MOL Dynamic Garden 4T 30/40

MOL Dynamic Garden 4T 30/40

Sezónní motorový olej pro čtyřtaktní zahradní techniku

Sezónní motorový olej pro čtyřtaktní motory zahradní techniky, včetně zahradních traktorů, sekaček, kultivátorů, dezintegrátory a generátorů, od jara do podzimu. Olej splňuje specifikace předepsané výrobci Briggs & Stratton a Tecumseh.

Tipy pro údržbu benzínových zahradních strojů

Záběh motoru

 • Před prvním spuštěním motoru musíte důkladně doplnit motorový olej, který splňuje kvalitativní specifikace popsané v provozní příručce
 • Nechte motor běžet při nižším než středním zatížení během 2 až 3 hodin doby záběhu, jak předepisuje servisní příručka
 • Vyměňte motorový olej
 • Nyní je motor připraven k běžnému provozu.

Před zahájením jarní zahradní sezóny motor zkontrolujte!

 • Před spuštěním motoru naolejujte bowdenová lanka a zkontrolujte spouštěcí ústrojí! Je-li poškozeno, musí být vyměněno!
 • Zkontrolujte stav zapalovacích svíček
 • Pečlivě zkontrolujte stav vzduchového filtru. Je-li znečištěn, musí být vyčištěn; je-li poškozen, musí být vyměněn
 • Zkontrolujte palivovou soustavu. Poškozené trubičky, kabely a filtry musí být vyměněny
 • Ujistěte se, že v motoru není nečistota a prach. Pečlivě vyčistěte chladicí žebra, aby nedošlo k přehřátí
 • Pravidelně dotahujte a kontrolujte šrouby a jiné upevňovací prvky

Zamezte selháním nebo závadám používáním správného motorového oleje!

Používáním správně zvoleného oleje prodloužíte na maximum plánovanou životnost a výkon vašeho zahradního zařízení. Není-li motor adekvátně mazán, dojde dříve či později ke vzniku problémů a mohla by to být nejdražší oprava vašeho zahradního zařízení.

Jedním z nejkritičtějších bodů údržby čtyřdobého motoru zahradního stroje je odpovídající stav a kvalita motorového oleje.

Na co byste se měli konkrétně zaměřit?

 • Dodržujte cyklus výměny uvedený v návodu k obsluze!
 • Pravidelně kontrolujte stav motorového oleje!
 • Při výměně nebo doplňování oleje použijte vždy olej, který je v souladu s viskozitní kategorií a výkonnostní úrovní uvedené v návodu k obsluze!

! Motorový olej s nedostatečnou viskozitou může způsobit problémy s mazáním a spouštěním. Nedostatečné výkonnostní úrovně mohou způsobit usazeniny a závady motoru.


Dvoudobé zahradní motory

 • Vždy dbejte, aby poměr benzínu a oleje byl takový, jaký uvádí výrobce! Použitím správného poměru směsi můžete snížit možnost závad motoru, zabránit problémům se zapalovací svíčkou a minimalizovat znečištění životního prostředí.
 • Motorové oleje doporučené pro dvoudobé motory obsahují aditivum, které urychluje mísitelnost s benzínem.

Důležité informace o používání a skladování paliv

 • čtyřdobé motory jsou zpravidla na benzín s oktanovým číslem 95
 • Pro motory mazané směsí oleje v palivu používejte vždy čerstvou směs oleje a benzínu!
 • Paliva musí být skladována odděleně v čistých skladovacích nádržích specificky určených k danému účelu tak, aby nedošlo k nesprávnému použití. To je extrémně důležité, používáte-li dvoudobé motory mazané směsí oleje a paliva
 • Pro dlouhodobé uskladnění benzínu velmi doporučujeme používat nádrže vyrobené z jiných než kovových materiálů, protože kovový vnitřek nádrže časem zreziví a plovoucí částečky rzi mohou způsobit ucpání.
 • Chcete-li skladovat palivo v plastových nádržích, ujistěte se před jejich pořízením, zda jsou odolné vůči působení benzínu, protože rozpuštěný plast může způsobit rozsáhlé a drahé problémy s karburátorem.
 • Jelikož bezolovnaté benzíny reagují velmi agresivně s pryžovými částmi, doporučujeme před zimní sezónou vyprázdnit nádrž motoru a následně nechat motor běžet, dokud palivo úplně nedojde.

Aplikace

 • Čtyřtaktní motory malých zahradních zařízení a elektrických generátorů
Vlastnosti výrobkuVýhody
Výjimečná tepelná a oxidační stabilita
 • Dlouhodobě odolává procesům stárnutí a nedochází k tvorbě škodlivých usazenin
Vysoká výkonnostní úroveň
 • Stabilní mazací film s vysokou únosností a ochranou proti opotřebení i při velkém zatížení
Vynikající střihová stabilita
 • Zachovává si mazivost během dlouhého výměnného intervalu
Používáte správný motorový olej?

Datové listy

Výkonnostní úrovně, schválení

API SJ/CF

Charakteristické vlastnosti

Hustota při 15°C [g/cm3]0,892
Kinematická viskozita při 40 °C [mm2/s]117,0
Kinematická viskozita při 100 °C [mm2/s]12,8
Viskozitní index102
Bod tekutosti [°C]-24
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland ) [°C]240
Číslo celkové alkality (BN) [mg KOH/g]7,6

Balení

Poslední prohlížená věc

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×