LubCheck diagnostika olejů a strojů

Sledujte stav vašich strojů a předejděte škodám prováděním pravidelných kontrol a zkoušek maziv!

Spolehlivější provoz. Nižší náklady.

LubCheck je světově uznávaný diagnostický proces založený na sledování stavu stroje se zaměřením na provádění zkoušek vzorků oleje.
Základem této diagnostiky oleje je, že maziva přicházející do styku se strojem přenášejí stopová množství pocházející
z normálního nebo abnormálního provozu strojů, motorů, převodových systémů nebo hydraulických systémů.

LubCheck nám pomáhá při včasné detekci možných poruch či závad a může předejít drahým opravám nebo vzniku poškození. Je nákladově velmi efektivní, protože náklady na zkoušky vzorků oleje jsou zpravidla výrazně nižší než náklady na opravy často zcela nečekaných závad nebo poruch.

Výhody, které diagnostika LubCheck přináší!

 • včasná detekce skrytých škodlivých procesů
 • zjišťování škodlivých procesů, které nelze jinak detekovat
 • kratší nebo žádné prostoje
 • snížení nákladů na údržbu
 • přesnější a snadno plánovatelná údržba
 • optimalizace cyklu výměny oleje
 • vyšší spolehlivost vozidel a strojů

Diagnostika LubCheck pomáhá optimalizovat náklady mnoha různými způsoby.

PŘÍMÝ DOPAD NEPŘÍMÝ DOPAD DOPAD NA NÁKLADY
Nečekané poškození lze včas detekovat a je možné rychle identifikovat skryté škodlivé procesy vznikající z nesprávně pracujících vozidel a strojů. Prodloužení životnosti vozidel a strojů Snížení nákladů na náhradní díly
a údržbu
Použití maziv a intervaly výměn oleje jsou optimalizovány. Delší cykly výměny oleje

Plné využití mazacích náplní
Nižší náklady na maziva
Stav zařízení lze posoudit bez náročnějšího fyzického zásahu;
je možné sledování změn stavu.
Vyšší spolehlivost vozidel a strojů

Delší životnost vozidel a strojů
Nižší náklady na prohlídky
Výrobní a údržbářské procesy jsou stále předvídatelnější
a regulovatelnější.
Vyšší efektivita plánování výroby

Snížení prostojů; vyšší využití výrobní kapacity
Snížení neplánovaných vícenákladů
Méně použitého oleje
a nebezpečného odpadu.
Menší dopad na životní prostředí Snížení nákladů na neutralizaci

 

Funkce diagnostiky oleje LubCheck

Jak přesně funguje diagnostika oleje?

Během jedné z našich zkoušek analyzujeme metriku fyzikálních a chemických parametrů maziv, jakož i intenzitu jejich změn, typy a množství zjištěných nečistot a druh a poměr opotřebených kovů.
Během jedné z našich zkoušek analyzujeme metriku fyzikálních a chemických parametrů maziv, jakož i intenzitu jejich změn, typy a množství zjištěných nečistot a druh a poměr opotřebených kovů.
Ze získaných informací činíme závěry o správném či nesprávném provozu stroje a správném či nesprávném výběru maziv a
o tom, jak s mazivy co nejlépe nakládat

Složitý postup ve čtyřech jednoduchých krocích

Odběr vzorků

Odeberte vzorek ze stroje nebo
z motoru!

K odběru vzorků vám poskytneme nádoby na vzorky, ruční vzorkovací pumpičku a příručku s přesným popisem procesu odběru vzorků.

Odesílání vzorků

Zaznamenejte údaje z identifikátoru vzorků
a zašlete nám je!

Zašlete nám vzorek v nádobě na vzorky a přiložený záznamový list. Nádoby na vzorky lze bezplatně poslat poštou.

Analýza

Fyzikální a chemické zkoušky vzorků jsou následně provedeny v naší laboratoři MOL LubCheck, která
je vybavena speciálními a rychlými přístroji.

Testované parametry jsou pro každý typ maziva a stroje různé. Klikněte zde pro další podrobnosti!

Odborné posouzení

Naši tribologičtí odborníci provedou analýzu výsledků zkoušky.

Výsledky zkoušky jsou dodány do 72 hodin. Textové odborné posouzení zaslané e mailem bude – na vyžádání – rovněž obsahovat doporučení ke zlepšení údržby.

Co analyzujeme?

Vzorky jsou po přijetí podrobeny následujícím standardním laboratorním zkouškám.

  PLYNOVÉ
MOTOROVÉ
OLEJE
HYDRAULICKÉ
OLEJE
TURBÍNOVÉ
OLEJE
PRŮMYSLOVÉ
PŘEVODOVÉ
OLEJE
KOMPRESOROVÉ
OLEJE
TEPLONOSNÉ
OLEJE
OLEJE PRO
OBRÁBĚCÍ
STROJE
TRANSFORMÁTORO
VÉ OLEJE
VISKOZITA
AN  
SLOŽKY ADITIV,
(ICP)
 
KOVY V DŮSLEDKU
OPOTŘEBENÍ
   
NEČISTOTY
FEROGRAFIE      
INDEX OPOTŘEBENÍ      
ČISTOTA –
(ISO)
     
OBSAH ADITIV
(FT-IR)
         
PRODUKT ROZKLADU              
EMULGOVATELNOST          
BOD VZPLANUTÍ            

Laboratoř LubCheck

Od roku 1997 je laboratoř MOL LubCheck členem skupiny WearCheck International zahrnující velké laboratoře na čtyřech kontinentech. Její členové se dělí o zkušenosti a znalosti, což zajišťuje neustálý vývoj a současně zvyšování kvalifikace našich odborníků.

MOL Laboratory Center – Accreditation certificate

 

Spokojenost uživatelů našich služeb je naším nejdůležitějším cílem

Klíčem k úspěchu LubCheck je úzká spolupráce mezi operátory a inženýry poskytovatelů služeb,. Níže naleznete naše obchodní partnery, kteří již využívají provozních a ekonomických výhod, jaké LubCheck poskytuje:

 • AES BORSODI ENERGETIKAI KFT.
 • ALCOA-KÖFÉM KFT.
 • Alpiq Csepel Kft.
 • ALSTOM HUNGÁRIA ZRT.
 • AVERMANN-HORVÁTH KFT.
 • BAKONYI ERŐMŰ Zrt.
 • BOGDÁNYI PETROL KFT.
 • BORSODCHEM Zrt.
 • BOSCH-REXROTH HAJTÁS ÉS VEZÉRLÉSTECHNIKA KFT
 • BPW - Hungária Kft.
 • BUDAPESTI ERŐMŰ ZRT.
 • COLOPLAST HUNGARY KFT.
 • CONTINENTAL AUTOMOTIVE HUNGARY Kft.
 • Creaton Hungary Kft.
 • DENSO Gyártó Magyarország Kft.
 • UNA-DRÁVA Cement Kft.
 • DUNAMENTI ERŐMŰ Zrt.
 • E.ON Erőművek Kft. Gönyűi Erőmű
 • FAG Magyarország Ipari Kft.
 • FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT.
 • FUX RT.
 • GANZAIR KFT.
 • Hamburger Hungária Kft.
 • HOLCIM HUNGÁRIA CEMENTIPARI ZRT.
 • HUNTRACO RT.
 • INOTAL ALUMÍNIUMFELDOLGOZÓ KFT
 • ISD DUNAFERR ZRT.
 • KIENLE+SPIESS HUNGARY KFT.
 • MAGYAR CUKOR ZRT.
 • MAGYAR LÉGIMENTŐ KFT.
 • MAGYAR SUZUKI Zrt.
 • MAL ZRT. BAKONYI BAUXITBÁNYA KFT.
 • MICHELIN HUNGÁRIA ABRONCSGYÁRTÓ Ltd.
 • NITROGÉNMŰVEK ZRT.
 • PANNON HŐERŐMŰ RT.
 • PRESS AIR Kft.
 • RÁBA JÁRMŰ KFT
 • RÁBA ZRT. FUTÓMŰ
 • ROCKWOOL Hungary Kft.
 • ROTARY FÚRÁSI RT.
 • ROTO ELZETT CERTA KFT
 • SAPA Profiles Kft.
 • SKF RT.
 • Tatabánya Erőmű Kft.
 • TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT.
 • TISZAVÍZ VIZERŐMŰ KFT.
 • TURBO TEAM Kft.
 • U-SHIN EUROPE KFT.
 • VIBRACOUSTIC HUNGARY KFT.
 • YORKSHIRE FITTINGS GYÁRTÓ KFT.

UŽITEČNÉ ODKAZY

ZEPTEJTE SE NAŠICH EXPERTŮ!
Pavla Bauerová

Konzultace a podpora v oblasti olejů a maziv

pavla.bauerova@molcesko.cz
MÁTE ZÁJEM?
×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×