Filtrovat zprávy podle klíčového slova

Od data
k dnešnímu dni

Novinky

2018-02-19 Po celé ČR vznikne dalších osmnáct zelených oáz. Z grantového programu získají téměř 1,5 milionu korun

Více zeleně a vodních prvků ve městech a obcích – takový je cíl grantového programu Zelené oázy, který letos již potřetí společně vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika. Grantová komise tentokrát vybírala z téměř 150 projektů z celé České republiky. Celkem vybrala osmnáct z nich, které si mezi sebou rozdělí téměř milion a půl. Díky finanční podpoře budou moci například proběhnout výsadby stromů a zeleně nebo vzniknou nové vodní prvky.

„Doufáme, že angažováním lidí na komunitní zahradě se prohloubí jejich vztah k lokalitě už jen tím, že v ní budou mít svůj vlastní kus půdy, o který se budou starat. Věříme, že když se staráte o malé políčko, máte pak i větší zájem o to, jak vypadá jeho bližší i širší okolí,“ říká Jiří Škoda, jehož spolek Krásné Soustředění se v Ústí nad Labem získal z programu Zelené oázy grant na rozvoj komunitní zahrady na ústeckém sídlišti Krásné Březno a chystá se na svou první pěstební sezónu.

Podobných podpořených projektu je v tomto roce po celé republice celkem osmnáct a spojuje je touha po lepších veřejných prostranstvích, která nabízejí i zeleň nebo vodní prvky. „Uplynulé dva ročníky nám dokázaly, že lidem není lhostejné, jak vypadá místo, kde žijí. Do celkem čtyřicítky podpořených projektů se zapojilo po celé republice přes čtyři tisíce lidí. Sázeli stromy, čistili vodní toky nebo třeba pomáhali se stavbou nových prvků. Věříme, že i třetí ročník bude ve finále podobně úspěšný,“ vysvětluje ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata. Letos se kromě Prahy a Pardubického a Libereckého kraje objeví nové zelené oázy ve všech krajích republiky. Komise hodnotila třeba míru zapojení veřejnosti nebo správnou skladbu rostlin.

„Třetí ročník nás potěšil hned nadvakrát. Poprvé tím, že přišlo více žádostí než v minulém roce a druhou radost nám přinesla úroveň projektů, které jsme posuzovali, a to i těch, na které se nakonec dostalo. Je to velký příslib i pro další ročníky našeho projektu,“ uvedl Tomáš Pavlík, CSR společnosti MOL Česká republika.

Podle ředitele nadace Miroslava Kundraty je podpora zeleně a vodních prvků ve městě klíčová pro adaptaci na změny klimatu. „V praxi jeho důsledky můžeme zažívat na vlastní kůži každý rok. Každé, i jakkoliv malé opatření, které vrací zeleň nebo zadržuje vodu, pomáhá snižovat negativní dopady klimatických změn,“ dodává Kundrata.

Většina podpořených organizací své aktivity směřuje na začátek léta a na podzim, kdy proběhne i přihlašování projektů do čtvrtého ročníku Zelených oáz. Své projekty do něj opět budou moci hlásit neziskové organizace, obce, ale třeba i školy a další sdružení přibližně od srpna.

2018-01-25 Skupina MOL spustila službu sdílení automobilů (carsharing) v Budapešti

Skupina MOL dnes představila novou službu sdílení automobilů MOL Limo, která reflektuje ambice společnosti stát se první volbou pro zákazníky a být průkopníkem v oblasti řešení mobility ve střední a východní Evropě. V rámci strategie do roku 2030 je cílem Skupiny MOL přizpůsobit se dynamice trhu a přejít z tradičního maloobchodního prodeje paliv k nabídce širšího sortimentu zboží a služeb.

„Mobilita představuje v strategii Skupiny MOL do roku 2030 důležitý směr. Cílem je změnit naše maloobchodní aktivity tím, že se zapojíme do rostoucích oblastí spotřebitelské poptávky a zúčastníme se přeměny dopravy ve střední a východní Evropě. Chceme být první volbou pro zákazníky a poskytnout jim veškeré zboží a služby, které potřebují během cestování, a zároveň přispět k tomu, aby bylo co nejpohodlnější. Nabídka carsharingu, který bude hrát klíčovou roli v systému dopravy velkých měst, skvěle zapadá do této strategie,“ řekl Peter Ratatics, výkonný ředitel služeb pro zákazníky Skupiny MOL.

Služba MOL Limo poskytuje flexibilní řešení, které umožňuje uživatelům půjčit si auto a zanechat ho na jakémkoli místě podle vlastního výběru. Spolupracuje jak s veřejnou dopravou, tak dokonce se službou sdílených kol. Díky systémům společného využívání automobilů a kol, který byl spuštěn před třemi roky, je Skupina MOL vedoucím poskytovatelem řešení v oblasti mobility pro obyvatele Budapešti.

Dlouhodobým cílem společnosti je další rozšiřování této sítě v maďarské metropoli, ale i mimo ni a časem i provoz plně elektrického vozového parku v souladu s rozvojem infrastruktury elektrických vozidel v Maďarsku a v celém regionu střední a východní Evropy. Očekává se, že změny v chování spotřebitelů, jako je menší potřeba vlastnit vozidlo, ve spojení s rostoucím ekologickým povědomím přinesou zvýšenou poptávku po službách carsharingu, jež mohou významně ovlivnit kvalitu ovzduší a dopravní zácpy ve velkých městech.

Více informací o službách MOL Limo car sharing a MOL Bubi bike sharing 

 

2017-11-24 O granty na Zelené oázy soutěží sto čtyřicet jedna projektů. Vítězové si rozdělí 1,4 milionu korun

Celkem sto jednačtyřicet projektů z dvanácti krajů se přihlásilo do třetího ročníku grantového programu Zelené oázy. Jeho prostřednictvím rozdělí Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika 1,4 milionu korun. Podpoří tak vznik lokálních projektů, které do měst a obcí pomohou navrátit zeleň a vodní prvky. Z přihlášených projektů vybere komise přibližně dvacítku úspěšných. Výsledky budou známy v půlce února.

Z grantového programu mohou obce, školy nebo další instituce financovat například nákup sazenic, materiálu, dále odborné poradenství nebo přípravu a tisk výukových a propagačních materiálů. Od roku 2015 se jeho prostřednictvím podařilo podpořit již 41 projektů v celkové částce téměř tří milionů korun. Letos k nim přibude přibližně dalších dvacet, díky kterým po celé České republice obce, školy, nebo místní spolky vysadí nové stromy, keře a byliny nebo například vyčistí vodní toky. Kromě Libereckého a Karlovarského kraje mají své zastoupení všechny kraje republiky. Nejvíce přihlášených projektů, celkem devatenáct, je z Jihomoravského kraje.

Přihlášené projekty nyní posoudí odborní hodnotitelé. V lednu vybere komise ty nejlepší z nich, které grant získají. „Chceme, aby projekty pomohly v co největší míře propojit obyvatele obce nebo města. Společná aktivita je vynikajícím nástrojem, jak lidi učit zodpovědnosti k místu, ve kterém sami žijí. To bude tedy jedním z hlavních kritérií,“ vysvětluje grantový manažer František Brückner z Nadace Partnerství. Mezi další kritéria pak budou patřit například vhodný výběr druhů rostlin pro daný prostor, kvalita zpracované žádosti s konkrétními výstupy, které povedou ke zlepšení životního prostředí.

„Zájem o třetí ročník nás tentokrát mile překvapil. Ukazuje se, že program Zelené oázy si v kalendáři obdobných projektů v ČR našel už svoje pevné místo a především důležitou důvěru žadatelů o grant,“ uvedl Tomáš Pavlík, CSR společnosti MOL Česká republika.

„Každé i jakkoliv malé opatření, které vrací zeleň nebo zadržuje vodu v urbanizovaném prostoru, pomáhá snižovat negativní dopady klimatických změn. Například ochlazovat okolí za letních veder nebo zpomalovat odtok za přívalových dešťů a zadrženou vodu hospodárně využívat. Je potřeba, aby se česká města a obce na změny klimatu postupně připravovaly a adaptovaly,“ uzavírá ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata ke smyslu Zelených oáz.

2017-11-16 Agentura S&P zvyšuje dlouhodobé kreditní hodnocení společnosti MOL na investiční stupeň BBB- se stabilním výhledem

Ratingová agentura Standard and Poor’s („S&P“) zvýšila dlouhodobé kreditní hodnocení společnosti MOL na investiční stupeň BBB- se stabilním výhledem.

Agentura S&P došla k závěru, že zvýšení kreditního hodnocení na investiční stupeň je odůvodněno zlepšením současného i odhadovaného kreditního rizika společnosti MOL díky přesvědčivým výsledkům společnosti a příznivým podmínkám v rámci odvětví. Agentura S&P dodala, že společnost MOL prokázala výhody svého integrovaného obchodního modelu, naplnila svůj program optimalizace nákladů s udržitelným přínosem pro ziskovost a zvýšila podíl méně nestabilních maloobchodních a petrochemických segmentů. Stabilní výhled odráží očekávání agentury S&P, že si společnost MOL udrží dobrou úroveň kreditního rizika podpořenou pozitivním vytvářením volných provozních finančních toků, a bude přitom i nadále investovat do svých podnikatelských aktivit v rámci chemického průmyslu.

V březnu minulého roku revidovala agentura Fitch Ratings u společnosti MOL výhled z negativního na stabilní, přičemž potvrdila její dlouhodobé hodnocení emitenta na stupni BBB-.  Následovalo rozhodnutí agentury Moody‘s z března 2017 udělit společnosti MOL investiční stupeň Baa3. S lepším hodnocením od agentury S&P je nyní společnost MOL podle kreditního hodnocení všech tří hlavních agentur plnohodnotným emitentem investičního stupně.

József Simola, finanční ředitel skupiny MOL Group, poznamenal: „Máme ohromnou radost ze zvýšení hodnocení agentury S&P, což znamená, že se společnost MOL stala členem význačného klubu plnohodnotných emitentů investičního stupně. Současně to odráží její odolný integrovaný obchodní model a finanční sílu. Díky naší vysoce kvalitní a nízkonákladové bázi aktiv budeme i nadále generovat silné výsledky, přičemž naše dlouhodobá strategie do roku 2030 přemění společnost MOL na přední chemickou společnost a hlavního spotřebitele a poskytovatele služeb mobility ve střední a východní Evropě.“

 

2017-11-09 Dobíjecí stanice pro elektromobily v budoucnu také na stanicích MOL

Dnešní den je významným milníkem na cestě k rozšíření e-mobility do zemí podporovaných v rámci politiky soudržnosti a budoucí dopravě v Evropě. Během Dne digitální dopravy v Talinu členové konsorcia NEXT-E podepsali grantovou dohodu s agenturou INEA, která umožní výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily v šesti zemích střední a východní Evropy: v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku a Rumunsku.

V červenci 2017 byl projekt NEXT-E vybrán Evropskou komisí pro spolufinancování pomocí Nástroje pro propojení Evropy. Konsorcium NEXT-E získá na realizaci projektu grant ve výši 18,84 milionu eur (v přepočtu 485 milionů korun), což je nejvyšší částka, která kdy byla udělena CEF projektu zaměřenému na elektromobilitu. V rámci tohoto projektu konsorcium zrealizuje výstavbu 222 multistandardních rychlých dobíjecích stanic (50 kW) a 30 ultrarychlých dobíjecích stanic (150–350 kW) podél hlavních koridorů a páteřních komunikací Transevropské dopravní sítě (TEN-T). Vůbec poprvé bude možné cestování na dlouhé vzdálenosti s plně elektrickým pohonem v šesti zemích podporovaných v rámci politiky soudržnosti s připojením na sousední země.

Projekt NEXT-E představuje unikátní spolupráci čtyř největších společností z odvětví výroby elektrické energie, těžby ropy a zemního plynu, které spojí síly s dodavateli původních zařízení (výrobci automobilů) a vybudují interoperabilní a nediskriminační síť dobíjecích stanic pro elektromobily jako životaschopnou alternativu vozidel se spalovacími motory. Členy konsorcia jsou společnosti skupiny E.ON (Západoslovenská energetika na Slovensku, E.ON Czech Republic, E.ON Hungary, E.ON Romania), skupina MOL (zastoupená svými dceřinými společnostmi ve všech 6 participujících zemích včetně České republiky), Hrvatska elektroprivreda v Chorvatsku, PETROL (ve Slovinsku a Chorvatsku) a rovněž společnosti Nissan a BMW.

„Next-E je z politického hlediska zásadním inovačním projektem, k jehož realizaci bylo zapotřebí veliké úsilí firem a podpora ze strany Evropské unie. Je zřejmé, že úzká spolupráce s navazujícími projekty povede k maximalizaci evropského dopadu a rozměru politiky páteřní dopravní sítě. Cílem naší politiky je v konečném důsledku umožnit občanům, aby mohli cestovat vozidly s alternativním pohonem po celé Evropské unii,“ řekl Herald Ruijters, ředitel DG MOVE, ředitelství B pro investice, inovace a udržitelnou dopravu Evropské komise.

„Jsem hrdý, že EU a INEA budou podporovat projekt, který odstartuje e-mobilitu v zemích střední a východní Evropy. S 252 dobíjecími stanicemi pro elektromobily, z nichž 30 má velmi vysokou kapacitu, páteřní dopravní síť EU získá přeshraniční interoperabilitu a více otevřený trh ve prospěch spotřebitelů,“ uvedl Dirk Beckers, ředitel Výkonné agentury pro inovace a sítě (INEA) při slavnostním podpisu grantové dohody.

V současné době je realizace dobíjecích stanic pro elektromobily roztříštěná a často nekoordinovaná, což představuje riziko překryvů nebo mezer v síti. Projekt NEXT-E byl spuštěn proto, aby odstranil toto riziko a vytvořil souvislou síť efektivní z hlediska vynaložených nákladů, která zajistí možnost jízdy na dlouhé vzdálenosti a přes hranice. Tento projekt také rozšíří stávající zkušenost do zemí, v nichž v současné době neexistují významné aktivity týkající se elektromobility, jako je Maďarsko a Rumunsko. Pro zajištění interoperability se západem a pro vytvoření jedné, plně propojené sítě, bude projekt koordinován s dalšími projekty spolufinancovanými CEF, tj. ULTRA-E, EAST-E a FAST-E.

Zahájení realizace rychlých dobíjecích stanic se očekává v roce 2018 a montáž ultrarychlých dobíjecích stanic je plánována na rok 2019, aby bylo možné se připravit na příchod nové generace elektromobilů s dlouhým dojezdem. Dokončení realizace je plánováno na konec roku 2020.

 

2017-11-03 Skupina MOL zveřejnila výsledky za 3. kvartál

Skupina MOL dnes oznámila finanční výsledek za 3. kvartál 2017. Díky dosažení 150 mld. HUF (12,8 miliard Kč) za kvartál se zisk před zdaněním, úroky a odpisy očištěný o náklady související s přeceněním zásob (clean CCS EBITDA) za prvních devět měsíců letošního roku zvýšil o 12 % oproti loňskému roku a činí 520,8 mld. HUF (41,5 mld. Kč). Vzhledem k tomu, že kapitálové náklady dosáhly po devíti měsících 13,4 miliard korun, společnost pokračuje v generování silného cash flow ve všech segmentech.

Divize Upstream dosáhla ve třetím kvartálu zisku před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace ve výši 49,1 mld. HUF (4,1 mld. Kč) s průměrnou denní produkcí 105 000 barelů ropného ekvivalentu. Za prvních devět měsíců se zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace divize Upstream zvýšil o více než 30 % v porovnání s obdobím 1.–3. kvartálu roku 2016. Segment pokračuje v generování silného volného cash flow v roce 2017, v průměru 15 USD na každý vyprodukovaný barel. Toho bylo dosaženo při průměrných cenách za ropu Brent ve výši 52 USD za barel.

Divize Downstream vykázala nižší zisk před zdaněním, úroky a odpisy očištěný o náklady související s přeceněním zásob ve výši 70,5 mld. HUF (6 mld. Kč), protože podíl petrochemikálií i rafinace klesl kvůli nižším velkoobchodním maržím, nižšímu prodeji vlastních produktů a nižšímu počtu jednorázových obchodů. Přínos divize Downstream za prvních devět měsíců zůstal neměnný 256,9 mld. HUF (20,5 mld. Kč).

Služby zákazníkům pokračovaly ve svém působivém nárůstu se svými rekordními kvartálními výsledky EBITDA ve výši 34,5 mld. HUF (2,9 mld. Kč), což je navýšení oproti loňskému výsledku 2,5 miliardy Kč, a to díky dalšímu nárůstu tržeb z palivového i nepalivového sektoru.

Skupina MOL dále spustila svůj nový program divize Downstream s názvem DS2022, který představuje významný milník v realizaci strategie MOL 2030. Program stojí na třech pilířích: strategické transformační projekty, iniciativy výkonnosti, a zvyšování spokojenosti zákazníků, bezpečnost a zapojení zaměstnanců s cílem stát se nejlepší volbou pro zaměstnance, zákazníky a investory, v souladu s vizí strategie Skupiny MOL 2030. Program, podobně jako jeho předchůdci, Nový downstream program (2012–2014) a Další downstream program (2015–2017), znovu usiluje o dosažení zvýšení zisku před zdaněním, úroky a odpisy ve výši 11,1 miliard Kč.

Předseda představenstva a generální ředitel Skupiny MOL Zsolt Hernádi výsledky okomentoval takto: „Po prvních devíti měsících letošního roku jsme na dobré cestě k dosažení zvýšeného cíle pro zisk před zdaněním, úroky a odpisy očištěný o náklady související s přeceněním zásob ve výši 2,3 mld. USD (51 mld. Kč) a také cílů naší strategie MOL 2030. Pokračujeme v roce 2017 v generování silného volného cash flow, ačkoli ne všechny příznivé okolnosti vnějšího prostředí byly ve třetím čtvrtletí dokonale využity. Abychom dosáhli našich strategických cílů, spouštíme také nový program výkonnosti, transformace a růstu, který přinese další EBITDA ve výši 500 mil. USD (11,1 mld. Kč) s vysokými investicemi přesahujícími 2 mld. USD (44 mld. Kč) do roku 2022. Polyolový projekt, jenž je vlajkovým transformačním projektem tohoto programu, si razí cestu kupředu, protože se nám podařilo zajistit veškeré technologické licence a inženýrské zdroje.“

V České republice probíhá modernizace čerpacích stanic, jejímž cílem je dostat značku MOL do nejvyššího standardu. Každá čerpací stanice dostává nový design a s ním spojené nové interiérové vybavení. Modernizace s sebou nese i úpravy vybraných čerpacích stanic do nového konceptu Fresh Corner. MOL na konci října otevřel v České republice již svůj 75. Fresh Corner a další budou následovat do konce roku. Čerpací stanice s Fresh Cornery poskytují rozšířenou nabídku kávy z prvotřídních zrn a čerstvého a na místě připraveného občerstvení a základních potravin.

2017-10-18 Skupina MOL dnes upřesnila svoji největší investici pro roky 2017-21

Skupina MOL po svém červencovém oznámení o uzavření smluv se společnostmi Evonik a thyssenkrupp na výrobu propylenoxidu dosáhla ve své strategické investici nového milníku. Další dohoda podepsaná s thyssenkrupp Industrial Solutions (Thajsko) Ltd pokryje technologické kroky k proměně propylenoxidu na polyetherové polyoly a propylenglykoly.

Kontrakt se týká nákupu technologických licencí, balíčků tvorby procesů a front-endových technických návrhů výrobních jednotek, které přeměňují propylenoxid na polyetherové polyoly a propylenglykoly. Po dokončení investice by se Skupina MOL měla stát hlavním producentem polyetherových polyolů a producentem propylenglykolů ve střední Evropě.

Technologie thyssenkrupp Polyol je založena na nejmodernějším designu Jet Reactor, který společnosti MOL poskytne nejlepší dostupnou bezpečnost, kvalitu, provozuschopnost, flexibilitu a produktivitu. Front-end engineering včetně nezbytného testování výrobků bude dodán od thyssenkrupp a výzkumného a vývojového centra pro Oleochemicals v Thajsku. Smlouva obsahuje také předběžnou dohodu o dodávce a instalaci zařízení Polyether Polyol od společnosti thyssenkrupp.

Zároveň se v rámci Strategie 2030 Skupina MOL posune dále v petrochemickém hodnotovém řetězci směrem k polokomoditám a specializovaným chemickým produktům, díky čemuž se stane přední chemickou skupinou ve střední a východní Evropě. Polyetherové polyoly, které slouží jako výchozí surovina pro výrobu polyuretanové pěny, byly označeny za hlavní směr petrochemického rozmachu Skupiny MOL, a to díky jejich širokému použití v automobilovém, stavebním, obalovém a nábytkářském průmyslu. Prostřednictvím této klíčové investice se MOL stane jediným integrovaným producentem polyolů ve střední a východní Evropě.

Propylenglykoly, jež představují další výrobní řadu v rámci projektu, jsou deriváty propyleneoxidu produkované většinou významných producentů propylenoxidu. Propylenglykoly se vyznačují širokou škálou použití, včetně výroby nenasycených polyesterových pryskyřic (UPR), přísad do potravin či přípravků osobní péče a farmaceutických výrobků.

Podpisem této smlouvy si Skupina MOL zajistila veškeré technologické licence a technické zdroje pro všechny výrobní jednotky Projektu Polyol. Smlouvy podepsané v červenci se týkaly nákupu technologických licencí a balíčků tvorby procesů pro HPPO (peroxid vodíku na propylenoxid) technologii výroby propylenoxidu.

2017-10-11 MOL zve talentované studenty do soutěže Freshhh

Skupina MOL dnes zveřejnila výzvu k podávání přihlášek do dalšího ročníku programu hledání talentů Freshhh 2017. Tato oceňovaná soutěž již jedenáctým rokem umožňuje vysokoškolským studentům, kteří se zajímají o ropný a plynárenský průmysl, zúčastnit se mezinárodní on-line soutěže a soutěžit o vzrušující ceny.

Freshhh je mezinárodní on-line studentská soutěž, v níž mají tříčlenné studentské týmy za úkol řídit virtuální ropnou společnost. Během této soutěže budou muset účastníci rozhodovat o rozvojových projektech v oblasti ropného a plynárenského průmyslu, o výstavbě rafinérie a budou muset najít to nejlepší produktové portfolio. Navíc studenti získají také příležitost nastavit strategii pro rozvoj maloobchodní sítě a rozhodovat o investicích a rozšiřování sítě. Za posledních několik let soutěž přilákala více než 25 000 studentů z více než 70 zemí. Řada účastníků předchozích ročníků dostala příležitost nastartovat svou kariéru ve Skupině MOL v rámci programu Growww.

Soutěž Freshhh sestává ze tří kol. Nejprve musí účastníci absolvovat on-line kvalifikaci, během níž budou mít přibližně dva týdny na vybudování nově založené ropné společnosti a budou přijímat každodenní rozhodnutí o činnosti v oblasti průzkumu, výroby a distribuce paliv, petrochemikálií a maloobchodu. V dalším kroku se nejlepších 40 týmů zúčastní on-line semifinále, v němž budou účastnici pracovat na řešení odborných kvízů a případových studií. Po něm bude následovat živé finále, které by se mělo konat v lednu 2018 v Budapešti, ve kterém bude osm nejlepších týmů soutěžit o finálové ceny. Tři nejlepší týmy získají ceny v celkové výši 25 000 EUR. Konečný termín pro podávání přihlášek je 3. listopad.

Čeští studenti patří k vůbec nejúspěšnějším účastníkům programu FRESHHH. V loňském roce slavil vítězství v nabité konkurenci český tým studentů CERGE-EI a ČVUT ve složení Thuy Linh Do, Marek Rakowski a Jakub Kuba. O rok dříve zvítězilo trio Filip Biznár, Jakub Kubiš a Petr Boros z VŠE a ČVUT.

Soutěž umožňuje mladým talentům prokázat své znalosti o souvisejících technologiích, ale také přijímat strategická rozhodnutí týkající se řízení virtuální ropné a plynárenské společnosti. Freshhh představuje také způsob, jak vzbudit ve studentech zájem o kariéru v ropném a plynárenském průmyslu v jedné z nejžádanějších společností v regionu.

„Za poslední léta naše programy hledání mladých lidí, včetně programu Freshhh a Growww, poskytly účinnou podporu řadě talentů, a my je vnímáme jako skvělou investici k zajištění úspěchu společnosti. Program Freshhh odstartoval působivou kariérní dráhu ve společnosti MOL u řady finalistů, a proto vyzývám každého, kdo se zajímá o jedno z nejsložitějších odvětví, aby neváhal a podal si přihlášku,“ říká Zdravka Demeter Bubalo, viceprezidentka Skupiny MOL pro lidské zdroje.

Program Freshhh byl vzrušující cestou učení a objevování, a pomohl mi uvědomit si, že práce v tomto dynamickém odvětví, jakým je ropný a plynárenský průmysl, je pro mě tou pravou cestou. Po skončení soutěže jsem se dostal do programu Growww a poté mi byla nabídnuta práce na plný úvazek ve společnosti MOL jako výsledek aktivního zapojení a velkého přínosu pro neustále se měnící prostředí,“ dodává Dusan Ilic, Retail New Services & Omni-channels Expert ve Skupině MOL.

 

2017-10-05 MOL oznámil plány na vybudování nového sídla

Skupina MOL dnes oznámila plán přestěhovat své firemní sídlo do roku 2021 do nové centrály MOL Campus o celkové ploše 83 000 m2, kterou navrhne jedno z nejrenomovanějších architektonických studií na světě, britská společnost Foster + Partners. Budova, která bude v budoucnu sloužit jako pracoviště až pro 2500 zaměstnanců, se bude rozkládat na břehu Dunaje v jižní části Budapešti, blízko stávajícího sídla společnosti. Moderní design odráží odvážnou vizi Skupiny MOL v podobě Strategie 2030, jejímž cílem jsou změny ve střední a východní Evropě v nejbližších desetiletích.

Naplňování ambiciózních cílů nové dlouhodobé strategie MOL 2030 vyžaduje investice jak do fyzické infrastruktury, tak i do lidského kapitálu. V současné době je sídlo Skupiny MOL rozptýlené v pěti správních obvodech Budapešti, v budovách postavených většinou během 70. let minulého století. Díky sestěhování budapešťského personálu přinese nový kampus nejenom podstatné provozní synergie, ale zároveň je navržen tak, aby podporoval spolupráci zaměstnanců a přispíval k vytvoření lepšího materiálního, technologického a kulturního prostředí.

Kancelářská budova o rozloze 54 000 m2 bude zahrnovat 120metrovou věž s pódiem, které bude sloužit jako spojený kampus. Otevření je naplánováno do roku 2021. Nové sídlo poskytne inspirující pracovní prostor pro zaměstnance MOL s moderním vybavením odrážejícím nejnovější architektonické trendy a špičkovou technologii. Studio Foster + Partners je známé kultovními projekty, jako je Apple Park v Cupertino, věž Gherkin (okurka) v Londýně a sídlo Commerzbank ve Frankfurtu. Vedle varšavské věže Metropolitan Office and Varso Tower, která je nyní ve výstavbě, bude Budapešť druhou metropolí ve střední a východní Evropě, v níž vznikne budova navržená tímto prestižním studiem.

Zsolt Hernádi, předseda představenstva a generální ředitel Skupiny MOL, uvádí: „Jsem přesvědčený, že společně s Foster + Partners můžeme pokračovat na proměně Skupiny MOL v jednu z nejprogresivnějších společností v regionu, s novým sídlem, které se stane dominantou Budapešti. MOL Campus naplní rozmanité potřeby našich budapešťských zaměstnanců a vytvoří pracovní prostředí, které podpoří pocit sounáležitosti a smyslu. Tato významná špičková kancelářská budova je pravdivým odrazem našeho odhodlání stát se nejlepší volbou pro zaměstnance v regionu střední a východní Evropy.“

Nigel Dancey, Senior Executive Partner ve společnosti Foster + Partners, uvádí: „Tento projekt je dominantní z několika důvodů, a to nejen pro MOL, ale také pro Budapešť. Představuje jedinečnou výzvu – zajistit, aby budova naplňovala funkční požadavky organizace, splňovala nejvyšší standardy udržitelnosti a respektovala historické okolí. Protože vidíme, jak se povaha pracoviště mění mnohem více směrem ke vzájemné spolupráci, zkombinovali jsme dvě budovy – věž a pódium – do jediné formy provázané přírodou. Tím, jak se věž a pódium stávají jedním prvkem, mezi kancelářskými prostory vzniká určitý pocit propojení, který je ještě znásoben díky zahradám spojujícím každé z podlaží.“

V souladu s vizí společnosti MOL do roku 2030 bude nový kampus splňovat nejvyšší normy energetické úspornosti a bude usilovat o certifikaci LEED i BREEAM.

 

2017-10-05 MOL Česká republika: Naše nová paliva čistí motory

Řidiči u čerpacích stanic MOL benzín pod značkou Natural už nenajdou. Dosavadní benzinové a naftové produkty nahradila nová paliva pod značkou EVO. Čerpací stanice s typickými zeleno-bílo-červenými barvami nadále budou svým zákazníkům nabízet pouze aditivovaná paliva.

Nová paliva jsou uváděna ve dvou řadách, základní a prémiové, u obou došlo k navýšení obsahu aditiv. V závislosti na typu motoru snižují nová paliva EVO množství usazenin o desítky procent, zejména u starších motorů to může být více než o 50 %. Tím čistí jednotlivé části motoru včetně systému vstřikování paliva. Lepší péče o motor se následně projeví jeho efektivnějším chodem, nižší spotřebou a menší poruchovostí.

Běžná paliva sice motor pohánějí, ale také ho zanášejí nečistotami a způsobují korozi jeho jednotlivých částí. Nejohroženější jsou vstřikovací trysky palivové soustavy, sací ventily a válce motoru. Reagujeme na to už základními řadami EVO 95 a EVO D – u benzinových a naftových produktů došlo k navýšení podílu aditiv zajišťujících silný čistící účinek.

Vylepšení prémiové řady EVO 100plus a EVO D plus povede ke zvýšení výkonu motoru, jeho lepší a rychlejší akceleraci a reakci. Aditiva zajišťující vysoký čistící účinek totiž byla přítomná už v předchozích produktech s nejvyšším oktanovým číslem. U výkonnějších vozů, pro které jsou prémiová paliva zejména určena, se nový účinek projeví tím, že budou „živější”.

Další informace o nových palivech EVO a jejich účincích najdete na http://molevo.moltest.hu/cz/#benefits

 

 

 

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×