Soukromí

Informace o zpracování osobních údajů

Předmětem podnikání společnosti MOL Česká republika, s.r.o. (dále jen MOL) je především distribuce pohonných hmot, provozování čerpacích stanic a s tím související prodej zboží pro motoristy. A to nejenom pohonných hmot, ale i občerstvení a poskytování s tím souvisejících služeb. Nedílnou součástí naší podnikatelské činnosti je i marketingová činnost a činnosti směřující k zlepšování služeb zákazníků / smluvních partnerů. V rámci těchto aktivit dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků a kontaktních údajů smluvních partnerů.

MOL pravidelně kontroluje soulad svých postupů s platnými právními předpisy a přistupuje odpovědně k plnění těchto povinností, s důrazem na zachování soukromí fyzických osob a ochrany jejich údajů.

Zásady a postupy, jimiž se naše společnost při zpracování osobních údajů řídí naleznete na této stránce. Jednotlivé informace jsou rozdělené podle skupin subjektů údajů, kterých se týká.

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×