ADBLUE

ADBLUE

NOx redukční činidlo pro SCR systémy

AdBlue® NOx redukční činidlo je navrženo na snižování obsahu emisí oxidů dusíku z vozidel vybavených SCR (selektivní katalytická redukce). Německá automobilová asociace (VDA) garantuje vysokou a stálou kvalitu AdBlue.

 

Užitečné tipy pro správné používání výrobků AdBlue

 • Nepoužívejte své vozidlo bez AdBlue!
 • AdBlue je vysoce korozivní látka, takže při jejím skladování a plnění používejte výhradně nástroje a vybavení, které jsou k takovému účelu zaručeně vhodné
 • Zajistěte, aby skladovací teplota byla po celý rok mezi -10 °C a +30 °C; pod touto hranicí AdBlue zamrzá a nad touto hranicí se začíná intenzivně rozkládat
 • Dbejte, aby se do výrobku AdBlue nevnikly nečistoty, voda, palivo, prach, atd., protože by to mohlo způsobit selhání součástí systému SCR

AdBlue – Často kladené dotazy

Pojede moje vozidlo bez AdBlue?
Ano, ale emise škodlivin produkované vozidlem zvýší výše uvedené přípustné úrovně. Systémy palubní diagnostiky vozidla (OBD) sníží výkon, dokud nebude nádrž na AdBlue doplněna.

Je AdBlue jako aditivum pro dieselové motory?
Ne, přívod AdBlue pracuje jako samostatný systém. AdBlue nesmí být mícháno s palivem.

Sníží se použitím AdBlue spotřeba paliva?
Nepřímo ano. Dieselové motory vyžadující technologii SCR mají z konstrukčního hlediska nízkou spotřebu, tj. koeficient jejich účinnosti je dobrý.

Jak dlouho mohu AdBlue používat?
Lze jej použít po dobu 12 měsíců po otevření skladovací nádoby za podmínky dodržení kritérií správného skladování.

Je AdBlue nebezpečný materiál?
Ne. AdBlue je bezbarvá kapalina podobná vodě s lehkou vůní amonia. Je netoxická, není nebezpečná a je nehořlavá.

Je možné AdBlue něčím ředit?
Ne. Přestože výrobek AdBlue tvoří z 67,5 % voda, bude mít jeho zředění, a to i destilovanou vodou, za následek selhání systému SCR.


Aplikace

 • Vozidla vybavená systémy SCR (selektivní katalytické redukce)
 • Vozidla splňující emisní limity oxidu dusíku EURO IV, EURO V a EURO VI
Vlastnosti výrobkuVýhody
Přísně kontrolovaná kvalita
 • Dlouhá životnost systému SCR - dodatečná úprava výfukových plynů
Používáte správný motorový olej?

Datové listy

Výkonnostní úrovně, schválení

ISO 22241-1:2006
DIN 70070

Charakteristické vlastnosti

Hustota při 15°C [g/cm3]1,090
Měrná hmotnost při 20 °C [g/cm3]1,087 - 1,093
Teplota krystalizace [°C]-11,5

Balení

SOUBORY KE STAŽENÍ

Poslední prohlížená věc

×
{{-- content goes here from dom --}}
Cookies používané na těchto webových stránkách
Společnost MOL Česká republika, s.r.o. používá cookies k provozování svých webových stránek, zlepšování uživatelského komfortu, monitorování aktivit na webových stránkách a zobrazování relevantních nabídek. Zásady používání cookies naleznete zde.


Přizpůsobte si cookies používané na těchto webových stránkách

Společnost MOL Česká republika, s.r.o. používá cookies k provozování svých webových stránek, zlepšování uživatelského komfortu, monitorování aktivit na webových stránkách a zobrazování relevantních nabídek.

Tímto povolujete:

 • Relační (krátkodobé) cookies
 • Cookies usnadňující používání webových stránek

Tímto odmítáte:

 • Zobrazování remarketingových reklam, které odpovídají vašim zájmům mimo webové stránky (např. v sociálních médiích).
 • Využití analýz o využití stránek a aktivit měřených na webových stránkách společnosti MOL Česká republika, s.r.o., abychom vás mohli kontaktovat s personalizovanými nabídkami (v případě, že jste nám takové kontaktní údaje poskytli např. při registraci)

Tímto povolujete:

 • Relační (krátkodobé) cookies
 • Cookies usnadňující používání webových stránek
 • Webová analýza pro statistické účely
 • Zobrazování remarketingových reklam, které odpovídají vašim zájmům mimo webové stránky (např. v sociálních médiích).

Tímto odmítáte:

 • Využití analýz o využití stránek a aktivit měřených na webových stránkách společnosti MOL Česká republika, s.r.o., abychom vás mohli kontaktovat s personalizovanými nabídkami (v případě, že jste nám takové kontaktní údaje poskytli např. při registraci)

Tímto povolujete:

 • Relační (krátkodobé) cookies
 • Cookies usnadňující používání webových stránek
 • Webová analýza pro statistické účely
 • Zobrazování remarketingových reklam, které odpovídají vašim zájmům mimo webové stránky (např. v sociálních médiích).
 • Využití analýz o využití stránek a aktivit měřených na webových stránkách společnosti MOL Česká republika, s.r.o., abychom vás mohli kontaktovat s personalizovanými nabídkami (v případě, že jste nám takové kontaktní údaje poskytli např. při registraci)

Zásady používání souborů cookies

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×