Síť čerpacích stanic MOL zavedla opatření pro bezpečnost zákazníků i zaměstnanců

 Společnost MOL Česká republika zavedla řadu bezpečnostních a hygienických opatření, která mají za úkol v co nejvyšší míře ochránit veřejnost a zaměstance čerpacích stanic před možnou nákazou novým koronavirem. V rámci boje s pandemií COVID-19 nabídnou čerpací stanice MOL příslušníkům integrovaného záchranného systému kávu zdarma.

„V MOL Česká republika jsme se rozhodli zaujmout proaktivní přístup k aktuální hrozbě pro veřejné zdraví, způsobené novým typem koronaviru SARS-CoV-2. Protože jsou čerpací stanice nezbytným zařízením pro fungování moderní společnosti a jejich návštěva je mnohdy nevyhnutelná, zavedli jsme mnoho dočasných opatření, kterými se snažíme minimalizovat riziko nákazy našich zákazníků a zaměstnanců, ať už se jedná o častější dezinfekci veřejných prostor na stanici, nebo eliminaci blízkého kontaktu zaměstnanců se zákazníky,” říká Richard Austen, generální ředitel MOL Česká republika.   

Mezi hygienická opatření, která jsou již na všech čerpacích stanicích MOL v platnosti, patří:

  • Zvýšení četnosti dezinfekce a čištění veřejných prostor čerpací stanice, zejm. toalet, a vyšší frekvence dezinfikování během špičky;
  • Časté doplňování mýdla s dezinfekčními složkami na toaletách
  • Zásobení jednorázovými rukavicemi pro obsluhování výdejních pistolí
  • Eliminace přímého kontaktu mezi zákazníkem a zaměstnancem prostřednictvím plexiskla u pokladen čerpacích stanic
  • Prodej kávy pouze prostřednictvím samoobslužného automatu, doplnění o rukavice v místě kávovaru
  • Zákaz konzumace v prostorech jídla a pití v prostorech čerpací stanice

Personál čerpacích stanic MOL byl o bezpečnosti a hygienických opatřeních informován a poučen. „Členy našeho týmu jsme proškolili a požádali jsme je, aby v případech, kdy je to možné, udržovali bezpečný odstup od zákazníků a pokud se nebudou cítit dobře, raději zůstali doma. Zdraví pro nás má jednoznačnou prioritu,” dodává Richard Austen.

V této náročné situaci chce MOL pomoci doplnit energii těm, kteří proti nákaze bojují v první linii. Příslušníci složek integrovaného záchranného systému si tak budou na čerpací stanici MOL po předložení identifikačního průkazu vyzvednout kávu zdarma. „Tímto symbolickým krokem chceme vyjádřit poděkování všem profesionálům z řad záchranářů, policistů a hasičů za jejich skvělou práci, kterou v těchto kritických časech odvádí,” uzavírá Austen.   

Aktuální informace o provozu čerpacích stanic MOL a zavedených opatřeních naleznete zde.

 

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×