Ochrana motoru prokázaná po 500 hodinách provozu

Za účelem zvyšování nákladové efektivity a ochrany životního prostředí pracují výrobci zemědělských strojů neustále na vývoji dokonalejších dieselových motorů s nízkými emisemi, které vyžadují speciální maziva s dlouhou životností. Maďarský zemědělský koncern využívající moderní provozní metody vyzkoušel nový motorový olej Farm Protect E9 15W-40 vyvinutý Skupinou MOL. 500 hodin zkoušek v terénu s traktory John Deere prokázalo vynikající životnost a maximální ochranu motoru díky motorovému oleji MOL Farm Protect E9. U některých typů motoru nám tento olej umožnil bezpečně prodloužit intervaly výměny oleje: 500 hodin místo 375!

V rámci odvětví je tento podnik obhospodařující více než 3 700 hektarů znám jako jeden z nejúspěšnějších výrobců sóji, a to díky speciálně vyvinuté technologii šetrné k životnímu prostředí.

Během 500 hodin testovacího provozu prokázal motorový olej MOL Farm Protect E9 15W-40 své vynikající kvality ve vztahu k ochraně motoru, dokonce i u strojů s dlouhými intervaly výměny oleje. Tento olej rovněž v plném rozsahu splňuje všechny výkonnostní požadavky výrobců zařízení. Traktory John Deere 8330 a 6530 byly používány v reálných provozních podmínkách. Stroje byly zatěžovány v rámci každodenních zemědělských činností, což znamená pravidelně se opakující těžké práce: 72 % orba, 21 % jízda po poli, 6 % jízda po silnici a 1 % ostatní provoz.
Vzorky oleje byly odebírány každých 100 hodin provozu, kdy se kontroloval provozní stav motorového oleje, a byly analyzovány mezinárodně uznávanou laboratoří MOL WearCheck.

Výsledky prokázaly, že olej MOL Farm Protect E9 15W-40 poskytl během 500 hodin provozu vynikající ochranu motoru.
Zkouška rovněž prokázala minimální změny viskozity oleje. Olej neztrácel kvalitu a dokázal si skvěle poradit s nečistotami. Díky stabilnímu stupni viskozity zajišťuje tento olej optimální mazání i v případě delších intervalů výměny oleje.

Koncentrace železných částic v důsledku běžného opotřebení součástí stroje byla mnohem nižší než varovná úroveň 75 mg/kg, která je při diagnostice oleje obecně akceptována. Koncentrace neželezných kovů z kluzných ložisek byly rovněž velmi nízké. Tento olej tak prokázal svoji schopnost zajistit maximální životnost motoru.

Zkouška prokázala, že motorový olej MOL Farm Protect E9 15W-40 lze bez jakéhokoli rizika používat po dobu 500 hodin provozu a olej zároveň i splňuje náročné požadavky výrobce stroje. U některých typů strojů to znamená snížení spotřeby oleje až o 25 %. Díky účinné ochraně motoru je možné snížit náklady na údržbu až o 15 %.

Datové listy

SPOLEČNOST:

Margittasziget 92 Kft.

ODVĚTVÍ:

Zemědělství

APLIKACE:

Traktory John Deere 8330 a 6530

SLUŽBA:

NOVÝ NÁZEV NAŠÍ SLUŽBY WEARCHECK JE MOL LUBCHECK

LubCheck diagnostika olejů a strojů

ZEPTEJTE SE NAŠICH EXPERTŮ!
Pavla Bauerová

Konzultace a podpora v oblasti olejů a maziv

pavla.bauerova@molcesko.cz
MÁTE ZÁJEM?
×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×