Facebook Linkedin

Skupina MOL dnes oznámila hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2018. Skupina v prvním čtvrtletí zvýšila svůj zisk před zdaněním, úroky a odpisy očištěný o náklady související s přeceněním zásob (clean CCS EBITDA) o 2 % na 625 milionů USD, a je tak na dobré cestě ke splnění ročního cíle, kterým je  EBITDA 2,2 miliard USD.

Zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) v segmentu Upstream meziročně vzrostl o 31 % na 287 milionů USD díky rostoucím cenám ropy, vyšší produkci a nižším nákladům. Poté, co byla zahájena těžba na poli Catcher a těžba na ostatních polích v UK se normalizovala, činila průměrná produkce 110 tisíc barelů ropného ekvivalentu denně.

Zisk před zdaněním, úroky a odpisy očištěný o náklady související s přeceněním zásob (clean CCS EBITDA) v segmentu Downstream klesl na 218 milionů USD, tedy o 33 % oproti loňským hodnotám, které představovaly historický rekord. Důvodem poklesu je snížení rafinerských a petrochemických marží v důsledku růstu cen ropy a dopad aktivit souvisejících s údržbou rafinerií.

Segment spotřebitelských služeb (Consumer Services) v prvním čtvrtletí opět zaznamenal rekordní výsledek se ziskem před zdaněním, úroky a odpisy v hodnotě 81 milionů USD, což představuje meziroční nárůst o 48 %, na kterém se podílel prodej pohonných hmot i nepalivových produktů. Spotřeba motorových pohonných hmot v regionu střední východní Evropa meziročně vzrostla přibližně o 3%, což vytváří příznivé prostředí pro další rozvoj.

Zisk před zdaněním, úroky a odpisy v divizi Gas Midstream v prvním čtvrtletí meziročně vzrostl o 21 % na 85 mil. USD, a to díky rostoucím objemům přepravy a nižším nákladům.

Předseda představenstva a generální ředitel Skupiny MOL Zsolt Hernádi k výsledkům uvedl:  „V prvním čtvrtletí se nám podařilo zvýšit EBITDA ze solidních výchozích hodnot, což jen dále potvrzuje stabilitu našeho integrovaného obchodního modelu. Dosavadní výsledky zároveň představují pevný základ pro další úspěšný rok a pro pokračující strategickou transformaci. V situaci, kdy ceny ropy dlouhodobě rostly při vysoké regionální poptávce a tlaku na snižování rafinérských a petrochemických marží, můžeme říci, že vynikající růst tržeb v segmentech Upstream a Consumer Services více než kompenzuje nižší zisky v divizi Downstream.”

×