Facebook Linkedin

Na konci srpna odstartoval již třetí ročník grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují společnosti MOL Česká republika a Nadace Partnerství. MOL stejně tak jako v posledních dvou letech rozdělí 1,4 milionu korun. Chce tak ve spolupráci s nadací prostřednictvím lokálních projektů navrátit zeleň a vodní prvky do městského prostoru. O granty ve výši až 140.000 Kč mohou obce, školy, spolky a další organizace žádat do 31. října.

Včera také organizátoři vyhlásili nejlepší projekt loňského ročníku. Stala se jím Magická zahrada Centra Bazalka z Českých Budějovic, která díky tomu získá jako odměnu dalších 25 tisíc korun. Všechny informace o grantovém programu jsou dostupné na webové adrese www.zelene-oazy.cz.

„Podobně jako tomu bylo u prvního ročníku, i ten právě skončený nás potěšil zájmem veřejnosti o grantovou výzvu. Věříme, že konkrétní výsledky obou ročníků přilákají také další zájemce pro právě zahájenou výzvu pro rok 2018. Podporu v oblasti životního prostředí vnímáme jako důležitý dlouhodobý závazek a kvalita realizovaných projektů nás potom naplňuje důležitým vědomím, že podpořené projekty přinášejí skutečné, konkrétní dopady a k tomu i pozitivní ohlasy,“ komentuje Tomáš Pavlík, CSR společnosti MOL Česká republika.

Z grantového programu Zelené oázy mohou obce, školy nebo další instituce financovat například nákup sazenic, potřebného materiálu, jako je nářadí, kůly nebo pletivo, dále odborné poradenství, nebo přípravu a tisk výukových a propagačních materiálů.

„Chceme, aby projekty pomohly v co největší míře propojit obyvatele obce nebo města. Taková společná aktivita totiž může být vynikajícím nástrojem, jak lidi učit zodpovědnosti k místu, ve kterém sami žijí,“ vysvětluje grantový manažer Nadace Partnerství František Brückner.

Příkladovým projektem je třeba Magická zahrada Centra Bazalka v Českých Budějovicích fungující od roku 2004, která získala i letošní ocenění pro nejlepší Zelenou oázu roku. Zahrada slouží především dětem s kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra. Díky grantu mohlo centrum zahradu zrevitalizovat, osadit ji třemi stovkami sazenic původních keřů, zazelenit protihlukovou zeď nebo vsadit ovocné stromy a vybudovat vyvýšené záhony. Vítězství v druhém ročníku získává tato organizace další finanční prostředky ve výši 25 tis. Kč, které dle slov ředitelky Ing. Vandy Polívkové budou použity na další rozvoj zahrady a na pořízení vhodných pomůcek.

Podle ředitele Nadace Partnerství jsou podobné projekty klíčové také z důvodu adaptace měst na změny klimatu a udržení vody ve městech. „Každé i jakkoliv malé opatření, které vrací zeleň nebo zadržuje vodu v urbanizovaném prostoru, pomáhá snižovat negativní dopady klimatických změn. Například ochlazovat okolí za letních veder nebo zpomalovat odtok za přívalových dešťů a zadrženou vodu hospodárně využívat. Je potřeba, aby se česká města a obce na změny klimatu postupně připravovala a adaptovala,“ uzavírá ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata. 

Další informace najdete na www.zelene-oazy.cz.

 

×