Výsledky Skupiny MOL v roce 2020: Solidní výkonnost ve velmi náročném roce

  • EBITDA za rok 2020 dosáhla 2,05 miliardy USD, což přesahuje poslední očekávanou úroveň (okolo 1,9 miliardy USD), avšak v porovnání s předcházejícím rokem je to pod vlivem pandemie a hospodářské krize o 16 % méně
  • Čistá CCS EBITDA dosáhla ve 4. čtvrtletí 2020 hodnoty 464 milionů USD, což je meziročně v důsledku horšího vývoje v ropném odvětví o 23 % méně
  • Objem těžby v divizi Upstream se v roce 2020 zvýšil o 8 % na 120 mboepd díky příspěvku ACG, avšak EBITDA meziročně klesla o 34 % v důsledku extrémně slabého vnějšího cenového prostředí
  • Čistá CCS EBITDA v divizi Downstream se v 4. čtvrtletí propadla na 133 milionů USD pod vlivem snížených rafinérských marží a obvyklou sezónností posledního čtvrtletí. Výsledek za celý rok byl o 15 % nižší než v roce 2019
  • Divize Služeb zákazníkům vzrostla ve 4. čtvrtletí 2020 o 23 % na 128 milionů USD, segment za celý rok 2020 vykázal historicky nejvyšší EBITDA na úrovni 510 milionů USD, což je o 8 % víc než v roce 2019
  • Předpokládaná EBITDA pro rok 2021 je na úrovni přibližně 2,3 miliardy USD, přičemž se očekává jisté hospodářské oživení

Skupina MOL oznámila své finanční výsledky za rok 2020. I ve velmi náročné situaci způsobené koronavirovou pandemií a s ní spojenou hospodářskou krizí, vytvořila Skupina MOL ve 4. čtvrtletí čistou CCS EBIDTA na úrovni 464 milionů USD. Za celý rok 2020 tak čistá CCS EBITDA dosáhla 2,05 miliardy USD a přesáhla aktualizovaná očekávání. V roce omezení, volatility a nejistoty vygenerovaly všechny segmenty kladný volný cash-flow, vypočítaný zjednodušenou metodikou. V roce 2020 dosáhl úrovně 636 milionů USD, což je více než před rokem. Výše organických kapitálových výdajů činila v minulém roce 1,41 miliardy USD, což bylo v souladu s očekáváním (do 1,5 miliardy USD). Skupina MOL očekává, že v roce 2021 se bude EBITDA pohybovat na úrovni 2,3 miliardy USD, jelikož s velkou pravděpodobností dojde k makroekonomickému zotavení.

Předseda představenstva a generální ředitel Skupiny MOL Zsolt Hernádi k výsledkům uvedl:

V roce 2020 dosáhla EBITDA úroveň 2 miliardy USD a přestože byly naše příjmy v porovnání s rokem 2019 nižší, naše rychlá a včasná reakce na krizi nám umožnila generovat ještě silnější volný cash-flow, než byla naše očekávání před vypuknutím pandemie. Podařilo se to jen díky tomu, že činnosti všech podnikatelských linií vytvářely hotovost i v období velkých omezení.

Rok 2020 byl bezprecedentní a výzvy, které nám přinesl, jsme doposud nezažili. Jsem velmi hrdý na všechny kolegy, protože jsme fungovali nepřetržitě i během největší krize, a zůstali jsme tak i nadále spolehlivým partnerem pro všechny naše zákazníky a dodavatele. Mohli jsme také pokračovat ve všech našich strategických investicích, i když vinou omezení mobility přece jen o něco pomaleji. Ani pod velkým stresem jsme neztratili ze zřetele naši vizi a v roce 2021 zdvojnásobíme úsilí při další transformaci podnikání. Očekáváme, že rok 2021 bude rokem určité normalizace a oživení, a to je i důvodem očekávané EBITDA na úrovni 2,3 miliardy USD. Musíme také dohnat zpožděné kapitálové investice, takže naše organické investice by měly být na úrovni 1,7–1,9 miliardy USD, což opět znamená plné financování s kladným volným cash-flow.“

EBITDA divize Upstream ve 4. čtvrtletí 2020 klesla na 181 milionů USD. Ovlivnily to technické okolnosti související s ACG – novým majetkem MOL v Ázerbájdžánu. Poslední čtvrtletí zvýšilo celoroční EBITDA na 689 milionů USD. Je to o 34 % méně než před rokem, protože výrazně nižší ceny ropy a zemního plynu byly jen částečně kompenzovány výnosy ACG, které ve srovnání s minulým rokem přispěly ke zvýšení celoroční těžby o 8 %. Potvrzené a pravděpodobné uhlovodíkové rezervy se na konci roku 2020 zvýšily na 364 mboepd (z 270 mboepd na konci roku 2019), což odráží příspěvek ACG a revizi rezerv v portfoliu s výsledkem 312 %.

Čistá CCS EBITDA divize Downstream za rok 2020 klesla o 15 % na 740 milionů USD, což odráží slabé makroekonomické prostředí. Ve 4. čtvrtletí byl výsledek divize na úrovni 133 milionů USD zasažen sníženými rafinérskými maržemi a obvyklou sezónností. Objem prodeje rafinérských produktů poklesl ve srovnání se 4. čtvrtletím minulého roku pod vlivem druhé vlny pandemie o 14 %. V závěru 4. čtvrtletí dosáhl projekt Polyol 75 % celkové dokončenosti. Vzhledem k pandemii Skupina MOL spolu s dodavateli inženýringu, nákupu a samotné stavby odhaduje, že dokončení projektu se posune z původní druhé poloviny roku 2021 na druhou polovinu roku 2022. Posun ovlivní i kapitálové výdaje, které se mohou zvýšit na 1,3 miliardy EUR z původních 1,2 miliardy EUR.

Růst EBITDA divize Služby zákazníkům ve 4. čtvrtletí akceleroval na 23 % a ve srovnání s předchozím rokem se EBITDA zvýšila na 128 milionů USD. Došlo k tomu především díky vyššímu prodeji paliv a nižším provozním nákladům. Tento segment dosáhl v roce 2020 historicky nejvyšší hodnoty EBITDA na úrovni 510 milionů USD, což je o 8 % více než v roce 2019. Kladný volný cash-flow, vypočítaný zjednodušenou metodikou, se ve 4. čtvrtletí více než zdvojnásobil a meziročně stoupl o 28 % na 381 milionů USD. Zavádění nepalivového konceptu pokračovalo i přes pandemii a počet zrekonstruovaných maloobchodních prostor Fresh Corner stoupl z počtu 877 na 955 na konci roku 2020.

Segment Gas Midstream Přeprava zemního plynu dosáhl v roce 2020 EBITDA na úrovni 201 milionů USD, což je o 8 % více než před rokem. Ve 4. čtvrtletí EBITDA meziročně poklesla o 41 % na 42 milionů USD. Důvodem byly podstatně nižší rezervace přeshraničních přepravních kapacit, a tedy nižší regulované výnosy, nižší tranzitní výnosy a vyšší provozní náklady.

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×