MOL Liton LTA 3EP

MOL Liton LTA 3EP

Lithné plastické mazivo

Víceúčelové plastické mazivo vyrobené na bázi hluboce rafinovaného oleje a lithiového mýdla. Doporučené pro ložiska kol vystavené dynamickému zatížení a vibracím, se speciální oblastí aplikace: mazání železničních ložisek.


Aplikace

 • Vysoce zatížené valivá ložiska
 • Ložiska kol silničních a železničních vozidel
 • Aplikace pro normální teploty
 • Zařízení vystavená vibracím
 • Individuální mazací systémy
Vlastnosti výrobkuVýhody
Víceúčelové plastické mazivo
 • Široký rozsah aplikací umožňuje snížit počet mazacích olejů
 • Minimální problémy z důvodu smíchání plastických maziv
 • Snížené náklady na skladování a údržbu
 • Umožňuje hospodárné použití
Vynikající mechanická a skladovací stabilita
 • Zachovává si stabilní strukturu při zatížení, takže nedochází k měknutí plastického maziva, nevytéká z mazacího místa
 • Plastické mazivo je možné dlouhodobě skladovat aniž by došlo k odlučování oleje, tvrdnutí nebo měknutí
Odolnost proti vibracím
 • Struktura mazacího tuku zůstává stabilní; tuk neměkne ani nevytéká z mazacího místa
Výborně snáší zatížení
 • Vytváří souvislý mazací film, který zůstává neporušený i při dynamickém zatížení
 • Přispívá k delší životnosti zařízení
Výjimečná tepelná a oxidační stabilita
 • Nedochází k tvrdnutí plastického maziva při vysokých teplotách a odlučování oleje je minimalizováno
 • Lze výrazně prodloužit dobu cyklu opětovného mazání
Vynikající odolnost proti vodě
 • Zajišťuje spolehlivé mazání pro zařízení provozovaná ve venkovním prostředí
 • Ve vlhkém a mokrém prostředí nedochází k měknutí a vytékání maziva z mazacího místa
Dobrá ochrana proti korozi
 • Ochrana proti poškození povrchu
Vynikající kompatibilita se žlutými kovy
 • Zabraňuje předčasnému opotřebení neželezných kovových částí
Používáte správný motorový olej?

Datové listy

Výkonnostní úrovně, schválení

DIN 51502: KP3K-30
DIN 51825: KP3K-30
ISO 6743-9: L-XCCEB 3

Charakteristické vlastnosti

Vzhledhnědé, homogenní
Kinematická viskozita základového oleje při 40 °C [mm2/s]100
Bod skápnutí [°C]200
Penetrace při 25°C [0,1 mm]245
Mechanická stálost - zvýšení penetrace po 10 000 dvojzdvizích [0,1 mm]6
Zkouška na 4KP, svarové zatížení [N]3000
Timken test, únosnost mazacího filmu OK [Lb]40
Oxidační stabilita, 100 h/100 °C, pokles tlaku [kPa]30
Koroze na ocel (100°C/24 h)nepřítomnost koroze
Koroze na měď (100°C/24 h) [stupeň]1
Korozivní test Emcor [stupeň]0
Vypíratelnost v ložisku vodou při 79 °C [hmotnost %]2
Odlučivost oleje [hmotnost %]2,5
Penetrace po 100 000 dvojzdvizích při 25 °C [0,1 mm]30

Balení

SOUBORY KE STAŽENÍ

Poslední prohlížená věc

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×