MOL Grafit LT 2EP

MOL Grafit LT 2EP

Lithné plastické mazivo

Lithiové plastické mazivo s vysokým obsahem grafitu. Je tou nejlepší volbou pro mazání nízko rychlostních ložisek a šroubů vystavených dynamickému zatížení, zejména v individuálních mazacích zařízeních.


Aplikace

 • Zařízení vystavené vysokému riziku zadření
 • Nízkootáčková ložiska vystavená dynamickému zatížení
 • Kluzné části podvozků vozidel, železničních vozů
 • Šroubové závity, malá ozubená kola, pružiny
 • Individuální mazací systémy
Vlastnosti výrobkuVýhody
Obsah vysoce výkonných pevných přísad
 • Pevná aditiva zvyšují únosnost mazacích míst a snižuje se tak riziko zadření
 • Snižuje teplo vzniklé třením, i v podmínkách smíšeného mazání, čímž se zvyšuje životnost plastických maziv
Vynikající ochrana proti opotřebení
 • Nižší opotřebení na styčných površích i při proměnlivých provozních podmínkách
 • Přispívá k delší životnosti zařízení
Výborně snáší zatížení
 • Vytváří souvislý mazací film, který zůstává neporušený i při vysokém zatížení a nízkých otáčkách
Dobrá mechanická a skladovací stabilita
 • Zachovává si stabilní strukturu při zatížení, takže nedochází k měknutí plastického maziva a nevytéká z mazacího místa
 • Dlouhodobé skladování je možné bez odloučení oleje z maziva nebo bez tvrdnutí plastického maziva
Vynikající odolnost proti vodě
 • Ve vlhkém a mokrém prostředí nedochází k měknutí a vytékání maziva z mazacího místa
 • Zajišťuje spolehlivé mazání pro zařízení provozovaná ve venkovním prostředí
Dobrá tepelná a oxidační stabilita
 • Odolává procesu stárnutí, i při vysokých provozních teplotách a tlacích
Částečná elektrická vodivost
 • Elektricky vodivý díky obsahu grafitu
Vynikající ochrana proti korozi
 • Dlouhodobá ochrana proti poškození povrchu i v přítomnosti vlhkosti
Vynikající kompatibilita se žlutými kovy
 • Zabraňuje předčasnému opotřebení neželezných kovových částí
Používáte správný motorový olej?

Datové listy

Výkonnostní úrovně, schválení

DIN 51502: KPF2K-20
ISO 6743-9: L-XBCEB 2

Charakteristické vlastnosti

Kinematická viskozita základového oleje při 40 °C [mm2/s]200
Bod skápnutí [°C]200
Penetrace při 25°C [0,1 mm]280
Mechanická stálost - zvýšení penetrace po 10 000 dvojzdvizích [0,1 mm]15
Zkouška na 4KP, svarové zatížení [N]3000
Zkouška na 4KP, 60 min/400 N, průměr stopy [mm]0,7
Oxidační stabilita, 100 h/100 °C, pokles tlaku [kPa]25
Koroze na ocel (100°C/24 h)nepřítomnost koroze
Koroze na měď (100°C/24 h) [stupeň]1
Vypíratelnost v ložisku vodou při 79 °C [%(m/m)]5
Odolnost vůči vodě při 40°C [stupeň]1-90
Obsah grafitu [%(m/m)]2

Balení

SOUBORY KE STAŽENÍ

Poslední prohlížená věc

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×