Filtrovat zprávy podle klíčového slova

Od data
k dnešnímu dni

Novinky

2017-11-16 Agentura S&P zvyšuje dlouhodobé kreditní hodnocení společnosti MOL na investiční stupeň BBB- se stabilním výhledem

Ratingová agentura Standard and Poor’s („S&P“) zvýšila dlouhodobé kreditní hodnocení společnosti MOL na investiční stupeň BBB- se stabilním výhledem.

Agentura S&P došla k závěru, že zvýšení kreditního hodnocení na investiční stupeň je odůvodněno zlepšením současného i odhadovaného kreditního rizika společnosti MOL díky přesvědčivým výsledkům společnosti a příznivým podmínkám v rámci odvětví. Agentura S&P dodala, že společnost MOL prokázala výhody svého integrovaného obchodního modelu, naplnila svůj program optimalizace nákladů s udržitelným přínosem pro ziskovost a zvýšila podíl méně nestabilních maloobchodních a petrochemických segmentů. Stabilní výhled odráží očekávání agentury S&P, že si společnost MOL udrží dobrou úroveň kreditního rizika podpořenou pozitivním vytvářením volných provozních finančních toků, a bude přitom i nadále investovat do svých podnikatelských aktivit v rámci chemického průmyslu.

V březnu minulého roku revidovala agentura Fitch Ratings u společnosti MOL výhled z negativního na stabilní, přičemž potvrdila její dlouhodobé hodnocení emitenta na stupni BBB-.  Následovalo rozhodnutí agentury Moody‘s z března 2017 udělit společnosti MOL investiční stupeň Baa3. S lepším hodnocením od agentury S&P je nyní společnost MOL podle kreditního hodnocení všech tří hlavních agentur plnohodnotným emitentem investičního stupně.

József Simola, finanční ředitel skupiny MOL Group, poznamenal: „Máme ohromnou radost ze zvýšení hodnocení agentury S&P, což znamená, že se společnost MOL stala členem význačného klubu plnohodnotných emitentů investičního stupně. Současně to odráží její odolný integrovaný obchodní model a finanční sílu. Díky naší vysoce kvalitní a nízkonákladové bázi aktiv budeme i nadále generovat silné výsledky, přičemž naše dlouhodobá strategie do roku 2030 přemění společnost MOL na přední chemickou společnost a hlavního spotřebitele a poskytovatele služeb mobility ve střední a východní Evropě.“

 

2017-11-09 Dobíjecí stanice pro elektromobily v budoucnu také na stanicích MOL

Dnešní den je významným milníkem na cestě k rozšíření e-mobility do zemí podporovaných v rámci politiky soudržnosti a budoucí dopravě v Evropě. Během Dne digitální dopravy v Talinu členové konsorcia NEXT-E podepsali grantovou dohodu s agenturou INEA, která umožní výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily v šesti zemích střední a východní Evropy: v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku a Rumunsku.

V červenci 2017 byl projekt NEXT-E vybrán Evropskou komisí pro spolufinancování pomocí Nástroje pro propojení Evropy. Konsorcium NEXT-E získá na realizaci projektu grant ve výši 18,84 milionu eur (v přepočtu 485 milionů korun), což je nejvyšší částka, která kdy byla udělena CEF projektu zaměřenému na elektromobilitu. V rámci tohoto projektu konsorcium zrealizuje výstavbu 222 multistandardních rychlých dobíjecích stanic (50 kW) a 30 ultrarychlých dobíjecích stanic (150–350 kW) podél hlavních koridorů a páteřních komunikací Transevropské dopravní sítě (TEN-T). Vůbec poprvé bude možné cestování na dlouhé vzdálenosti s plně elektrickým pohonem v šesti zemích podporovaných v rámci politiky soudržnosti s připojením na sousední země.

Projekt NEXT-E představuje unikátní spolupráci čtyř největších společností z odvětví výroby elektrické energie, těžby ropy a zemního plynu, které spojí síly s dodavateli původních zařízení (výrobci automobilů) a vybudují interoperabilní a nediskriminační síť dobíjecích stanic pro elektromobily jako životaschopnou alternativu vozidel se spalovacími motory. Členy konsorcia jsou společnosti skupiny E.ON (Západoslovenská energetika na Slovensku, E.ON Czech Republic, E.ON Hungary, E.ON Romania), skupina MOL (zastoupená svými dceřinými společnostmi ve všech 6 participujících zemích včetně České republiky), Hrvatska elektroprivreda v Chorvatsku, PETROL (ve Slovinsku a Chorvatsku) a rovněž společnosti Nissan a BMW.

„Next-E je z politického hlediska zásadním inovačním projektem, k jehož realizaci bylo zapotřebí veliké úsilí firem a podpora ze strany Evropské unie. Je zřejmé, že úzká spolupráce s navazujícími projekty povede k maximalizaci evropského dopadu a rozměru politiky páteřní dopravní sítě. Cílem naší politiky je v konečném důsledku umožnit občanům, aby mohli cestovat vozidly s alternativním pohonem po celé Evropské unii,“ řekl Herald Ruijters, ředitel DG MOVE, ředitelství B pro investice, inovace a udržitelnou dopravu Evropské komise.

„Jsem hrdý, že EU a INEA budou podporovat projekt, který odstartuje e-mobilitu v zemích střední a východní Evropy. S 252 dobíjecími stanicemi pro elektromobily, z nichž 30 má velmi vysokou kapacitu, páteřní dopravní síť EU získá přeshraniční interoperabilitu a více otevřený trh ve prospěch spotřebitelů,“ uvedl Dirk Beckers, ředitel Výkonné agentury pro inovace a sítě (INEA) při slavnostním podpisu grantové dohody.

V současné době je realizace dobíjecích stanic pro elektromobily roztříštěná a často nekoordinovaná, což představuje riziko překryvů nebo mezer v síti. Projekt NEXT-E byl spuštěn proto, aby odstranil toto riziko a vytvořil souvislou síť efektivní z hlediska vynaložených nákladů, která zajistí možnost jízdy na dlouhé vzdálenosti a přes hranice. Tento projekt také rozšíří stávající zkušenost do zemí, v nichž v současné době neexistují významné aktivity týkající se elektromobility, jako je Maďarsko a Rumunsko. Pro zajištění interoperability se západem a pro vytvoření jedné, plně propojené sítě, bude projekt koordinován s dalšími projekty spolufinancovanými CEF, tj. ULTRA-E, EAST-E a FAST-E.

Zahájení realizace rychlých dobíjecích stanic se očekává v roce 2018 a montáž ultrarychlých dobíjecích stanic je plánována na rok 2019, aby bylo možné se připravit na příchod nové generace elektromobilů s dlouhým dojezdem. Dokončení realizace je plánováno na konec roku 2020.

 

2017-11-03 Skupina MOL zveřejnila výsledky za 3. kvartál

Skupina MOL dnes oznámila finanční výsledek za 3. kvartál 2017. Díky dosažení 150 mld. HUF (12,8 miliard Kč) za kvartál se zisk před zdaněním, úroky a odpisy očištěný o náklady související s přeceněním zásob (clean CCS EBITDA) za prvních devět měsíců letošního roku zvýšil o 12 % oproti loňskému roku a činí 520,8 mld. HUF (41,5 mld. Kč). Vzhledem k tomu, že kapitálové náklady dosáhly po devíti měsících 13,4 miliard korun, společnost pokračuje v generování silného cash flow ve všech segmentech.

Divize Upstream dosáhla ve třetím kvartálu zisku před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace ve výši 49,1 mld. HUF (4,1 mld. Kč) s průměrnou denní produkcí 105 000 barelů ropného ekvivalentu. Za prvních devět měsíců se zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace divize Upstream zvýšil o více než 30 % v porovnání s obdobím 1.–3. kvartálu roku 2016. Segment pokračuje v generování silného volného cash flow v roce 2017, v průměru 15 USD na každý vyprodukovaný barel. Toho bylo dosaženo při průměrných cenách za ropu Brent ve výši 52 USD za barel.

Divize Downstream vykázala nižší zisk před zdaněním, úroky a odpisy očištěný o náklady související s přeceněním zásob ve výši 70,5 mld. HUF (6 mld. Kč), protože podíl petrochemikálií i rafinace klesl kvůli nižším velkoobchodním maržím, nižšímu prodeji vlastních produktů a nižšímu počtu jednorázových obchodů. Přínos divize Downstream za prvních devět měsíců zůstal neměnný 256,9 mld. HUF (20,5 mld. Kč).

Služby zákazníkům pokračovaly ve svém působivém nárůstu se svými rekordními kvartálními výsledky EBITDA ve výši 34,5 mld. HUF (2,9 mld. Kč), což je navýšení oproti loňskému výsledku 2,5 miliardy Kč, a to díky dalšímu nárůstu tržeb z palivového i nepalivového sektoru.

Skupina MOL dále spustila svůj nový program divize Downstream s názvem DS2022, který představuje významný milník v realizaci strategie MOL 2030. Program stojí na třech pilířích: strategické transformační projekty, iniciativy výkonnosti, a zvyšování spokojenosti zákazníků, bezpečnost a zapojení zaměstnanců s cílem stát se nejlepší volbou pro zaměstnance, zákazníky a investory, v souladu s vizí strategie Skupiny MOL 2030. Program, podobně jako jeho předchůdci, Nový downstream program (2012–2014) a Další downstream program (2015–2017), znovu usiluje o dosažení zvýšení zisku před zdaněním, úroky a odpisy ve výši 11,1 miliard Kč.

Předseda představenstva a generální ředitel Skupiny MOL Zsolt Hernádi výsledky okomentoval takto: „Po prvních devíti měsících letošního roku jsme na dobré cestě k dosažení zvýšeného cíle pro zisk před zdaněním, úroky a odpisy očištěný o náklady související s přeceněním zásob ve výši 2,3 mld. USD (51 mld. Kč) a také cílů naší strategie MOL 2030. Pokračujeme v roce 2017 v generování silného volného cash flow, ačkoli ne všechny příznivé okolnosti vnějšího prostředí byly ve třetím čtvrtletí dokonale využity. Abychom dosáhli našich strategických cílů, spouštíme také nový program výkonnosti, transformace a růstu, který přinese další EBITDA ve výši 500 mil. USD (11,1 mld. Kč) s vysokými investicemi přesahujícími 2 mld. USD (44 mld. Kč) do roku 2022. Polyolový projekt, jenž je vlajkovým transformačním projektem tohoto programu, si razí cestu kupředu, protože se nám podařilo zajistit veškeré technologické licence a inženýrské zdroje.“

V České republice probíhá modernizace čerpacích stanic, jejímž cílem je dostat značku MOL do nejvyššího standardu. Každá čerpací stanice dostává nový design a s ním spojené nové interiérové vybavení. Modernizace s sebou nese i úpravy vybraných čerpacích stanic do nového konceptu Fresh Corner. MOL na konci října otevřel v České republice již svůj 75. Fresh Corner a další budou následovat do konce roku. Čerpací stanice s Fresh Cornery poskytují rozšířenou nabídku kávy z prvotřídních zrn a čerstvého a na místě připraveného občerstvení a základních potravin.

2017-10-18 Skupina MOL dnes upřesnila svoji největší investici pro roky 2017-21

Skupina MOL po svém červencovém oznámení o uzavření smluv se společnostmi Evonik a thyssenkrupp na výrobu propylenoxidu dosáhla ve své strategické investici nového milníku. Další dohoda podepsaná s thyssenkrupp Industrial Solutions (Thajsko) Ltd pokryje technologické kroky k proměně propylenoxidu na polyetherové polyoly a propylenglykoly.

Kontrakt se týká nákupu technologických licencí, balíčků tvorby procesů a front-endových technických návrhů výrobních jednotek, které přeměňují propylenoxid na polyetherové polyoly a propylenglykoly. Po dokončení investice by se Skupina MOL měla stát hlavním producentem polyetherových polyolů a producentem propylenglykolů ve střední Evropě.

Technologie thyssenkrupp Polyol je založena na nejmodernějším designu Jet Reactor, který společnosti MOL poskytne nejlepší dostupnou bezpečnost, kvalitu, provozuschopnost, flexibilitu a produktivitu. Front-end engineering včetně nezbytného testování výrobků bude dodán od thyssenkrupp a výzkumného a vývojového centra pro Oleochemicals v Thajsku. Smlouva obsahuje také předběžnou dohodu o dodávce a instalaci zařízení Polyether Polyol od společnosti thyssenkrupp.

Zároveň se v rámci Strategie 2030 Skupina MOL posune dále v petrochemickém hodnotovém řetězci směrem k polokomoditám a specializovaným chemickým produktům, díky čemuž se stane přední chemickou skupinou ve střední a východní Evropě. Polyetherové polyoly, které slouží jako výchozí surovina pro výrobu polyuretanové pěny, byly označeny za hlavní směr petrochemického rozmachu Skupiny MOL, a to díky jejich širokému použití v automobilovém, stavebním, obalovém a nábytkářském průmyslu. Prostřednictvím této klíčové investice se MOL stane jediným integrovaným producentem polyolů ve střední a východní Evropě.

Propylenglykoly, jež představují další výrobní řadu v rámci projektu, jsou deriváty propyleneoxidu produkované většinou významných producentů propylenoxidu. Propylenglykoly se vyznačují širokou škálou použití, včetně výroby nenasycených polyesterových pryskyřic (UPR), přísad do potravin či přípravků osobní péče a farmaceutických výrobků.

Podpisem této smlouvy si Skupina MOL zajistila veškeré technologické licence a technické zdroje pro všechny výrobní jednotky Projektu Polyol. Smlouvy podepsané v červenci se týkaly nákupu technologických licencí a balíčků tvorby procesů pro HPPO (peroxid vodíku na propylenoxid) technologii výroby propylenoxidu.

2017-10-11 MOL zve talentované studenty do soutěže Freshhh

Skupina MOL dnes zveřejnila výzvu k podávání přihlášek do dalšího ročníku programu hledání talentů Freshhh 2017. Tato oceňovaná soutěž již jedenáctým rokem umožňuje vysokoškolským studentům, kteří se zajímají o ropný a plynárenský průmysl, zúčastnit se mezinárodní on-line soutěže a soutěžit o vzrušující ceny.

Freshhh je mezinárodní on-line studentská soutěž, v níž mají tříčlenné studentské týmy za úkol řídit virtuální ropnou společnost. Během této soutěže budou muset účastníci rozhodovat o rozvojových projektech v oblasti ropného a plynárenského průmyslu, o výstavbě rafinérie a budou muset najít to nejlepší produktové portfolio. Navíc studenti získají také příležitost nastavit strategii pro rozvoj maloobchodní sítě a rozhodovat o investicích a rozšiřování sítě. Za posledních několik let soutěž přilákala více než 25 000 studentů z více než 70 zemí. Řada účastníků předchozích ročníků dostala příležitost nastartovat svou kariéru ve Skupině MOL v rámci programu Growww.

Soutěž Freshhh sestává ze tří kol. Nejprve musí účastníci absolvovat on-line kvalifikaci, během níž budou mít přibližně dva týdny na vybudování nově založené ropné společnosti a budou přijímat každodenní rozhodnutí o činnosti v oblasti průzkumu, výroby a distribuce paliv, petrochemikálií a maloobchodu. V dalším kroku se nejlepších 40 týmů zúčastní on-line semifinále, v němž budou účastnici pracovat na řešení odborných kvízů a případových studií. Po něm bude následovat živé finále, které by se mělo konat v lednu 2018 v Budapešti, ve kterém bude osm nejlepších týmů soutěžit o finálové ceny. Tři nejlepší týmy získají ceny v celkové výši 25 000 EUR. Konečný termín pro podávání přihlášek je 3. listopad.

Čeští studenti patří k vůbec nejúspěšnějším účastníkům programu FRESHHH. V loňském roce slavil vítězství v nabité konkurenci český tým studentů CERGE-EI a ČVUT ve složení Thuy Linh Do, Marek Rakowski a Jakub Kuba. O rok dříve zvítězilo trio Filip Biznár, Jakub Kubiš a Petr Boros z VŠE a ČVUT.

Soutěž umožňuje mladým talentům prokázat své znalosti o souvisejících technologiích, ale také přijímat strategická rozhodnutí týkající se řízení virtuální ropné a plynárenské společnosti. Freshhh představuje také způsob, jak vzbudit ve studentech zájem o kariéru v ropném a plynárenském průmyslu v jedné z nejžádanějších společností v regionu.

„Za poslední léta naše programy hledání mladých lidí, včetně programu Freshhh a Growww, poskytly účinnou podporu řadě talentů, a my je vnímáme jako skvělou investici k zajištění úspěchu společnosti. Program Freshhh odstartoval působivou kariérní dráhu ve společnosti MOL u řady finalistů, a proto vyzývám každého, kdo se zajímá o jedno z nejsložitějších odvětví, aby neváhal a podal si přihlášku,“ říká Zdravka Demeter Bubalo, viceprezidentka Skupiny MOL pro lidské zdroje.

Program Freshhh byl vzrušující cestou učení a objevování, a pomohl mi uvědomit si, že práce v tomto dynamickém odvětví, jakým je ropný a plynárenský průmysl, je pro mě tou pravou cestou. Po skončení soutěže jsem se dostal do programu Growww a poté mi byla nabídnuta práce na plný úvazek ve společnosti MOL jako výsledek aktivního zapojení a velkého přínosu pro neustále se měnící prostředí,“ dodává Dusan Ilic, Retail New Services & Omni-channels Expert ve Skupině MOL.

 

2017-10-05 MOL oznámil plány na vybudování nového sídla

Skupina MOL dnes oznámila plán přestěhovat své firemní sídlo do roku 2021 do nové centrály MOL Campus o celkové ploše 83 000 m2, kterou navrhne jedno z nejrenomovanějších architektonických studií na světě, britská společnost Foster + Partners. Budova, která bude v budoucnu sloužit jako pracoviště až pro 2500 zaměstnanců, se bude rozkládat na břehu Dunaje v jižní části Budapešti, blízko stávajícího sídla společnosti. Moderní design odráží odvážnou vizi Skupiny MOL v podobě Strategie 2030, jejímž cílem jsou změny ve střední a východní Evropě v nejbližších desetiletích.

Naplňování ambiciózních cílů nové dlouhodobé strategie MOL 2030 vyžaduje investice jak do fyzické infrastruktury, tak i do lidského kapitálu. V současné době je sídlo Skupiny MOL rozptýlené v pěti správních obvodech Budapešti, v budovách postavených většinou během 70. let minulého století. Díky sestěhování budapešťského personálu přinese nový kampus nejenom podstatné provozní synergie, ale zároveň je navržen tak, aby podporoval spolupráci zaměstnanců a přispíval k vytvoření lepšího materiálního, technologického a kulturního prostředí.

Kancelářská budova o rozloze 54 000 m2 bude zahrnovat 120metrovou věž s pódiem, které bude sloužit jako spojený kampus. Otevření je naplánováno do roku 2021. Nové sídlo poskytne inspirující pracovní prostor pro zaměstnance MOL s moderním vybavením odrážejícím nejnovější architektonické trendy a špičkovou technologii. Studio Foster + Partners je známé kultovními projekty, jako je Apple Park v Cupertino, věž Gherkin (okurka) v Londýně a sídlo Commerzbank ve Frankfurtu. Vedle varšavské věže Metropolitan Office and Varso Tower, která je nyní ve výstavbě, bude Budapešť druhou metropolí ve střední a východní Evropě, v níž vznikne budova navržená tímto prestižním studiem.

Zsolt Hernádi, předseda představenstva a generální ředitel Skupiny MOL, uvádí: „Jsem přesvědčený, že společně s Foster + Partners můžeme pokračovat na proměně Skupiny MOL v jednu z nejprogresivnějších společností v regionu, s novým sídlem, které se stane dominantou Budapešti. MOL Campus naplní rozmanité potřeby našich budapešťských zaměstnanců a vytvoří pracovní prostředí, které podpoří pocit sounáležitosti a smyslu. Tato významná špičková kancelářská budova je pravdivým odrazem našeho odhodlání stát se nejlepší volbou pro zaměstnance v regionu střední a východní Evropy.“

Nigel Dancey, Senior Executive Partner ve společnosti Foster + Partners, uvádí: „Tento projekt je dominantní z několika důvodů, a to nejen pro MOL, ale také pro Budapešť. Představuje jedinečnou výzvu – zajistit, aby budova naplňovala funkční požadavky organizace, splňovala nejvyšší standardy udržitelnosti a respektovala historické okolí. Protože vidíme, jak se povaha pracoviště mění mnohem více směrem ke vzájemné spolupráci, zkombinovali jsme dvě budovy – věž a pódium – do jediné formy provázané přírodou. Tím, jak se věž a pódium stávají jedním prvkem, mezi kancelářskými prostory vzniká určitý pocit propojení, který je ještě znásoben díky zahradám spojujícím každé z podlaží.“

V souladu s vizí společnosti MOL do roku 2030 bude nový kampus splňovat nejvyšší normy energetické úspornosti a bude usilovat o certifikaci LEED i BREEAM.

 

2017-10-05 MOL Česká republika: Naše nová paliva čistí motory

Řidiči u čerpacích stanic MOL benzín pod značkou Natural už nenajdou. Dosavadní benzinové a naftové produkty nahradila nová paliva pod značkou EVO. Čerpací stanice s typickými zeleno-bílo-červenými barvami nadále budou svým zákazníkům nabízet pouze aditivovaná paliva.

Nová paliva jsou uváděna ve dvou řadách, základní a prémiové, u obou došlo k navýšení obsahu aditiv. V závislosti na typu motoru snižují nová paliva EVO množství usazenin o desítky procent, zejména u starších motorů to může být více než o 50 %. Tím čistí jednotlivé části motoru včetně systému vstřikování paliva. Lepší péče o motor se následně projeví jeho efektivnějším chodem, nižší spotřebou a menší poruchovostí.

Běžná paliva sice motor pohánějí, ale také ho zanášejí nečistotami a způsobují korozi jeho jednotlivých částí. Nejohroženější jsou vstřikovací trysky palivové soustavy, sací ventily a válce motoru. Reagujeme na to už základními řadami EVO 95 a EVO D – u benzinových a naftových produktů došlo k navýšení podílu aditiv zajišťujících silný čistící účinek.

Vylepšení prémiové řady EVO 100plus a EVO D plus povede ke zvýšení výkonu motoru, jeho lepší a rychlejší akceleraci a reakci. Aditiva zajišťující vysoký čistící účinek totiž byla přítomná už v předchozích produktech s nejvyšším oktanovým číslem. U výkonnějších vozů, pro které jsou prémiová paliva zejména určena, se nový účinek projeví tím, že budou „živější”.

Další informace o nových palivech EVO a jejich účincích najdete na http://molevo.moltest.hu/cz/#benefits

 

 

 

2017-09-26 Skupina MOL hledá startupy nabízející inovativní řešení

Skupina MOL zveřejnila výzvu k předkládání žádostí pro startupy s inovativními řešeními v oblasti mobility, věrnostního marketingu, maloobchodu, big data či v oblasti dodávek a distribuce. Tříměsíční program lokalizovaný v Budapešti organizuje ve spolupráci s agenturou Design Terminal. Program je zaměřený na startupy, jejichž řešení splňují jeden z cílů Strategie 2030 Skupiny MOL: stát se značkou první volby pro zákazníky na cestách.

Skupina MOL nabízí příležitost startupům, jejichž řešení se v současné době nacházejí v inkubační fázi. Iniciativa proběhne ve spolupráci s budapešťskou agenturou Design Terminal, která má v práci se startupy praktické zkušenosti a prokazatelné úspěchy.

Program, který bude spuštěn v lednu, potrvá tři měsíce a proběhne v Budapešti. Proces předkládání žádostí byl zahájený 22. září 2017 a je otevřen pro všechny startupy, jež jsou připraveny otestovat svá inovativní řešení (prototypy nebo minimálně realizovatelné produkty) v oblasti mobility, věrnostního marketingu, maloobchodu, big data a rovněž doručování balíků a distribučních systémů. Výběrový proces se bude skládat ze dvou fází – podání žádosti online, po němž bude následovat výběrový kemp, kde budou mít vybraní uchazeči možnost diskutovat a prezentovat svá řešení, představit své týmy a vize zástupcům Skupiny MOL a agentury Design Terminal.

Předpokládá se, že bude vybráno 4–5 startupů, jež dostanou příležitost pracovat přímo s vedoucí společností v regionu střední a východní Evropy a těžit tak z desetimilionové mezinárodní klientely a rozsáhlé maloobchodní sítě. Účastníci programu dostanou individuální podporu a odborné vedení od obchodních lídrů Skupiny MOL a široké základny mentorů agentury Design Terminal. Získají též výrobní a kancelářské prostory. Po skončení programu může Skupina MOL nabídnout úspěšným startupům jako potenciálním dodavatelům inovativních produktů a služeb dlouhodobé partnerství.

Skupina MOL je přesvědčená, že technologický pokrok a nové návyky spotřebitelů výrazně změnily celá průmyslová odvětví, zejména to, co jsme dosud považovali za maloobchodní prodej paliv. Strategie 2030 Skupiny MOL vychází z předpokladu, že je nutné přehodnotit stávající přístup, abychom si udrželi vedení v období po dosažení vrcholu poptávky po motorových palivech. Ve Skupině MOL vnímáme inovace jako jeden ze způsobů, jak lze reagovat na rychle se měnící potřeby spotřebitelů. Proto jsme se rozhodli využít komunitu startupů a hledat nápady, které posunou prožitek spotřebitele na další úroveň.

Žádosti je možné podat do 23. října 2017.

Více informací o programu najdete na stránce http://mol.designterminal.org/

Pokud se chcete dozvědět více o nové strategii Skupiny MOL, navštivte stránku: https://molgroup.info/strategy2030

 

2017-08-31 MOL opět rozdá 1,4 milionu korun prostřednitvím grantů na Zelené oázy

Na konci srpna odstartoval již třetí ročník grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují společnosti MOL Česká republika a Nadace Partnerství. MOL stejně tak jako v posledních dvou letech rozdělí 1,4 milionu korun. Chce tak ve spolupráci s nadací prostřednictvím lokálních projektů navrátit zeleň a vodní prvky do městského prostoru. O granty ve výši až 140.000 Kč mohou obce, školy, spolky a další organizace žádat do 31. října.

Včera také organizátoři vyhlásili nejlepší projekt loňského ročníku. Stala se jím Magická zahrada Centra Bazalka z Českých Budějovic, která díky tomu získá jako odměnu dalších 25 tisíc korun. Všechny informace o grantovém programu jsou dostupné na webové adrese www.zelene-oazy.cz.

„Podobně jako tomu bylo u prvního ročníku, i ten právě skončený nás potěšil zájmem veřejnosti o grantovou výzvu. Věříme, že konkrétní výsledky obou ročníků přilákají také další zájemce pro právě zahájenou výzvu pro rok 2018. Podporu v oblasti životního prostředí vnímáme jako důležitý dlouhodobý závazek a kvalita realizovaných projektů nás potom naplňuje důležitým vědomím, že podpořené projekty přinášejí skutečné, konkrétní dopady a k tomu i pozitivní ohlasy,“ komentuje Tomáš Pavlík, CSR společnosti MOL Česká republika.

Z grantového programu Zelené oázy mohou obce, školy nebo další instituce financovat například nákup sazenic, potřebného materiálu, jako je nářadí, kůly nebo pletivo, dále odborné poradenství, nebo přípravu a tisk výukových a propagačních materiálů.

„Chceme, aby projekty pomohly v co největší míře propojit obyvatele obce nebo města. Taková společná aktivita totiž může být vynikajícím nástrojem, jak lidi učit zodpovědnosti k místu, ve kterém sami žijí,“ vysvětluje grantový manažer Nadace Partnerství František Brückner.

Příkladovým projektem je třeba Magická zahrada Centra Bazalka v Českých Budějovicích fungující od roku 2004, která získala i letošní ocenění pro nejlepší Zelenou oázu roku. Zahrada slouží především dětem s kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra. Díky grantu mohlo centrum zahradu zrevitalizovat, osadit ji třemi stovkami sazenic původních keřů, zazelenit protihlukovou zeď nebo vsadit ovocné stromy a vybudovat vyvýšené záhony. Vítězství v druhém ročníku získává tato organizace další finanční prostředky ve výši 25 tis. Kč, které dle slov ředitelky Ing. Vandy Polívkové budou použity na další rozvoj zahrady a na pořízení vhodných pomůcek.

Podle ředitele Nadace Partnerství jsou podobné projekty klíčové také z důvodu adaptace měst na změny klimatu a udržení vody ve městech. „Každé i jakkoliv malé opatření, které vrací zeleň nebo zadržuje vodu v urbanizovaném prostoru, pomáhá snižovat negativní dopady klimatických změn. Například ochlazovat okolí za letních veder nebo zpomalovat odtok za přívalových dešťů a zadrženou vodu hospodárně využívat. Je potřeba, aby se česká města a obce na změny klimatu postupně připravovala a adaptovala,“ uzavírá ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata. 

Další informace najdete na www.zelene-oazy.cz.

 

2017-08-23 Nejvyšší soutěž házenkářek se mění na MOL Ligu

Na tiskové konferenci v sídle ČSH bylo 23. 8. 2017 oficiálně oznámeno partnerství společné česko-slovenské soutěže házenkářek a společností MOL Česká republika a Slovnaft.

Nejvyšší soutěž házenkářek, která má od sezóny 2002/03 mezinárodní charakter a od svého počátku byla hrána jako Interliga (WHIL), má nového generálního partnera. Zároveň mění svůj název a v ročníku 2017/18 ponese jméno MOL Liga. Se změnou názvu souvisí i změna loga soutěže, které bylo na dnešní tiskové konferenci představeno. „Partnerství se silnými nás dělá silnějšími. Proto jsme rádi za zahájenou spolupráci se společnostmi MOL a Slovnaft jako hlavními partnery naší společné česko-slovenské nejvyšší soutěže žen. Zároveň to přináší velký potenciál pro další možné společné projekty v regionu, kde je skupina MOL tak významným hráčem na trhu,“ uvedl před novináři Radek Bendl, prezident ČSH. Jeho slovenský protějšek, šéf SZH Jaroslav Holeša dodává: „Jsem přímo šťastný, že se podařilo pro nejvyšší soutěž házenkářek získat takové partnery, jakými jsou právě MOL a Slovnaft, které jsou součástí jedné z nejvýznamnějších nadnárodních firem ve střední Evropě. Pro házenou je velice dobrou zprávou, že je atraktivní pro takto silné partnery.“

Slovenské kluby budou úzce spolupracovat se společností Slovnaft, ty české pak s generálním partnerem soutěže, společností MOL Česká republika. „Házená si i díky své dlouholeté tradici v regionu střední Evropy podporu určitě zaslouží. Jsme navíc moc rádi, že jsme u mezinárodního projektu, který je realizován v zemích, kde je Skupina MOL výrazně aktivní. Věříme, že díky naší spolupráci tento sport lidem ještě více přiblížíme,“ říká k očekáváním od spolupráce Josef Sládek, jednatel společnosti MOL ČR. „Po vstupu do nejvyšší soutěže slovenské mužské házené, která se bude od nové sezony hrát pod názvem Slovnaft Handball Extraliga, jsme rádi, že se stáváme hlavním partnerem i společné česko-slovenské nejvyšší soutěže žen.  V obou soutěžích chceme přispět k zvyšování kvality lig, přitáhnout fanoušky na stadiony a nadchnout mladé lidi pro házenou,“ řekl pak Martin Demčák, zástupce společnosti SLOVNAFT, a.s.

MOL Liga bude ve své dlouhodobé mezinárodní části hrána s třinácti týmy, osmi českými a pěti slovenskými. Česko-Slovenský triumf budou obhajovat hráčky slovenského mistra Iuventy Michalovce. O českém titulu se rozhodne v národním play-off, do jehož semifinále se probojují čtyři nejlepší celky dlouhodobé části. Na svých pět titulů v řadě bude chtít navázat úřadující český mistr DHK Baník Most. „Do nadcházející sezóny jdeme vedle těch výsledkových cílů především se snahou co nejvíce zapojit naše mladé talentované hráčky a to i v důležitých momentech zápasů. Věříme, že to pomůže jejich dalšími rozvoji potažmo budoucnosti české ženské házené,“ řekl na tiskové konferenci trenér Baníku Peter Dávid. MOL Liga odstartuje v pátek 1. září 2017 utkáním Veselí nad Moravou proti Trenčínu, prvním televizním duelem bude o den později utkání Bánovce – Most (slovenská TV123). Všechny duely MOL Ligy budou tradičně vysílány v nejvyšší kvalitě na internetovém portále TVCOM.cz.

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×