EVOX Premium concentrate

EVOX Premium concentrate

Koncentrát nízkotuhnoucí chladicí kapaliny

Vysoce kvalitní nízkotuhnoucí kapalina s dlouhou životností pro všechny typy motorů. Nabízí maximální ochranu proti korozi, zamrzání, přehřívání, tvorbě usazenin a kavitaci.

Proč zvolit chladicí kapaliny EVOX?

Nemrznoucí chladicí kapaliny EVOX poskytují maximální ochranu proti korozi, zamrznutí a přehřátí a chrání motory proti běžným závadám jako např. kavitaci a tvorbě kamene a usazenin.

 • V porovnání s běžnými chladicími kapalinami má EVOX více než trojnásobnou životnost, což umožňuje delší intervaly výměn, a jedná se tudíž o nákladově efektivní řešení šetrné k životnímu prostředí.
 • Nemrznoucí chladicí kapaliny EVOX poskytují celoroční ochranu s vynikající výkonností a zajišťují tak delší životnost motoru a chladicího systému vašeho vozidla, což má za následek nižší náklady na údržbu.
 • Nemrznoucí chladicí kapaliny EVOX jsou schváleny předními výrobci vozidel a splňují ty nejvyšší požadavky nejmodernějších vozidel
 • hodné pro široký rozsah použití: ideální pro osobní vozy, užitkové vozy a autobusy.

Tipy pro použití

 • Chladicí kapalinu vždy kompletně vyměňte; vypláchněte a vyčistěte chladicí systém dle doporučení výrobce vašeho vozidla.
 • U vozidel starších šesti let se doporučuje vyměnit chladicí kapalinu každé tři až čtyři roky!
 • Nikdy nemíchejte chladicí kapaliny vyrobené pomocí různých technologií!
 • K ředění chladicí kapaliny použijte destilovanou nebo deionizovanou vodu!
 • Řiďte se vždy pokyny výrobce vozidla!
 • Vždy dodržte správný míchací poměr!
 • Při doplňování použijte pokud možno stejnou chladicí kapalinu.
 • Pro doplňování použijte výhradně ředěnou kapalinu!

PROČ JE TŘEBA MĚNIT CHLADICÍ KAPALINY DO MOTORU?
Korozivní molekuly mají za následek degradaci etylenglykolu obsaženého v chladicí kapalině a postupnou degradaci aditiv a inhibitorů. Tato degradace je způsobena vysokými teplotami vznikajícími v chladicím systému motoru. Proto musí být chladicí kapalina ve vozidle měněna pravidelně každých 3–5 let – a to i v případě chladicích kapalin s dlouhou životností.

LZE CHLADICÍ KAPALINY VYPOUŠTĚT DO KANALIZACE?
Ne. Jednalo by se o trestný čin podle zákona o likvidaci odpadů, který se trestá podle zákona.

LZE KONCENTROVANÉ CHLADICÍ KAPALINY DO MOTORU POUŽÍT V NEŘEDĚNÉM STAVU?
Ne. Veškeré koncentráty chladicích kapalin do motoru musí být smíchány s destilovanou vodou. Jen tak lze garantovat požadovanou ochranu. Neředěná chladicí kapalina neodvede dostatek tepla z motoru, což může vést k přehřátí. Neředěné koncentráty mohou rovněž v zimě zamrznout.

V JAKÉM POMĚRU MUSÍ BÝT KONCENTRÁT CHLADICÍ KAPALINY EVOX SMÍCHÁN DESTILOVANOU VODOU?
Doporučujeme naředit Evox s destilovanou vodou v poměru 1:1 (-37/38 °C) nebo 1:1,5 (-25 °C), aby byla zajištěna ochrana proti zamrzání a korozi. Nesmí být použito více než 60 % koncentrátu.

LZE PRO ŘEDĚNÍ CHLADICÍ KAPALINY POUŽÍT „NORMÁLNÍ“ VODU Z VODOVODU?
Ačkoli lze k ředění chladicí kapaliny použít vodu o tvrdosti 0–20°dH, doporučujeme použít destilovanou nebo deionizovanou vodu.

JAK DŮLEŽITÁ JSOU DOPORUČENÍ VÝROBCŮ VOZIDEL?
Výrobci vozidel „nedoporučují“ konkrétní chladící kapaliny do motorů, vydávají pouze normy nebo specifikace k použití. Při nákupu k chladicí kapaliny byste proto měli věnovat velkou pozornost povolení a schválení, která byla skutečně vydána, a je tudíž vhodnější kupovat chladící kapaliny, které mají povolení výrobce vozidla.

JAK DLOUHO JSOU VÝROBKY EVOX POUŽITELNÉ?
V originálně balených obalech: 4 roky od data výroby.

Ve vozidle, tj. ředěné destilovanou vodou: měli byste se řídit doporučeními danými výrobcem vozidla.

JSOU CHLADICÍ KAPALINY EVOX ŠKODLIVÉ?
Chladící kapaliny EVOX obsahují glykol/etanediol a jsou škodlivé v případě požití. Vyvarujte se kontaktu s kůží a očima. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a předložte obal nebo etiketu.

Snižte své náklady na údržbu odbornou prevencí!

VÁŠ CHLADICÍ SYSTÉM JE BEZ SPRÁVNÉ NEMRZNOUCÍ KAPALINY BEZBRANNÝ!

Důležitost vysoce kvalitní nemrznoucí kapaliny je prokázána tím, že téměř čtvrtina všech závad motoru je způsobena vadnými chladícími systémy.

Při velmi nízkých teplotách:

 • Spalování paliva nebude dokonalé a účinnost motoru nedosáhne maximální úrovně a následně dojde ke zvýšení spotřeby paliva
 • Vzrostou emise nečistot a kontaminantů s výjimkou oxidů dusíku
 • Filtry pevných částic vyžadují častější výměnu, což znamená výrazně vyšší náklady
 • Ztráty vzniklé třením v motoru budou vyšší, což povede k dalšímu nárůstu spotřeby paliva

Při velmi vysokých teplotách:

 • Nadměrné tepelné zatížení způsobí vysoké namáhání konstrukčních materiálů motoru a zvýší počet výměn náhradních dílů.
 • Vyšší opotřebení motoru a kratší životnost
 • Vyšší emise oxidu dusíku
 • Vyšší spotřeba AdBlue® a kratší životnost katalyzátorů v motorech vybavených katalyzátory SCR.

Příčinou většiny závad nebo problémů v chladícím systému – tvorba usazenin, koroze, atd. – je nízká kvalita nebo nesprávně zvolená nebo nadměrně používaná chladící kapalina (tj. používaná nad rámec své životnosti). Nevhodná chladící kapalina může způsobit poškození topných těles v kabině řidiče a spolujezdce a může ohrozit jiná zařízení související s chladícím systémem.

SNIŽTE SVÉ NÁKLADY NA ÚDRŽBU ODBORNOU PREVENCÍ!

Kvalitní chladící kapaliny vhodné pro daný typ a stáří každého vozidla jsou nezbytné pro delší provozní životnost chladicích systémů a motorů. Nevhodné nekvalitní nemrznoucí kapaliny zhoršují chladící účinnost a vedou k přehřátí motorů, závadám částí motorů a únikům z chladícího systému.

Pro optimální chlazení je vyžadována pravidelná celková výměna chladící kapaliny. Běžné nemrznoucí kapaliny je třeba měnit po 1 až 2 letech provozu, zatímco trvanlivé chladící kapaliny stačí vyměnit po každých 3 až 5 letech v závislosti na používání.

Tím, že budete znát stav chladící kapaliny a chladicího systému a provedete nezbytné zásahy, můžete zabránit či předejít většině závad a selhání a výrazně tak uspořit náklady.


Aplikace

 • Chladicí systémy osobních a užitkových vozidel, zemědělských a stavebních strojů a stacionárních plynových motorů
 • Chladicí systémy obsahující součásti z litiny, hliníku a mědi
Vlastnosti výrobkuVýhody
Dobrá ochrana proti korozi
 • Vytváří stabilní mazací film na vnitřní stěně chladicího systému a zajišťuje tak dlouhou životnost
Složení pro specifickou aplikaci
 • Ochrana proti kavitaci a sedimentaci kalů
Kompatibilní s konstrukčními materiály
 • Nedochází k poškozování plastových a pryžových částí chladicího systému
Používáte správný motorový olej?

Datové listy

Výkonnostní úrovně, schválení

MAN 324 Typ SNF
MTU MTL 5048
Deutz 0199-99-1115/6
BS 6580:2010
ASTM D 3306
ASTM D 4985
ASTM D 6210
Saab B 040 1065
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-D (VW code G12)
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-F (VW code G12 Plus)
MB 326.3
Ford WSS-M97B44-D
MAN Diesel & Turbo SE
MAN D36 5600
TEDOM
CNH MAT 3624
Fendt
Caterpillar 0199-99-2091/12.
Caterpillar GCM34
Cummins CES 14603
Cummins CES 14439
Cummins IS series u N14
Mack 014 GS 17009
Jenbacher TA 1000-0200
MWM 0199-99-2091/12
Detroit DFS93K217
Fiat 9.55523
Isuzu
Mitsubishi MHI
Hitachi
Liebherr MD1-36-130
Deutz DQC CB-14
Jaguar CMR 8229
STJLR 651.5003
Wartsila 32-9011
SKODA 61-0-0257
SACM Diesel DLP799861
Kobelco
Komatsu 07.892 (2009)
Van Hool
Valtra
Claas
Foton Q-FPT 2313005-2013
John Deere JDMH5
Renault 41-01-001/-S Type D
Waukesha

Charakteristické vlastnosti

Vzhledrůžový, čirý, jasný
Měrná hmotnost při 20 °C [g/cm3]1,113
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]128
Hodnota pH8,9
Alkalická rezerva [ml 0,1M HCl/10 ml]6,2
Obsah vody (Karl Fischer) [hmotnost %]3,1
Index lomu při 20 °C1,4320
Bod varu [°C]180

Balení

SOUBORY KE STAŽENÍ

Poslední prohlížená věc

×
{{-- content goes here from dom --}}
Cookies používané na těchto webových stránkách
Společnost MOL Česká republika, s.r.o. používá cookies k provozování svých webových stránek, zlepšování uživatelského komfortu, monitorování aktivit na webových stránkách a zobrazování relevantních nabídek. Zásady používání cookies naleznete zde.


Přizpůsobte si cookies používané na těchto webových stránkách

Společnost MOL Česká republika, s.r.o. používá cookies k provozování svých webových stránek, zlepšování uživatelského komfortu, monitorování aktivit na webových stránkách a zobrazování relevantních nabídek.

Tímto povolujete:

 • Relační (krátkodobé) cookies
 • Cookies usnadňující používání webových stránek

Tímto odmítáte:

 • Zobrazování remarketingových reklam, které odpovídají vašim zájmům mimo webové stránky (např. v sociálních médiích).
 • Využití analýz o využití stránek a aktivit měřených na webových stránkách společnosti MOL Česká republika, s.r.o., abychom vás mohli kontaktovat s personalizovanými nabídkami (v případě, že jste nám takové kontaktní údaje poskytli např. při registraci)

Tímto povolujete:

 • Relační (krátkodobé) cookies
 • Cookies usnadňující používání webových stránek
 • Webová analýza pro statistické účely
 • Zobrazování remarketingových reklam, které odpovídají vašim zájmům mimo webové stránky (např. v sociálních médiích).

Tímto odmítáte:

 • Využití analýz o využití stránek a aktivit měřených na webových stránkách společnosti MOL Česká republika, s.r.o., abychom vás mohli kontaktovat s personalizovanými nabídkami (v případě, že jste nám takové kontaktní údaje poskytli např. při registraci)

Tímto povolujete:

 • Relační (krátkodobé) cookies
 • Cookies usnadňující používání webových stránek
 • Webová analýza pro statistické účely
 • Zobrazování remarketingových reklam, které odpovídají vašim zájmům mimo webové stránky (např. v sociálních médiích).
 • Využití analýz o využití stránek a aktivit měřených na webových stránkách společnosti MOL Česká republika, s.r.o., abychom vás mohli kontaktovat s personalizovanými nabídkami (v případě, že jste nám takové kontaktní údaje poskytli např. při registraci)

Zásady používání souborů cookies

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×