MOL Favorit 2

MOL Favorit 2

Komplexní lithné plastické mazivo

Víceúčelové plastické mazivo s dobrou mechanickou stálostí, poskytuje adekvátní mazání na delší dobu.


Aplikace

 • Vysokoteplotní aplikace
 • Vysoce zatížené valivá ložiska
 • Ložiska elektromotorů
 • Ložiska kol silničních a železničních vozidel
 • Individuální mazací systémy
Vlastnosti výrobkuVýhody
Víceúčelové plastické mazivo
 • Široký rozsah aplikací umožňuje snížit počet mazacích olejů
 • Snížené náklady na skladování a údržbu
 • Minimální problémy z důvodu smíchání plastických maziv
Dlouhá životnost
 • Prodloužení cyklu domazávání, ekonomické využívání
Vynikající mechanická a skladovací stabilita
 • Zachovává si stabilní strukturu při zatížení, takže nedochází k měknutí plastického maziva, nevytéká z mazacího místa
 • Plastické mazivo je možné dlouhodobě skladovat aniž by došlo k odlučování oleje, tvrdnutí nebo měknutí
Výborně snáší zatížení
 • Vytváří souvislý mazací film, který zůstává neporušený i při dynamickém zatížení
Vynikající odolnost proti vodě
 • Ve vlhkém a mokrém prostředí nedochází k měknutí a vytékání maziva z mazacího místa
Vynikající ochrana proti opotřebení
 • Nižší opotřebení na styčných površích i při proměnlivých provozních podmínkách
 • Zvýšená provozní bezpečnost, vysoká dostupnost
Vynikající přilnavost
 • Vytváří stabilní a souvislý mazací film, který není vytlačen z prostoru mezi dvěma styčnými plochami ani při vysokém zatížení
 • Zabraňuje kovovému kontaktu při nízkých rychlostech
Výjimečná tepelná a oxidační stabilita
 • Nedochází k tvrdnutí plastického maziva při vysokých teplotách a odlučování oleje je minimalizováno
Odolnost proti vibracím
 • Struktura mazacího tuku zůstává stabilní; tuk neměkne ani nevytéká z mazacího místa
Vynikající ochrana proti korozi
 • Extrémně dlouhodobá ochrana ocelových a neželezných kovových částí
Používáte správný motorový olej?

Datové listy

Výkonnostní úrovně, schválení

DIN 51502: KP2N-30
ISO 6743-9: L-XCDEB 2

Charakteristické vlastnosti

Vzhledžlutohnědý, lepkavý
Kinematická viskozita základového oleje při 40 °C [mm2/s]200
Bod skápnutí [°C]270
Penetrace při 25°C [0,1 mm]280
Mechanická stálost - zvýšení penetrace po 10 000 dvojzdvizích [0,1 mm]20
Roll test stabilita (100°C/24 h), změna penetrace [0,1 mm]30
Zkouška na 4KP, svarové zatížení [N]2800
Timken test, únosnost mazacího filmu OK [Lb]40
Oxidační stabilita, 100 h/100 °C, pokles tlaku [kPa]25
Koroze na měď (100°C/24 h) [stupeň]1
Vypíratelnost v ložisku vodou při 79 °C [hmotnost %]2
Odolnost vůči vodě při 40°C [stupeň]1-90
Odlučivost oleje [hmotnost %]0,5
Odstřik maziva z ložiska [hmotnost %]0,5

Balení

SOUBORY KE STAŽENÍ

Poslední prohlížená věc

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×