Filtrovat zprávy podle klíčového slova

Od data
k dnešnímu dni

Novinky

2017-08-08 Smybox připomněl při Moto GP dobrou kávu na čerpacích stanicích MOL ve Vyškově a ve Velkém Meziříčí

Jako motorističtí šampioni se mohly cítit stovky lidí na cestách, kteří v pátek 4. srpna zastavily na čerpacích stanicích MOL Česká republika ve Vyškově a Velkém Meziříčí a nechali se zvěčnit fotobudkou Smybox. U stylizované fotostěny na ně čekaly hostesky s pozlaceným věncem pro vítěze. Motoristické rekvizity doplnily brýle a paruka připomínající šampiona Valentina Rossiho.

Společnost MOL Česká republika nabídla relaxaci cestujícím v intenzivním pátečním provozu. „Na osvěžující přestávku jsme pozvali nejenom motorkáře cestující do Brna na Velkou cenu nebo rodiny přesouvající se na dovolenou či víkend mimo město. Stovky lidí, kteří se u stylizované motoristické fotostěny tento pátek do 19.00 rozdělilo o svůj úsměv, si odneslo vytištěnou fotku. Vedle toho se více než 60 lidí zaregistrovalo do soutěže #kavanafresh,“ přiblížil soutěž Tomáš Pavlík ze společnosti MOL Česká republika.

Pod hashtagem #kavanafresh najdou účastníci soutěže svou fotografii v galerii facebookového profilu MOL Česká republika. Hlasování o nejlepší fotku probíhalo do 8. 8. do 8.00 ráno. Autoři prvních tří fotek s největším počtem lajků získají předplacené palivové karty v hodnotě 5 000 Kč, 3 000 Kč a 2 000 Kč. Na dalších sedm účastníků soutěže v pořadí čekají menší věcné dárky.

Eventy na čerpacích stanicích spojené se zábavným focením či soutěž #kavanafresh chtějí lidem na cestách přiblížit koncept koutků s občerstvením jako přátelské místo k osvěžení. Pod názvem Fresh Corner je lze aktuálně najít na 66 čerpacích stanicích MOL s typickou červeno-bílo-zelenou barvou v Čechách a na Moravě. Největším lákadlem je vynikající káva z prvotřídních zrn, ale také nabídka čerstvého občerstvení a základních potravin.

 

2017-08-03 #kavanafresh - nová soutěž a její pravidla

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE - Soutěž „#kavanafresh“ na facebookové stránce MOL Česká republika - 4. 8. 2017

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech, určených spotřebitelům.

Vyhlašovatelem, organizátorem a pořadatelem soutěže „#kavanafresh“

je společnost MOL Česká republika, s.r.o., se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1, IČ: 49450301. Soutěž se řídí výlučně těmito pravidly soutěže (dále jen „pravidla”). Tato pravidla vstupují v platnost a účinnost dnem vyhlášení soutěže s tím, že budou zveřejněny na www.facebook.com/molcesko.

Název soutěže

#kavanafresh“ (dále jen „soutěž“)

Místo a doba trvání

Soutěž probíhá na facebookové stránce společnosti MOL Česká republika [https://www.facebook.com/molcesko/], a to v době od vyhlášení dne 4. 8. 2017 v 9.00 do 8. 8. 2017 do 08:00 hod.

Podmínky účasti

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let, neomezená na svéprávnosti, spotřebitel, s poštovní adresou v České republice, která poskytne organizátorovi soutěže souhlas se zpracováním osobních údajů a dodrží veškerá pravidla soutěže.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) společnosti MOL Česká republika, s.r.o. a jeho mateřských, resp. dceřiných společností, provozovatele a jeho mateřských, resp. dceřiných společností, provozovatelé čerpacích stanic MOL Česká republika, s.r.o. na území ČR a jejich zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému), jakož i zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) agentur, které se podílejí na přípravě a realizaci soutěže včetně Provozovatele , a také jejich osoby blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

Pravidla soutěže

Účastník se v době konání soutěže vyfotí přímo u jedné ze dvou fotostěn, které se budou nacházet v pátek 4. 8. 2017 mezi 9.00 a 19.00 na čerpacích stanicích MOL Česká republika ve Velkém Meziříčí (146. kilometr dálnice D1 směrem Brno a u Vyškova (přímo u dálnice D1  směr Brno). Podmínkou je, aby na fotografii byl vidět hashtag #kavanafresh umístěný na pozadí fotostěny a byl na fotografii celý čitelný. Fotografie u fotostěn budou na místě pořízeny prostřednictvím fotobudky Smybox. Účastník se do soutěže zapojí tím, že po vyhotovení fotografie vyplní a podepíše souhlas se zachycením podoby, zpracováním osobních údajů a účastí na soutěži.

Na základě souhlasu účastníka MOL umístí a nahraje na facebookovou stránku MOL Česká republika pod soutěžní status fotografii na téma „kavanafresh“.

Fotografie by měla být originální a vtipná. Fotografie nesmí být vulgární (nesmí obsahovat nahotu, alkohol, zbraně, cigarety, drogy). Fotografie prezentované na profilu MOL Česká republika mohou autoři i další lidé sdílet rovněž na svých osobních facebookových profilech.

Účastí na soutěži účastník zaručuje organizátorovi právo na neodvolatelné, trvalé a bezplatné použití fotografie včetně reprodukcí, úprav, zobrazení a publikování a jiné využití nahrané fotografie na facebookové stránce MOL Česká republika a v souvisejících mediích při propagaci této soutěže. Právo zahrnuje změnu velikosti fotografie, oříznutí, komprimace, editace, přidání titulku, loga nebo jiných úprav. Účastí na soutěži účastník zaručuje, že fotografie či informace neporušuje jakákoliv autorská práva, žádná práva na ochranu soukromí nebo publicity jakékoli osoby nebo jakákoli jiná práva jakékoliv třetí strany, a že má právo udělit veškerá práva a licence udělené na její zveřejnění organizátorovi bez omezení autorskými právy, volně a bez jakýchkoli nároků nebo věcného břemene. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že organizátor nemá povinnost zveřejnit, zobrazit nebo jinak učinit veřejně dostupnými žádné fotografie nebo informace, a může na základě svého vlastního uvážení omezit, odstranit, upravit, změnit nebo odstranit jakoukoliv fotografii. Účastník je srozuměn a bere na vědomí, že fotografii dává k dispozici pro prohlížení, hodnocení, přezkoumání a připomínky organizátorovi a veřejnosti a chápe, že komentáře a hodnocení, se kterým nesouhlasí, mohou být zveřejněny nebo jinak spojeny s jeho fotografií. Účastí na soutěži účastníkovi nevzniká žádné právo na odměnu, honorář nebo jiné nároky jakékoliv povahy. Toto platí i pro jakékoliv další použití fotografie organizátorem.

Organizátor a provozovatel si vyhrazují právo vyloučit ze soutěže fotografie, které neodpovídají zadanému tématu, mají vulgární či jinak nevhodný obsah nebo jinak odporují pravidlům soutěže.

Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb, či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.

Hlasování, určení výherců, výhry

Veřejnost bude prostřednictvím MOL Česká republika vyzvána, aby hodnotila fotografie umístěné na facebookové stránce společnosti MOL Česká republika a to mocí funkce „To se mi líbí“

1. místo získá fotografie, která získala největší počet „To se mi líbí“ v daném období.

2. místo získá fotografie, která získala druhý největší počet „To se mi líbí“ v daném období.

3. místo získá fotografii, která získala třetí největší počet „To se mi líbí“ v daném období.

V případě stejného počtu hlasů si organizátor vyhrazuje právo vybrat vítěze z fotografií se shodným počtem hlasů dle svého uvážení.

Výherce na 1. místě bude odměněn předplacenou palivovou kartou MOL Česká republika využitelné pro čerpání pohonných hmot do finančního limitu 5 000 Kč na čerpacích stanicích MOL Česká republika, výherce na 2. místě bude odměněn výše uvedeným typem karty v hodnotě 3.000,- Kč a výherce na 3. místě bude odměněn výše uvedeným typem karty v hodnotě 2.000,- Kč včetně DPH.

Výherci budou vyhlášeni na Facebooku www.facebook.com/ a to dne 8. 8. 2017 v 10.00 hodin.

Oznámení a předání výher

Výherce bude kontaktován do 48 hodin po ukončení soutěže prostřednictvím emailové zprávy, přičemž bude vyzván ke sdělení kontaktních údajů (poštovní adresu a telefonní kontakt). Výherce je povinen zaslat organizátorovi tyto údaje emailem do 72 hodin. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost kontaktního emailu nebo jiný důvod, pro který nebude možné výherce kontaktovat. Pro případ, že výherce nezašle tyto údaje ve výše uvedené lhůtě, organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout o tom, že nárok výherce na získání této výhry zaniká, takový účastník cenu nezíská, jeho soutěžní fotografie bude z vyhodnocení soutěže vyřazena a pořadí soutěžních fotografií se odpovídajícím způsobem posune.

Výhry budou předány pomocí poštovní služby. V případě, že se výherci nepodaří doručit výhru na jím uvedenou adresu, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzaté výhry propadají k následnému použití k dalším propagačním či charitativním účelům organizátora soutěže.

Ochrana osobních údajů

Svou účastí vyjadřuje účastník soutěže organizátorovi souhlas v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, aby při organizaci soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu vyžádaném v rámci účasti, a to výlučně za účelem své účasti v soutěži, prověření jeho platné účasti v soutěži, realizace, vyhodnocení soutěže a předání výher, a to do 30. 8. 2017. Po ukončení soutěže a odeslání výher budou veškeré údaje zlikvidovány. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, bez něj se ale nelze soutěže zúčastnit. Účastník má práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci.

V případě, že se účastník stane výhercem jedné z cen, souhlasí též se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (výhradně název obce) na facebookové stránce a webových stránkách organizátora. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu (jméno, příjmení, emailová adresa, telefon, ulice vč. čísla popisného, město a PSČ) a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob, zpracovatelů osobních údajů, zajišťující technickou stránku soutěže.

Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámený se všemi právy, které vyplývají ze zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, tzn. hlavně s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, že má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla organizátora, jako i se všemi dalšími právy, vyplývajícími z tohoto zákona. Odvolání souhlasu je možné učinit písemně na adrese organizátora a je účinné okamžikem doručení organizátorovi. Účastník bere na vědomí, že když dojde na základě jeho žádosti k blokování nebo likvidaci jeho osobních údajů před ukončením doby platnosti soutěže, účast účastníka v soutěži končí včetně ztráty nároku na výhru, když je žádost doručená před odevzdáním výhry účastníkovi.

V případě pochybností o dodržování práv správcem se účastník může na správce obrátit.

Další důležité podmínky soutěže

Organizátor je kdykoliv oprávněn vyřadit ze soutěže fotografie, které dle jeho rozhodnutí budou z jakéhokoliv důvodu nevhodné či nebudou odpovídat těmto pravidlům, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.

Účastí v soutěži projevuje účastník souhlas s tím, že organizátor je v souvislosti s předáním výhry, pokud se účastník stane výhercem, oprávněn bezplatně pořizovat a uveřejňovat obrazové, zvukové či obrazově zvukové záznamy jeho osoby jeho projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech a na produktech organizátora, a to nejméně po dobu jednoho (1) roku ode dne pořízení těchto záznamů. Účastník účastí v soutěži dále vyslovuje souhlas s tím, že v případě, že se stane výhercem, uděluje umístěním soutěžní fotografie na facebookovou stránku organizátora organizátorovi oprávnění k výkonu práva tuto fotografii užít v rozsahu a za podmínek uvedených v těchto pravidlech (licence), přičemž odměna za tuto licenci je zahrnuta v hodnotě příslušné výhry.

Účastí na soutěži účastník zaručuje organizátorovi právo na neodvolatelné, trvalé a bezplatné použití fotografie včetně reprodukcí, úprav, zobrazení a publikování a jiné využití nahrané fotografie na facebookové stránce MOL Česká republika a v souvisejících mediích při propagaci této soutěže. Právo zahrnuje změnu velikosti fotografie, oříznutí, komprimace, editace, přidání titulku, loga nebo jiných úprav. Účastí na soutěži účastník zaručuje, že fotografie či informace neporušuje jakákoliv autorská práva, žádná práva na ochranu soukromí nebo publicity jakékoli osoby nebo jakákoli jiná práva jakékoliv třetí strany, a že má právo udělit veškerá práva a licence udělené na její zveřejnění organizátorovi bez omezení autorskými právy, volně a bez jakýchkoli nároků nebo věcného břemene. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že organizátor nemá povinnost zveřejnit, zobrazit nebo jinak učinit veřejně dostupnými žádné fotografie nebo informace, a může na základě svého vlastního uvážení omezit, odstranit, upravit, změnit nebo odstranit jakoukoliv fotografii. Účastník je srozuměn a bere na vědomí, že fotografii dává k dispozici pro prohlížení, hodnocení, přezkoumání a připomínky organizátorovi a veřejnosti a chápe, že komentáře a hodnocení, se kterým nesouhlasí, mohou být zveřejněny nebo jinak spojeny s jeho fotografií. Účastí na soutěži účastníkovi nevzniká žádné právo na odměnu, honorář nebo jiné nároky jakékoliv povahy. Toto platí i pro jakékoliv další použití fotografie organizátorem.

Licence se uděluje jako výhradní, územně a množstevně neomezená, na dobu trvání majetkových autorských práv účastníka a ke všem známým způsobům užití ve smyslu autorského zákona. V rámci poskytnuté licence je organizátor oprávněn provádět jakékoli změny soutěžní fotografie či ji jakkoli upravovat, spojovat s jinými díly a zařazovat jej do děl souborných, včetně v prostředí internetu a reklamy, a to sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Účastník souhlasí s tím, že při užití soutěžní fotografie v rámci poskytnuté licence může, ale nemusí být uváděno jméno účastníka. Účastník zasláním soutěžní fotografie prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která jsou nebo mohou být překážkou platnému udělení této licence. Účastník se současně účastí v soutěži zavazuje a prohlašuje, že disponuje i nezbytným souhlasem všech dotčených osob s užitím této fotografie v rozsahu licence.

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na uvedené facebookové stránce, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla. Účinnost provedené změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže dle vlastního uvážení a bez sdělení důvodu.

Případné stížnosti na průběh či výsledky soutěže je možné uplatnit zprávou zaslanou na facebookovou stánku MOL Česká Republika nejpozději do 24 hod. od vyhlášení výsledků soutěže na facebookové stránce MOL Česká Republika. Na stížnosti uplatněné jiným způsobem nebo po stanovené lhůtě nebude brán zřetel. V případě řádného uplatnění stížnosti či jakékoli nejasnosti či sporu souvisejícího se soutěží nebo těmito pravidly je rozhodnutí organizátora ve všech ohledech konečným a závazným a účastníci jsou povinni se mu podřídit.

Pravidla mohou být v zkrácené verzi komunikované na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považovaná v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná.

Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou.

Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s nesprávným užíváním výher.

Pravidla soutěže respektují pravidla Facebooku. Facebook není organizátorem soutěže a není s ní žádným způsobem spojen. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytujete Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v peněžní hodnotě. Všechny nepřevzaté a neověřené výhry propadají v prospěch organizátora soutěže. Organizátor nezodpovídá za poškození výher po dobu přepravy.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.

 

V Praze dne 3. 8. 2017

 

 

 

2017-07-20 Skupina MOL spolupracuje se společností Evonik a thyssenkrupp na klíčové strategické investici do hodnotového řetězce propylenoxidu („Projekt Polyol“)

Půl roku po oznámení své strategie 2030 dosáhla Skupina MOL významného milníku na své cestě průmyslové transformace. Licenční smlouvy podepsané se společností Evonik a thyssenkrupp umožní Skupině MOL vyrábět propylenoxid, který je základní složkou výroby polyetherových polyolů. Skupina MOL má za cíl stát se významným výrobcem polyetherových polyolů, vysoce kvalitních mezičlánků pro produkty používané v automobilovém, obalovém a nábytkářském průmyslu.

Skupina MOL uzavřela klíčové smlouvy týkající se hlavních technologií Polyolového projektu, který byl představen v roce 2016 jako součást prvního kola investic v rámci dlouhodobé strategie MOL 2030. Tyto smlouvy se týkají nákupu technologických licencí a balíčků navrhování procesů pro tzv. HPPO (peroxid vodíku na propylenoxid) technologii výroby propylenoxidu. Poskytovatelem licence k jednotce peroxidu vodíku je Evonik; k jednotce propylenoxidu udělilo licenci konsorcium složené ze skupiny Evonik a thyssenkrupp Industrial Solutions AG. Smlouvy obsahují také závazné nabídky a předběžné dohody týkající se pozdějších technických a realizačních fází jednotek HPPO ze strany thyssenkrupp a nákupu patentově chráněných katalyzátorů od společnosti Evonik. Podpisem licenčních smluv byl odstartován nejen tento důležitý investiční projekt, který má pro MOL strategický význam, ale také dlouhodobé partnerství mezi Skupinou MOL a společnostmi Evonik a thyssenkrupp.

Skupina MOL si navíc jako konzultanta pro projektový management (PMC) pro počáteční fáze technického projektování a technické, obstarávací a stavební fáze projektu vybrala společnost Fluor. Skupina MOL také finalizuje výběr poskytovatele licence pro polyether-polyolové technologie a dodavatele technických návrhů sítí a ostatního vybavení.

Tyto dohody představují první milník realizace dlouhodobé strategie MOL 2030, která vyčlenila přibližně 1,9 miliard USD na investice do transformačních projektů v oblasti chemikálií a petrochemikálií na období 2017–21. Průmyslový komplex, který bude vybudován v Maďarsku, bude jediným největším organickým investičním projektem skupiny MOL v období 2017–21. Nová výrobní řada poskytne nejen přístup na atraktivní trhy ve střední a východní Evropě, ale bude představovat také logické navázání na strategii Skupiny MOL, která spočívá v dalším prohlubování činností v downstreamu v rámci hodnotového řetězce směrem k polokomoditám a specializovaným chemickým produktům. V souladu se základní hodnotou MOL v rámci udržitelného rozvoje tento krok posunul skupinu blíž k nejmodernější, úsporné technologii, která nevytváří velké množství vedlejších produktů. Polyoly založené na propylenoxidu slouží jako suroviny pro polyuretanové pěny, které se využívají v automobilovém, stavebním, obalovém a nábytkářském průmyslu.

Plánovaný nový průmyslový komplex sestává z HPPO závodů s výrobní kapacitou propylenoxidu 200 kt/rok, několika výrobních linek polyether polyolů, investic do sítí a další infrastruktury.

Zsolt Hernádi, předseda představenstva a generální ředitel Skupiny MOL, řekl: „Dnešní dohoda s našimi renomovanými partnery představuje významný krok v realizaci dlouhodobé strategie Skupiny MOL 2030, díky které se ze Skupiny MOL stane vedoucí chemická společnost ve střední a východní Evropě. Jako první rozhodující investici utratíme až 1 miliardu USD na Polyolový projekt a staneme se tak významným evropským hráčem. Tato inovativní technologie šetrná k životnímu prostředí nám nejenže umožní stát se jediným integrovaným výrobcem polyolu v našem regionu, ale otevře nám dveře také do jiných, vysoce výnosných oblastí chemického průmyslu.“

Dr. Johannes Ohmer, člen vedení podniku Evonik Resource Efficiency GmbH, vysvětluje: „Polyolový projekt slouží jako dobrý příklad toho, jak silní partneři kombinují své silné stránky, aby dobře a úspěšně spojili své síly a vybudovali tak základ pro dlouhotrvající strategické partnerství založené na důvěře. Evonik přispěje svým vyspělým technologickým know-how a provozními zkušenostmi, a rovněž vynikajícími vlastnostmi svých patentovaných katalyzátorů. Jako inovativní a spolehlivý partner přinášíme úsporná a tedy udržitelná řešení.“  

Sami Pelkonen, výkonný ředitel obchodní jednotky Elektrolýza & Polymery ve společnosti thyssenkrupp Industrial Solutions, uvedl: „Jsme pyšní na to, že vstupujeme do této dlouhodobé licenční smlouvy, která Skupině MOL umožní vyrábět vysoce kvalitní propylenoxid v rámci výrazně nákladově efektivního procesu. Proces, který nabízí nízkou spotřebu výchozí suroviny, výrobu šetrnou k životnímu prostředí a nízké kapitálové investice, vznikl na základě našich širokých odborných znalostí v oblasti technologie výrobních procesů a navrhování a výstavby chemických a jiných průmyslových zařízení společně s naším partnerem Evonik.“

 

2017-06-13 MOL Česká republika: Rebranding dokončen, modernizace čerpacích stanic pokračuje

V posledním červnovém týdnu se převlékne do typických zeleno -bílo -červených barev poslední k tomu určená čerpací stanice Slovnaft v České republice. Hlavní fáze rebrandingu tak bude dokončena jen něco více než dva roky poté, co celý proces sjednocování pod značku MOL začal. První stanice v bílo-zeleno-červených barvách nesoucí jméno MOL byla otevřena 5. května 2015 na pražském Barrandově.

Z pohledu počtu čerpacích stanic zaujímá MOL Česká republika pozici druhého největšího provozovatele na domácím trhu. V současné době disponujeme 306 čerpacími stanicemi, z toho 187 z nich nese barvy i logo společnosti MOL. Zbytek představuje 118 modrých stanic Pap Oil a zastoupena je i jedna ex-Slovnaft stanice,“ shrnuje aktuální fakta Tomáš Novotný ze společnosti MOL Česká republika.

Zatímco značky Lukoil a následně Agip, které MOL postupně převedl pod své barvy, se již u českých silnic a dálnic nevyskytují, poslední čerpací stanice s logem Slovnaft v Letech u Písku přebarvena nebude. Značka tak zůstane v této podobě v ČR fyzicky přítomna s tím, že její hlavní rozvoj probíhá na Slovensku, kde je jedničkou na trhu.

Přejmenováním to nekončí, dále expanduje koncept Fresh Corner stanic

Rebranding je jen jedním z kroků v celkové transformaci maloobchodu a zatraktivnění služeb a produktů pro zákazníky. Souběžně s ním probíhá modernizace čerpacích stanic, jejímž cílem je dostat značku MOL do nejvyššího standardu. Každá čerpací stanice dostává nový design a s tím spojený nové interiérové vybavení.

Modernizace s sebou nese i úpravy vybraných čerpacích stanic do nového konceptu Fresh Corner. Čerpací stanice s Fresh Cornery poskytují rozšířenou nabídku kávy z prvotřídních zrn a čerstvého a na místě připraveného občerstvení a základních potravin. V současné době je k dispozici řidičům ve všech krajích Česka 66 Fresh Cornerů. V nabídce je také řada čerstvě připravovaných sendvičů, toastů a panini i sladké a slané pečivo a denně dva druhy polévek. V obchodě si pak zákazníci mohou nakoupit produkty denní spotřeby, včetně například čerstvého nerozmrazovaného pečiva, mléčných výrobků nebo sýrů.

2017-06-08 MOL zve na Česko-slovenský superpohár ve fotbale

Československý pohár má svého nástupce – Česko-slovenský superpohár. Poprvé od roku 1993, kdy se odehrálo poslední finále pohárové soutěže s velkou tradicí, se opět utkají vítězové národních fotbalových pohárů České republiky a Slovenska.  Finále mezi FC Fastav Zlín a ŠK Slovan Bratislava bude 23. června hostit stadion v Uherském Hradišti.

„Z pohledu regionu i Evropy jde o unikátní iniciativu, která navazuje na více než třicetiletou tradici Československého poháru, který skončil rozdělením bývalého státu. Atmosféra tehdejších zápasů byla neuvěřitelná a sám si třeba vybavuji utkání z roku 1987, kdy Dunajská Streda fantasticky zdolala favorizovanou Spartu Praha. Jako Skupina MOL, která pod značkami MOL a Slovnaft působí v obou zemích, jsme byli iniciátory myšlenky obnovení takových klání. V České republice i na Slovensku jsme partnerem obou pohárových soutěží, patříme také mezi lídry v prodeji paliv a poskytování služeb zákazníkům. Věříme, že Superpohár potěší všechny fanoušky a bude začátkem nové tradice,“ řekl Oszkár Világi, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Slovnaft.

Zlín před třemi týdny ovládl české pohárové finále MOL Cup díky výhře 1:0 nad Opavou, bratislavský Slovan se radoval poté, co při vyvrcholení SLOVNAFT Cupu zdolal Skalici 3:0. Nyní se držitelé trofejí popasují v prestižní česko-slovenské bitvě na domovském stadionu 1. FC Slovácko.

„Bezpochyby nás čeká nesmírně zajímavé utkání a prestižní česko-slovenská konfrontace. Uherské Hradiště jsme jako dějiště utkání vybrali záměrně, jeho stadion mají blízko fanoušci Zlína i Slovanu a věříme, že atmosféra bude stejně vynikající jako při nedávném českém finále mezi Zlínem a Opavou v Olomouci,“ uvedl generální sekretář FAČR Rudolf Řepka.

2017-05-09 Skupina MOL Q1 2017: robustní růst příjmů u všech obchodních segmentů

Skupina MOL oznámila v pátek 5.5.2017 své finanční výsledky za 1. čtvrtletí roku 2017. Všem obchodním segmentům – Upstream, Downstream, Consumer Services a Gas Midstream – se v prvním čtvrtletí podařilo zvýšit svůj podíl v porovnání se stejným obdobím v předchozím roce.

Provozní zisk (EBIDTA) divize Upstream dosáhl strmého meziročního růstu o 50 % na hodnotu 219 mil. USD díky kapitalizaci vyšších cen ropy a vysoce konkurenceschopným podkladovým aktivům. Produkce setrvala na stabilní úrovni 111 500 barelů ropného ekvivalentu za den.

Divize Downstream zaznamenala historické maximum zisku před zdaněním, úroky a odpisy očištěného o náklady souvisejícími s přeceněním zásob (clean CCS EBITDA) za první čtvrtletí ve výši 324 mil. USD, což je o 15 % více než ve stejném období předchozího roku. Růst byl výsledkem mnohem lepší dostupnosti aktiv (a tím i solidních objemů a výnosů) a poměrně podpůrných marží jak v rafinérském, tak v petrochemickém průmyslu.

Divize Consumer Services také oznámila historicky nejlepší výkon za první čtvrtletí, kdy došlo k meziročnímu růstu EBITDA o 17 %. Výsledku 55 mil. USD bylo dosaženo díky větším objemům prodeje pohonných hmot a vyššímu podílu tzv. non-fuel produktů. Podpůrné prostředí zajistil pětiprocentní růst spotřeby pohonných hmot v regionu střední a východní Evropy.

Segment Gas Midstream, který se stabilně podílí na celkových výsledcích Skupiny MOL, dosáhl v prvním čtvrtletí EBITDA ve výši 70 mil. USD, což představuje meziroční růst o 4 %. Předseda představenstva a generální ředitel Zsolt Hernádi k výsledkům uvedl: „První čtvrtletí bylo vynikajícím startem do roku 2017, kdy všechny naše obchodní segmenty zaznamenaly výrazný růst zisků. Dokázali jsme totiž plně využít výhod podpůrného vnějšího prostředí a vycházet přitom z našeho systematického úsilí o zlepšení efektivity a nízkonákladových, vysoce kvalitních podkladových aktiv. Divize Downstream zažila historicky nejlepší první čtvrtletí díky výrazně zvýšené dostupnosti aktiv a významným maržím, divize Consumer Services (Retail) pokračovala v působivém vzestupu a divize Upstream se s úspěchem chopila výhody vyšších cen ropy a velmi konkurenceschopné nákladové základny. Tyto úspěchy poskytují solidní základy pro zbytek roku, kdy opět plánujeme dosáhnout EBITDA ve výši minimálně 2 mld. USD a zdolat hlavní milníky při realizaci naší Strategie Skupiny MOL 2030.“

 

2017-04-05 Skupina MOL kontaktuje mladé talenty prostřednictvím inovativního konceptu zpráv v prostředí Facebooku

Přes 1,86 miliardy lidí se podívá na svůj profil na Facebooku přinejmenším jednou za měsíc a více než 900 milionů lidí ve stejném období využije na této sociální síti službu Messanger. Tato čísla jsou tak působivá, že firmám nedá, aby se nepokusily najít rychlé a účinné metody, jak tyto lidi kontaktovat. Robot určený pro konverzaci nebo chatbot představuje zcela nový nástroj, na který se lidé mohou obracet a on jim okamžitě odpoví. Slučuje se v něm umělá intelligence s lidskou schopností komunikovat.

Cílem mezinárodního programu GROWWW Skupiny MOL je vyhledávat nejlepší absolventy a mladé profesionály rozličných oborů. Jelikož komunikační platformou číslo jedna je pro mladé lidi Facebook Messanger, nasazení chatbotů pro účely náboru je přirozeným krokem, s jehož pomocí je Skupina MOL schopna efektivně oslovit tu pravou cílovou skupinu. Díky Messenger botu mohou zájemci dostávat informace o náborovém a rozvojovém programu GROWW, představí se jim ambasadoři projektu a služba rovněž asistuje při vyhledávání volných pozic ve firmě.

Když se před rokem hlásila Lucka Hokrová na pozici GROWWW, hledala všechny informace o programu na oficiálních stránkách společnosti. „Představa, že se vše potřebné dozvím snadno a rychle přes chat ve svém telefonu je skvělou změnou a pevně věřím, že se stane plnohodnotným kanálem pro komunikaci s mladými a nadějnými lidmi,“ říká absolventka tohoto programu, která se aktuálně ve Skupině MOL věnuje marketingu GROWWW.

„Naše role je být připraveni na budoucí výzvy. Každý den se přesvědčujeme o tom, že cesta vpřed nebude možná bez inovací. Role programu GROWWW je spojena s vyhledáváním mladých odborníků, s jejichž přispěním budeme úspěšní i v budoucnosti. Proto jsme se rozhodli využít novou inovativní metodu pro jejich nábor,“ řekla Zdravka Demeter Bubalo, viceprezidentka Skupiny MOL pro oblast lidských zdrojů.

Jak se zapojit do konverzace s GROWWW chatbotem? Otevřete si svůj Facebook Messenger, zadejte do vyhledávače ‘Growww’ a konverzaci v angličtině začněte pozdravem ‘Hi’. Případně klikněte zde pro desktopovou verzi.

Informace o programu GROWWW
GROWWW je náborový a rozvojový program Skupiny MOL. Jeho prostřednictvím Skupina MOL vyhledává mladé lidi s otevřenou myslí, kteří jí pomohou uskutečnit její Strategii 2030 poskytovat nejkvalitnější a nejžádanější služby lidem na cestách. Čerství absolventi a mladí odborníci, jejichž pracovní zkušenost doposud nepřesáhla jeden rok a budou chtít spojit svoji budoucnost s jednou z největších společností ve střední a východní Evropě, mohou díky němu rozvíjet své profesní cíle. V rámci programu pro rok 2017 chce Skupina MOL obsadit celkem 176 pracovních míst v devíti zemích, z toho pět v České republice, odborníky z oblastí inženýrství, IT, ekonomiky, přírodních a společenských věd. Vedle České republiky jsou dostupná pracovní místa v Polsku, Rakousku, Maďarsku, Slovensku, Chorvatsku, Slovinsku a Bosně a Hercegovině. Mladí odborníci se budou moci přihlásit do 14. dubna 2017.

Během dvanáctiměsíčního programu získávají „growwwers“ vhled do provozních operací Skupiny MOL, učí se přímo od zkušených manažerů či navštěvují různá výrobní zařízení. Vedle toho rovněž mají k dispozici mentora. Po skončení programu většina mladých odborníků pokračuje v pracovním poměru pro filmu.

 

Více o programu Growww: www.molgroup.info/growww

 

2017-04-03 Moody’s udělila společnosti MOL rating investičního stupně Baa3 se stabilním výhledem

Moody’s Investors Service Ltd. („Moody’s“) přidělila maďarské ropné a plynárenské společnosti MOL („MOL“) dlouhodobý rating emitenta investičního stupně Baa3 se stabilním výhledem.

Agentura Moody’s své rozhodnutí odůvodnila tím, že úvěrový rating investičního stupně a související stabilní výhled jsou odrazem zejména (i) silné likvidity a finančního profilu společnosti MOL s předpokládanou pozitivní tvorbou volných hotovostních prostředků, (ii) pevné rafinérské a marketingové pozice v regionu střední a východní Evropy s dvěma rafinérskými podniky špičkové kvality, které mají jeden z nejkomplexnějších systémů mezi evropskými rafineriemi, (iii) integrovaného obchodního profilu s divizí Downstream a Upstream, který prokázal svou odolnost v prostředí nižších cen ropy, a (iv) integrace divize Downstream do maloobchodu a petrochemikálií, které jsou významnými prodejními kanály rafinovaných produktů.

József Simola, finanční ředitel (CFO) skupiny MOL, uvedl: „Z investičního ratingu agentury Moody’s, který potvrzuje náš odolný integrovaný obchodní model a silný finanční profil, máme velkou radost. V souladu s dlouhodobou strategií MOL 2030 budeme i nadále stavět na našich silných stránkách, a to kombinací vysoce kvalitní nízkonákladové majetkové základny a snahy o systematickou efektivnost, protože naším cílem je stát v čele průmyslové transformace regionu střední a východní Evropy při zachování vynikající účetní bilance a silné platební schopnosti.“

V posledních dvanácti měsících byly stabilní výsledky a silná finanční pozice společnosti MOL navzdory náročnému externímu prostředí potvrzeny několika externími faktory:

  • Koncem března 2016 změnila agentura Fitch Ratings výhled společnosti MOL z negativního na stabilní.
  • V červenci zvýšila agentura Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings dlouhodobý firemní úvěrový rating společnosti MOL z „BB“ (s pozitivním výhledem) na „BB+“ (se stabilním výhledem).
  • V dubnu vydala společnost MOL eurobond s nejnižším výnosem a kuponem v historii.
  • V červnu zajistila společnost MOL nový úvěrový produkt s velice výhodnými podmínkami.
  • Rating analytiků a cenový cíl společnosti MOL se za posledních 12 měsíců výrazně zlepšil. Předpověď analytiků pro MOL se zvýšila z doporučení „držet“ na „koupit“.

 

O Skupině MOL

Skupina MOL je integrovaná, nezávislá, mezinárodní ropná a plynárenská společnost se sídlem v Budapešti v Maďarsku. Působí ve více než 40 zemích s dynamickou mezinárodní pracovní sílou 25 000 lidí a více než 100letou historií v oboru. Průzkumné a výrobní činnosti společnosti MOL vycházejí z více než 75 let zkušeností v oblasti uhlovodíkových paliv. Momentálně má společnost výrobní činnosti v 8 zemích a průzkumné činnosti ve 13 zemích. Společnost MOL Group provozuje čtyři rafinérie a dva petrochemické závody, na bázi integrovaného řízení dodavatelského řetězce, v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvatsku a vlastní síť více než 2000 čerpacích stanic v 10 zemích ve střední a jihovýchodní Evropě.

2017-02-28 Skupina MOL dosáhla v roce 2016 zisku téměř jedné miliardy USD

Skupina MOL dnes oznámila své hospodářské výsledky za rok 2016. Společnost výrazně překonala svůj původní cíl hodnoty CCS EBITDA očištěné o mimořádné položky ve výši 2 miliard USD a v tomto parametru dosáhla výsledku 2,15 miliardy USD, což představuje jen mírný pokles oproti předchozímu roku.

Divize Upstream zaměřená na těžbu ropy prokázala značnou odolnost vůči zhoršujícím se vnějším podmínkám. Další pokles ceny ropy Brent o 17 procent a pokles realizovaných cen plynu o 23 procent byly vyváženy nárůstem produkce a nákladovou disciplínou. Díky tomu zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) zůstal téměř beze změny ve výši 675 mil. USD. Divize dokázala vytvořit volné cash flow přesahující 250 milionů USD, což odpovídá 7 USD na barel ropného ekvivalentu. Produkce vzrostla o šest procent na 112 000 barelů ropného ekvivalentu za den díky nárůstům těžby z ložisek ve střední a východní Evropě (kde těžba dosáhla svého maxima od roku 2012), v Pákistánu, Velké Británii a z ložiska Bajtugan v Rusku. Úspory nákladů ve všech oblastech vedly k poklesu jednotkových provozních nákladů o 13 procent. Díky tomu Skupina dosáhla v plné míře cílů stanovených v programu pro divizi Upstream, tzv. New Upstream Programu.

Divize Downstream opět dosáhla výborných výsledků, s hodnotou CCS EBITDA očištěnou o mimořádné položky ve výši 1,5 mld. USD. Tento výsledek zaostává jen o málo za rekordní hodnotou z roku 2015. Hlavní příčinou poklesu byla očekávaná normalizace marží v segmentech rafinace a petrochemické výroby. Výsledek EBITDA v segmentu služeb zákazníkům (maloobchod) vzrostl o 40 procent díky nedávné akvizici téměř 450 čerpacích stanic v pěti zemích střední a východní Evropy, díky úspěšné realizaci nepalivové strategie Skupiny MOL i díky výrazným poptávkovým trendům. Tříletá interní iniciativa zaměřená na zlepšení efektivity, tzv. Next Downstream Program, která si klade za cíl zajistit zvýšení EBITDA o 500 milionů USD, je na nejlepší cestě svého cíle dosáhnout – za první dva roky programu totiž došlo k nárůstu již o 340 milionů USD.

Segment přepravy zemního plynu (Midstream) přispěl v roce 2016 k celkovému ukazateli EBITDA sumou ve výši 54,5 miliardy HUF (194 milionů USD), což oproti roku 2015 znamená mírný pokles.

Předseda představenstva a generální ředitel Skupiny Zsolt Hernádi k výsledkům uvedl: „Rok 2016 byl rokem vynikajících výsledků a významných mezníků. Se schválením programu MOL Group 2030, což je naše nová dlouhodobá strategie, přinesl minulý rok úspěšné vykročení k významné transformaci Skupiny. Kromě toho jsme dosáhli cílů, které jsme si pro rok 2016 stanovili, a díky svým odolným a integrovaným obchodním činnostem jsme dokázali vytvořit výrazné volné cash flow. V dolní fázi hospodářského cyklu dokázala divize Upstream vytvořit volné cash flow ve výši přesahující 250 milionů USD, když zároveň dosáhla nejvyššího objemu produkce ropy a plynu ze svých pevninských ložisek ve střední a východní Evropě od roku 2012. I divize Downstream dosáhla velmi dobrých výsledků: za rekordními čísly z roku 2015 zaostala jen velmi mírně i přes pokles marží v segmentech rafinace a petrochemické výroby. Služby zákazníkům pokračovaly v impozantním růstu díky výborně načasovaným akvizicím a úspěšné realizaci našeho nového nepalivového konceptu. V roce 2017 opět dosáhneme EBITDA ve výši alespoň 2 miliard USD, což pohodlně pokryje potřeby organických kapitálových nákladů, výplaty dividendy akcionářům i financování našich transformačních projektů.“

Dne 1. 4. 2016 úspěšně proběhla druhá a zároveň závěrečná fáze fúze formou sloučení, v rámci které zanikla společnost MOL čerpací stanice, s.r.o., (ex-Agip) a společnost MOL Česká republika, s.r.o. se stala jejím právním nástupcem. V souvislosti s dokončením fúze jsme v uplynulém roce rovněž úspěšně splnili náš závazek kompletně rebrandovat síť ex-Agip čerpacích stanic. Současně s tím jsme pokračovali v zamýšlené modernizaci sítě našich MOL čerpacích stanic. Do konce roku 2016 jsme otevřeli již celkem 49 stanic v konceptu Fresh Corner, přičemž se nám podařilo vytvořit potřebné podmínky pro jejich další postupné otevírání v roce 2017, abychom na konci roku letošního roku disponovali již kolem 150 stanicemi v tomto konceptu,“ komentuje loňský rok Richard Austen, generální ředitel společnosti MOL Česká republika.

2017-02-27 Skupina MOL zve talentované absolventy do svého programu GROWWW

GROWWW, náborový a rozvojový program Skupiny MOL, bude vyhledávat talenty i v roce 2017. Čerství absolventi a mladí odborníci, jejichž pracovní zkušenost doposud nepřesáhla jeden rok a budou chtít spojit svoji budoucnost s jednou z největších společností ve střední a východní Evropě, mohou díky němu rozvíjet své profesní cíle. Skupina MOL vyhledává mladé lidi s otevřenou myslí, kteří jí pomohou uskutečnit její Strategii 2030 poskytovat nejkvalitnější a nejžádanější služby lidem na cestách.

V rámci programu pro rok 2017 chce Skupina MOL obsadit celkem 175 pracovních míst v deseti zemích, z toho pět v České republice, odborníky z oblastí inženýrství, IT, ekonomiky, přírodních a společenských věd. Vedle toho jsou dostupná pracovní místa v Polsku, Rakousku, Maďarsku, Slovensku, Chorvatsku, Slovinsku, Bosně a Hercegovině a Pákistánu. Mladí odborníci se budou moci přihlásit do 7. dubna 2017. O pracovní místa se lze ucházet nejen v národních pobočkách Skupiny MOL; uchazeči jsou rovněž zváni ke spolupráci na mezinárodních projektech s tím, že stráví jeden rok v budapešťském ústředí.

Příležitost podílet se na programu jako je GROWWW, učit se a rozvíjet svou kariéru jeho prostřednictvím, oceňují i jeho čeští účastníci. „Program mi poskytuje přehled o firmě a jejím fungování a petrochemickém průmyslu jako celku. Mám příležitost se učit přímo od profesionálů z oboru a spolupracovat s nimi,“ říká za ostatní Nikol Kurtulíková,  která v rámci programu získává zkušenosti v týmu generálního ředitele MOL Česká republika.

Skupina MOL uvedla program GROWWW v roce 2007 s cílem získat do svého týmu talentované perspektivní zaměstnance, kteří budou mít chuť se neustále profesně zdokonalovat a pracovat na dalším rozvoji firmy. Vybraným kandidátům s univerzitním diplomem a nanejvýš roční pracovní zkušeností je k dispozici asistence mentora. Během dvanáctiměsíčního programu dále mohou „growwwers“ získat vhled do provozních operací Skupiny MOL, učit se přímo od zkušených manažerů či navštěvovat různá výrobní zařízení. Po skončení programu většina mladých odborníků pokračuje v pracovním poměru pro filmu.

„Asi nikdo v současné době nedokáže říct, jakým směrem se svět ubírá. Naše role je být připraveni na budoucí výzvy. Přesvědčujeme se každý den, že cesta vpřed nebude možná bez inovací. Role programu GROWWW je spojena s vyhledáváním mladých odborníků, s jejichž přispěním budeme úspěšní i v budoucnosti,“ řekl Zdravka Demeter Bubalo, viceprezident Skupiny MOL pro oblast lidských zdrojů.

 

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×