Koronavirus

Vážený zákazníku,


V posledních měsících čelíme po celém světě omezením v důsledku epidemie koronaviru. To má vliv na naše každodenní činnosti a MOL Česká republika  jako zodpovědná společnost přijímá veškerá opatření k zajištění ochrany Vašeho zdraví a bezpečnosti při nákupech na našich stanicích.

My v MOL usilovně pracujeme na tom, abychom pro Vás zajistili bezpečné a pohodlné nakupování, abychom udržovali pravidelný každodenní provoz a uspokojovali Vaše cestovní potřeby a pečovali o Vás při Vašich nevyhnutných cestách.

V tuto chvíli se zaměřujeme na připravenost a prevenci, abychom zajistili její nejvyšší možnou úroveň.

Zdraví a bezpečnost našich zákazníků a našich zaměstnanců je pro nás hlavní prioritou. Abychom toho dosáhli, vypracovali jsme s pomocí našich maloobchodních odborníků a lékařských poradců akční plán, abychom zabránili dalšímu šíření viru. 

Co děláme na čerpacích stanicích/ informovanost zaměstnanců čerpacích stanic:

  • Informovali jsme členy našeho týmu o tom, jak bránit šíření viru. 
  • Zabezpečujeme prostředky pro pravidelnou dezinfekci.
  • Abychom udrželi naše zařízení po celou dobu této náročné situace v provozu, požádali jsme naše zaměstnance, aby si pokud možno udržovali od zákazníků dostatečný odstup. Zároveň touto cestou žádáme i Vás o dodržování dostatečného odstupu. Za tyto nepříjemnosti se omlouváme. 
  • Kromě našich zákazníků se rovněž snažíme maximálně chránit naše zaměstnance. Doporučujeme všem kolegům, aby v případě jakýchkoli příznaků onemocnění zůstali doma. S žádostí o pomoc a dotazy se mohou kdykoli obrátit na své nadřízené. 

Pozorně sledujeme vývoj situace a v případě potřeby budeme pravidla a pracovní postupy odpovídajícím způsobem upravovat. Snažíme se o maximální podporu Vás a Vašich rodin. Opravdu si vážíme důvěry, kterou vkládáte do našeho týmu a naší společnosti a doufáme, že Vás budeme moci i v této obtížné situaci přivítat v bezpečném prostředí a že se stanete našimi věrnými zákazníky.

 

 

 

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×