Facebook Linkedin

Ratingová agentura Standard and Poor’s („S&P“) zvýšila dlouhodobé kreditní hodnocení společnosti MOL na investiční stupeň BBB- se stabilním výhledem.

Agentura S&P došla k závěru, že zvýšení kreditního hodnocení na investiční stupeň je odůvodněno zlepšením současného i odhadovaného kreditního rizika společnosti MOL díky přesvědčivým výsledkům společnosti a příznivým podmínkám v rámci odvětví. Agentura S&P dodala, že společnost MOL prokázala výhody svého integrovaného obchodního modelu, naplnila svůj program optimalizace nákladů s udržitelným přínosem pro ziskovost a zvýšila podíl méně nestabilních maloobchodních a petrochemických segmentů. Stabilní výhled odráží očekávání agentury S&P, že si společnost MOL udrží dobrou úroveň kreditního rizika podpořenou pozitivním vytvářením volných provozních finančních toků, a bude přitom i nadále investovat do svých podnikatelských aktivit v rámci chemického průmyslu.

V březnu minulého roku revidovala agentura Fitch Ratings u společnosti MOL výhled z negativního na stabilní, přičemž potvrdila její dlouhodobé hodnocení emitenta na stupni BBB-.  Následovalo rozhodnutí agentury Moody‘s z března 2017 udělit společnosti MOL investiční stupeň Baa3. S lepším hodnocením od agentury S&P je nyní společnost MOL podle kreditního hodnocení všech tří hlavních agentur plnohodnotným emitentem investičního stupně.

József Simola, finanční ředitel skupiny MOL Group, poznamenal: „Máme ohromnou radost ze zvýšení hodnocení agentury S&P, což znamená, že se společnost MOL stala členem význačného klubu plnohodnotných emitentů investičního stupně. Současně to odráží její odolný integrovaný obchodní model a finanční sílu. Díky naší vysoce kvalitní a nízkonákladové bázi aktiv budeme i nadále generovat silné výsledky, přičemž naše dlouhodobá strategie do roku 2030 přemění společnost MOL na přední chemickou společnost a hlavního spotřebitele a poskytovatele služeb mobility ve střední a východní Evropě.“

 

×