Vyplňte prosím náš dotazník a zjistěte, jak je řízen proces mazání ve vaší společnosti v porovnání se společnostmi, které působí ve stejném průmyslovém odvětví!

Výběr a konsolidace maziv

Označte prosím tvrzení, které se nejlépe hodí pro vaši společnost.

1 Jaká je praxe ve vaší společnosti týkající se procesu mazání? Které z následujících tvrzení je pravdivé?

Označte prosím tvrzení, které se nejlépe hodí pro vaši společnost.

2 Jaká kritéria uplatňujete při výněru maziv pro strojní zařízení?

Označte prosím tvrzení, které se nejlépe hodí pro vaši společnost.

3 Jak vybíráte mazivo pro vaše stoje?

Označte prosím tvrzení, které se nejlépe hodí pro vaši společnost.

4 Jaký je základ pro hospodárné a konsolidované používání maziv?

Označte prosím tvrzení, které se nejlépe hodí pro vaši společnost.

5 Která odpověď odpovídá nejlépe nákupní praxi vaší společnosti?

Skladování, výdej

Označte prosím tvrzení, které se nejlépe hodí pro vaši společnost.

1 Které z následujících tvrzení nejlépe odráží praxi vaší společnosti v oblasti skladování maziv?

Označte prosím tvrzení, které se nejlépe hodí pro vaši společnost.

2 Jak skladujete malá balení olejů a plastických maziv?

Označte prosím tvrzení, které se nejlépe hodí pro vaši společnost.

3 Jak jsou stroje doplňovány mazacím olejem?

Označte prosím tvrzení, které se nejlépe hodí pro vaši společnost.

4 Jak jsou mazány stroje vybavené mazacími hlavicemi?

Označte prosím tvrzení, které se nejlépe hodí pro vaši společnost.

5 Jak oddělujete a rozlišujete použitý olej?

Kontrola kontaminace

Označte prosím tvrzení, které se nejlépe hodí pro vaši společnost.

1 Jaké používáte metody na ochranu strojů před znečištěním vzniklým vlivem prostředí a technologických procesů?

Označte prosím tvrzení, které se nejlépe hodí pro vaši společnost.

2 Jaký typ mobilního filtračního zařízení používáte ve vašem provozu?

Označte prosím tvrzení, které se nejlépe hodí pro vaši společnost.

3 Jak spravujete mazací systémy s náplněmi většími než 2000 litrů?

Označte prosím tvrzení, které se nejlépe hodí pro vaši společnost.

4 Jakým zařízením kontrolujete správnou hladinu oleje u vašich převodovek?

Označte prosím tvrzení, které se nejlépe hodí pro vaši společnost.

5 Jak jsou ve vašem závodě definovány intervaly výměny oleje a filtrů?

Diagnostika

Označte prosím tvrzení, které se nejlépe hodí pro vaši společnost.

1 Jaká odběrová místa a které stroje máte definované v rámci programu analýz oleje?

Označte prosím tvrzení, které se nejlépe hodí pro vaši společnost.

2 Jak často odebíráte vzorky ze strojů a odběrných míst?

Označte prosím tvrzení, které se nejlépe hodí pro vaši společnost.

3 Máte pro každý typ stroje definovaný balíček analýz oleje?

Označte prosím tvrzení, které se nejlépe hodí pro vaši společnost.

4 Jaké používáte výstražné limity pro posouzení výsledků a jak je stanovujete?

Označte prosím tvrzení, které se nejlépe hodí pro vaši společnost.

5 Jak jsou výsledky testů oleje komunikovány v rámci společnosti?

Odběr vzorků oleje

Označte prosím tvrzení, které se nejlépe hodí pro vaši společnost.

1 Jak jsou odebírány vzorky z uzavřených nádrží např. z mazacích systémů převodovek?

Označte prosím tvrzení, které se nejlépe hodí pro vaši společnost.

2 Jak získáváte vzorky olejů z mazacích systémů pracujících pod tlakem (např. hydraulické systémy)?

Označte prosím tvrzení, které se nejlépe hodí pro vaši společnost.

3 Jak označujete na strojích odběrná místa?

Označte prosím tvrzení, které se nejlépe hodí pro vaši společnost.

4 Jak zajišťujete školení pro pracovníky odebírající vzorky, aby bylo odebírání vzorků prováděno správně?

Označte prosím tvrzení, které se nejlépe hodí pro vaši společnost.

5 Jaké další informace kromě identifikace stroje poskytujete pro analýzu vzorků oleje?

Školení

Označte prosím tvrzení, které se nejlépe hodí pro vaši společnost.

1 Jaká kritéria - znalosti, zkušenosti, atd. - uplatňuje vaše společnost při výběru techniků pro mazání?

Označte prosím tvrzení, které se nejlépe hodí pro vaši společnost.

2 Kolik času je každoročně vynakládáno na školení v oblasti maziv pro vaše techniky?

Označte prosím tvrzení, které se nejlépe hodí pro vaši společnost.

3 Jaké jsou odborné požadavky na zaměstnance, kteří provádějí úkony mazání?

Označte prosím tvrzení, které se nejlépe hodí pro vaši společnost.

4 Jaký druh odborné kvalifikace by ve vaší společnosti měla mít osoba zodpovědná za program testování olejů?

Označte prosím tvrzení, které se nejlépe hodí pro vaši společnost.

5 Jak často organizujete porady týkající se údržby a výroby, na kterých diskutujete otázky technologie mazání?

Registrace

Zvýrazněná pole jsou povinná.

Registrace

Děkujeme za vyplnění našeho dotazníku řízení mazání. Výsledky vám budou zaslány e-mailem.

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×