MOL Liton 2M

MOL Liton 2M

Lithné plastické mazivo

Plastické mazivo vyrobené na bázi hluboce rafinovaného ropného oleje, lithiového mýdla a molybden disulfidu pro stroje pracující v extrémních podmínkách a s velkým rizikem zadírání. Určeno na mazání dynamicky zatěžovaných ložisek, vysoce zatížených kluzných uložení, spojek, šroubů a mobilních mechanismů. Díky obsahu tuhých přísad je primárně určeno do individuálních mazacích systémů.


Aplikace

 • Zařízení vystavené vysokému riziku zadření
 • Nízkootáčková ložiska vystavená dynamickému zatížení
 • Kluzné části podvozků vozidel, železničních vozů
 • Závity, čepy, klouby, pružiny
 • Individuální mazací systémy
Vlastnosti výrobkuVýhody
Obsah vysoce výkonných pevných přísad
 • Pevná aditiva zvyšují únosnost mazacích míst a snižuje se tak riziko zadření
 • Snižuje teplo vzniklé třením, i v podmínkách smíšeného mazání, čímž se zvyšuje životnost plastických maziv
Vynikající ochrana proti opotřebení
 • Nižší opotřebení na styčných površích i při proměnlivých provozních podmínkách
 • Přispívá k delší životnosti zařízení
Výborně snáší zatížení
 • Vytváří souvislý mazací film, který zůstává neporušený i při vysokém zatížení a nízkých otáčkách
Dobrá mechanická a skladovací stabilita
 • Zachovává si stabilní strukturu při zatížení, takže nedochází k měknutí plastického maziva a nevytéká z mazacího místa
 • Dlouhodobé skladování je možné bez odloučení oleje z maziva nebo bez tvrdnutí plastického maziva
Dobrá tepelná a oxidační stabilita
 • Stabilní struktura při vysokých teplotách, takže žádné tvrdnutí mazacího tuku a minimální separace oleje
Odolnost proti vibracím
 • Struktura mazacího tuku zůstává stabilní; tuk neměkne ani nevytéká z mazacího místa
Vynikající odolnost proti vodě
 • Zajišťuje spolehlivé mazání pro zařízení provozovaná ve venkovním prostředí
 • Ve vlhkém a mokrém prostředí nedochází k měknutí a vytékání maziva z mazacího místa
Vynikající ochrana proti korozi
 • Extrémně dlouhodobá ochrana ocelových a neželezných kovových částí
 • Dlouhodobá ochrana proti poškození povrchu i v přítomnosti vlhkosti
Používáte správný motorový olej?

Datové listy

Výkonnostní úrovně, schválení

ISO 6743-9: L-XCDEB 2
DIN 51502: KPF2N-30

Charakteristické vlastnosti

Vzhledčerné, homogenní
Kinematická viskozita základového oleje při 40 °C [mm2/s]200
Bod skápnutí [°C]200
Penetrace při 25°C [0,1 mm]280
Zkouška na 4KP, svarové zatížení [N]3800
Timken test, únosnost mazacího filmu OK [Lb]45
Oxidační stabilita, 100 h/100 °C, pokles tlaku [kPa]25
Koroze na ocel (100°C/24 h)nepřítomnost koroze
Koroze na měď (100°C/24 h) [stupeň]1
Vypíratelnost v ložisku vodou při 79 °C [%(m/m)]5
Odlučivost oleje (100 °C/24 h) [%(m/m)]7
Odlučivost oleje [%(m/m)]3
Obsah disulfid molybdenu [%(m/m)]3
Penetráció 25 °C-on, 10 000 törés után [0,1 mm]10

Balení

SOUBORY KE STAŽENÍ

Poslední prohlížená věc

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×