LubCheck diagnostika olejů a strojů

Sledujte stav vašich strojů a předejděte škodám prováděním pravidelných kontrol a zkoušek maziv!

Spolehlivější provoz. Nižší náklady.

LubCheck je světově uznávaný diagnostický proces založený na sledování stavu stroje se zaměřením na provádění zkoušek vzorků oleje.
Základem této diagnostiky oleje je, že maziva přicházející do styku se strojem přenášejí stopová množství pocházející
z normálního nebo abnormálního provozu strojů, motorů, převodových systémů nebo hydraulických systémů.

LubCheck nám pomáhá při včasné detekci možných poruch či závad a může předejít drahým opravám nebo vzniku poškození. Je nákladově velmi efektivní, protože náklady na zkoušky vzorků oleje jsou zpravidla výrazně nižší než náklady na opravy často zcela nečekaných závad nebo poruch.

Výhody, které diagnostika LubCheck přináší!

 • včasná detekce skrytých škodlivých procesů
 • zjišťování škodlivých procesů, které nelze jinak detekovat
 • kratší nebo žádné prostoje
 • snížení nákladů na údržbu
 • přesnější a snadno plánovatelná údržba
 • optimalizace cyklu výměny oleje
 • vyšší spolehlivost vozidel a strojů

Diagnostika LubCheck pomáhá optimalizovat náklady mnoha různými způsoby.

PŘÍMÝ DOPAD NEPŘÍMÝ DOPAD DOPAD NA NÁKLADY
Nečekané poškození lze včas detekovat a je možné rychle identifikovat skryté škodlivé procesy vznikající z nesprávně pracujících vozidel a strojů. Prodloužení životnosti vozidel a strojů Snížení nákladů na náhradní díly
a údržbu
Použití maziv a intervaly výměn oleje jsou optimalizovány. Delší cykly výměny oleje

Plné využití mazacích náplní
Nižší náklady na maziva
Stav zařízení lze posoudit bez náročnějšího fyzického zásahu;
je možné sledování změn stavu.
Vyšší spolehlivost vozidel a strojů

Delší životnost vozidel a strojů
Nižší náklady na prohlídky
Výrobní a údržbářské procesy jsou stále předvídatelnější
a regulovatelnější.
Vyšší efektivita plánování výroby

Snížení prostojů; vyšší využití výrobní kapacity
Snížení neplánovaných vícenákladů
Méně použitého oleje
a nebezpečného odpadu.
Menší dopad na životní prostředí Snížení nákladů na neutralizaci

 

Funkce diagnostiky oleje LubCheck

Jak přesně funguje diagnostika oleje?

Během jedné z našich zkoušek analyzujeme metriku fyzikálních a chemických parametrů maziv, jakož i intenzitu jejich změn, typy a množství zjištěných nečistot a druh a poměr opotřebených kovů.
Během jedné z našich zkoušek analyzujeme metriku fyzikálních a chemických parametrů maziv, jakož i intenzitu jejich změn, typy a množství zjištěných nečistot a druh a poměr opotřebených kovů.
Ze získaných informací činíme závěry o správném či nesprávném provozu stroje a správném či nesprávném výběru maziv a
o tom, jak s mazivy co nejlépe nakládat

Složitý postup ve čtyřech jednoduchých krocích

Odběr vzorků

Odeberte vzorek ze stroje nebo
z motoru!

K odběru vzorků vám poskytneme nádoby na vzorky, ruční vzorkovací pumpičku a příručku s přesným popisem procesu odběru vzorků.

Odesílání vzorků

Zaznamenejte údaje z identifikátoru vzorků
a zašlete nám je!

Zašlete nám vzorek v nádobě na vzorky a přiložený záznamový list. Nádoby na vzorky lze bezplatně poslat poštou.

Analýza

Fyzikální a chemické zkoušky vzorků jsou následně provedeny v naší laboratoři MOL LubCheck, která
je vybavena speciálními a rychlými přístroji.

Testované parametry jsou pro každý typ maziva a stroje různé. Klikněte zde pro další podrobnosti!

Odborné posouzení

Naši tribologičtí odborníci provedou analýzu výsledků zkoušky.

Výsledky zkoušky jsou dodány do 72 hodin. Textové odborné posouzení zaslané e mailem bude – na vyžádání – rovněž obsahovat doporučení ke zlepšení údržby.

Co analyzujeme?

Vzorky jsou po přijetí podrobeny následujícím standardním laboratorním zkouškám.

  Naftové /
benzínové
motorové oleje
Plynové motorové
oleje
Automobilové
převodové oleje
Kapaliny
pro
automatické
převodovky
Chladicí
kapaliny
AdBlue
Viskozita    
Aditiva  
Kovy v důsledku
opotřebení
 
Nečistoty  
BN, AN    
Bod vzplanutí        
Ferografie      
Plynová chromatografie          
Produkty oxidace          
Nitrace          
PQ index          
Čistota dle ISO        
Optická analýza částic        
Bod tuhnutí/varu          
Obsah nitridů/nitrátů          
Vodivost          
Index lomu          
Koncentrace          
Hodnota pH          
Zásaditá rezerva          
Hustota            
Činitel lomu            

Laboratoř LubCheck

Od roku 1997 je laboratoř MOL LubCheck členem skupiny WearCheck International zahrnující velké laboratoře na čtyřech kontinentech. Její členové se dělí o zkušenosti a znalosti, což zajišťuje neustálý vývoj a současně zvyšování kvalifikace našich odborníků.

MOL Laboratory Center – Accreditation certificate

 

Spokojenost uživatelů našich služeb je naším nejdůležitějším cílem

Klíčem k úspěchu LubCheck je úzká spolupráce mezi operátory a inženýry poskytovatelů služeb. Níže naleznete naše obchodní partnery, kteří již využívají provozních a ekonomických výhod, jaké LubCheck poskytuje:

 • Agria Volán Zrt
 • Agroprodukt Zrt.
 • Alba Volán Zrt.
 • Audi Hungária Motor Kft.
 • Balatoni Hajózási Zrt.
 • Bólyi Mezőgazdasági Termelő- és Kereskedelmi Zrt.
 • Célgép Kft.
 • Dalmandi Mezőgazdasági Zrt.
 • Devlon Kft.
 • Döbröközi Mezőgazdasági Zrt.
 • Enyingi Agrár Zrt.
 • Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
 • Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.
 • Hódagro Zrt.
 • Kőka Kft.
 • LM Hungarolube Kft.
 • Makrom Kft.
 • Margittasziget 99 Kft
 • Mátra Volán Zrt.
 • Mátra-Haider Dózer Kft.
 • Máv Magyar Államvasutak Zrt.
 • Nógrád Volán Zrt.
 • Postaautó Duna Zrt.
 • Sárrét Kft.
 • Szabolcs Volán Zrt.
 • Szombathelyi Erdészeti Zrt.
 • Unitrade94 Kft.
 • Vásárhelyi Róna Kft.
 • Veszprémi Mezőgazdasági Zrt.
 • Vértes Volán Zrt.
 • Volánbusz Zrt.
 • Zala Volán Zrt.

UŽITEČNÉ ODKAZY

ZEPTEJTE SE NAŠICH EXPERTŮ!
Pavla Bauerová

Konzultace a podpora v oblasti olejů a maziv

pavla.bauerova@molcesko.cz
MÁTE ZÁJEM?
×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×