DOPORUČENÍ K ÚDRŽBĚ PRO MOTOCYKLISTY

  • Prvním krokem při jarní údržbě je vizuální kontrola baterie. Nejedná-li se o uzavřený systém, budete muset zkontrolovat hladinu elektrolytu a případně ji doplnit deionizovanou vodou.
  • V případě vodou chlazených motorů je nezbytné zkontrolovat předepsanou úroveň chladicí kapaliny v chladicím systému. Je-li hladina kapaliny nízká, je třeba ji doplnit. Dbejte na to, abyste vždy doplňovali již hotovou směs chladicí kapaliny.
  • Motorový olej stárne i tehdy, když na svém motocyklu nejezdíte, a je tudíž třeba motorový olej a filtr před každou sezónou vyměnit.
  • Kvalita a stav motorového oleje jsou velmi kritickými faktory s ohledem na životnost motoru. Proto byste měli vždy použít motorový olej v souladu s vlastnostmi a stupněm viskozity předepsanými výrobcem motoru.
  • V případě dvoudobých motorů s mazáním směsí oleje v palivu musíte vždy dodržet směsný poměr oleje a benzínu uvedený v provozní příručce! Použitím správného směsného poměru snížíte možnost selhání nebo závady motoru a předejdete problémům se svíčkami, jakož i snížíte emise nečistot do životního prostředí.
  • Benzín poměrně agresivně reaguje s pryžovými částmi, takže před zimní sezónou vždy vyprázdněte veškeré palivo z nádrže a následně nechte běžet motor, dokud benzín úplně nedojde.
  • Kontrola brzd a stavu brzdové kapaliny je pro bezpečnost kritická. Je-li stav kapaliny v nádrži brzdového oleje nízký, musíte ji doplnit pomocí brzdové kapaliny uvedené v provozní příručce.
  • Hnací řetěz vyžaduje neustálou péči a údržbu. Díky speciálnímu spreji na čištění řetězů obsahujícího mazivo si bude váš motocykl užívat dlouhé životnosti a vyššího výkonu.
×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×