Filtrovat zprávy podle klíčového slova

Od data
k dnešnímu dni

Novinky

2017-04-03 Moody’s udělila společnosti MOL rating investičního stupně Baa3 se stabilním výhledem

Moody’s Investors Service Ltd. („Moody’s“) přidělila maďarské ropné a plynárenské společnosti MOL („MOL“) dlouhodobý rating emitenta investičního stupně Baa3 se stabilním výhledem.

Agentura Moody’s své rozhodnutí odůvodnila tím, že úvěrový rating investičního stupně a související stabilní výhled jsou odrazem zejména (i) silné likvidity a finančního profilu společnosti MOL s předpokládanou pozitivní tvorbou volných hotovostních prostředků, (ii) pevné rafinérské a marketingové pozice v regionu střední a východní Evropy s dvěma rafinérskými podniky špičkové kvality, které mají jeden z nejkomplexnějších systémů mezi evropskými rafineriemi, (iii) integrovaného obchodního profilu s divizí Downstream a Upstream, který prokázal svou odolnost v prostředí nižších cen ropy, a (iv) integrace divize Downstream do maloobchodu a petrochemikálií, které jsou významnými prodejními kanály rafinovaných produktů.

József Simola, finanční ředitel (CFO) skupiny MOL, uvedl: „Z investičního ratingu agentury Moody’s, který potvrzuje náš odolný integrovaný obchodní model a silný finanční profil, máme velkou radost. V souladu s dlouhodobou strategií MOL 2030 budeme i nadále stavět na našich silných stránkách, a to kombinací vysoce kvalitní nízkonákladové majetkové základny a snahy o systematickou efektivnost, protože naším cílem je stát v čele průmyslové transformace regionu střední a východní Evropy při zachování vynikající účetní bilance a silné platební schopnosti.“

V posledních dvanácti měsících byly stabilní výsledky a silná finanční pozice společnosti MOL navzdory náročnému externímu prostředí potvrzeny několika externími faktory:

  • Koncem března 2016 změnila agentura Fitch Ratings výhled společnosti MOL z negativního na stabilní.
  • V červenci zvýšila agentura Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings dlouhodobý firemní úvěrový rating společnosti MOL z „BB“ (s pozitivním výhledem) na „BB+“ (se stabilním výhledem).
  • V dubnu vydala společnost MOL eurobond s nejnižším výnosem a kuponem v historii.
  • V červnu zajistila společnost MOL nový úvěrový produkt s velice výhodnými podmínkami.
  • Rating analytiků a cenový cíl společnosti MOL se za posledních 12 měsíců výrazně zlepšil. Předpověď analytiků pro MOL se zvýšila z doporučení „držet“ na „koupit“.

 

O Skupině MOL

Skupina MOL je integrovaná, nezávislá, mezinárodní ropná a plynárenská společnost se sídlem v Budapešti v Maďarsku. Působí ve více než 40 zemích s dynamickou mezinárodní pracovní sílou 25 000 lidí a více než 100letou historií v oboru. Průzkumné a výrobní činnosti společnosti MOL vycházejí z více než 75 let zkušeností v oblasti uhlovodíkových paliv. Momentálně má společnost výrobní činnosti v 8 zemích a průzkumné činnosti ve 13 zemích. Společnost MOL Group provozuje čtyři rafinérie a dva petrochemické závody, na bázi integrovaného řízení dodavatelského řetězce, v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvatsku a vlastní síť více než 2000 čerpacích stanic v 10 zemích ve střední a jihovýchodní Evropě.

2017-02-28 Skupina MOL dosáhla v roce 2016 zisku téměř jedné miliardy USD

Skupina MOL dnes oznámila své hospodářské výsledky za rok 2016. Společnost výrazně překonala svůj původní cíl hodnoty CCS EBITDA očištěné o mimořádné položky ve výši 2 miliard USD a v tomto parametru dosáhla výsledku 2,15 miliardy USD, což představuje jen mírný pokles oproti předchozímu roku.

Divize Upstream zaměřená na těžbu ropy prokázala značnou odolnost vůči zhoršujícím se vnějším podmínkám. Další pokles ceny ropy Brent o 17 procent a pokles realizovaných cen plynu o 23 procent byly vyváženy nárůstem produkce a nákladovou disciplínou. Díky tomu zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) zůstal téměř beze změny ve výši 675 mil. USD. Divize dokázala vytvořit volné cash flow přesahující 250 milionů USD, což odpovídá 7 USD na barel ropného ekvivalentu. Produkce vzrostla o šest procent na 112 000 barelů ropného ekvivalentu za den díky nárůstům těžby z ložisek ve střední a východní Evropě (kde těžba dosáhla svého maxima od roku 2012), v Pákistánu, Velké Británii a z ložiska Bajtugan v Rusku. Úspory nákladů ve všech oblastech vedly k poklesu jednotkových provozních nákladů o 13 procent. Díky tomu Skupina dosáhla v plné míře cílů stanovených v programu pro divizi Upstream, tzv. New Upstream Programu.

Divize Downstream opět dosáhla výborných výsledků, s hodnotou CCS EBITDA očištěnou o mimořádné položky ve výši 1,5 mld. USD. Tento výsledek zaostává jen o málo za rekordní hodnotou z roku 2015. Hlavní příčinou poklesu byla očekávaná normalizace marží v segmentech rafinace a petrochemické výroby. Výsledek EBITDA v segmentu služeb zákazníkům (maloobchod) vzrostl o 40 procent díky nedávné akvizici téměř 450 čerpacích stanic v pěti zemích střední a východní Evropy, díky úspěšné realizaci nepalivové strategie Skupiny MOL i díky výrazným poptávkovým trendům. Tříletá interní iniciativa zaměřená na zlepšení efektivity, tzv. Next Downstream Program, která si klade za cíl zajistit zvýšení EBITDA o 500 milionů USD, je na nejlepší cestě svého cíle dosáhnout – za první dva roky programu totiž došlo k nárůstu již o 340 milionů USD.

Segment přepravy zemního plynu (Midstream) přispěl v roce 2016 k celkovému ukazateli EBITDA sumou ve výši 54,5 miliardy HUF (194 milionů USD), což oproti roku 2015 znamená mírný pokles.

Předseda představenstva a generální ředitel Skupiny Zsolt Hernádi k výsledkům uvedl: „Rok 2016 byl rokem vynikajících výsledků a významných mezníků. Se schválením programu MOL Group 2030, což je naše nová dlouhodobá strategie, přinesl minulý rok úspěšné vykročení k významné transformaci Skupiny. Kromě toho jsme dosáhli cílů, které jsme si pro rok 2016 stanovili, a díky svým odolným a integrovaným obchodním činnostem jsme dokázali vytvořit výrazné volné cash flow. V dolní fázi hospodářského cyklu dokázala divize Upstream vytvořit volné cash flow ve výši přesahující 250 milionů USD, když zároveň dosáhla nejvyššího objemu produkce ropy a plynu ze svých pevninských ložisek ve střední a východní Evropě od roku 2012. I divize Downstream dosáhla velmi dobrých výsledků: za rekordními čísly z roku 2015 zaostala jen velmi mírně i přes pokles marží v segmentech rafinace a petrochemické výroby. Služby zákazníkům pokračovaly v impozantním růstu díky výborně načasovaným akvizicím a úspěšné realizaci našeho nového nepalivového konceptu. V roce 2017 opět dosáhneme EBITDA ve výši alespoň 2 miliard USD, což pohodlně pokryje potřeby organických kapitálových nákladů, výplaty dividendy akcionářům i financování našich transformačních projektů.“

Dne 1. 4. 2016 úspěšně proběhla druhá a zároveň závěrečná fáze fúze formou sloučení, v rámci které zanikla společnost MOL čerpací stanice, s.r.o., (ex-Agip) a společnost MOL Česká republika, s.r.o. se stala jejím právním nástupcem. V souvislosti s dokončením fúze jsme v uplynulém roce rovněž úspěšně splnili náš závazek kompletně rebrandovat síť ex-Agip čerpacích stanic. Současně s tím jsme pokračovali v zamýšlené modernizaci sítě našich MOL čerpacích stanic. Do konce roku 2016 jsme otevřeli již celkem 49 stanic v konceptu Fresh Corner, přičemž se nám podařilo vytvořit potřebné podmínky pro jejich další postupné otevírání v roce 2017, abychom na konci roku letošního roku disponovali již kolem 150 stanicemi v tomto konceptu,“ komentuje loňský rok Richard Austen, generální ředitel společnosti MOL Česká republika.

2017-02-27 Skupina MOL zve talentované absolventy do svého programu GROWWW

GROWWW, náborový a rozvojový program Skupiny MOL, bude vyhledávat talenty i v roce 2017. Čerství absolventi a mladí odborníci, jejichž pracovní zkušenost doposud nepřesáhla jeden rok a budou chtít spojit svoji budoucnost s jednou z největších společností ve střední a východní Evropě, mohou díky němu rozvíjet své profesní cíle. Skupina MOL vyhledává mladé lidi s otevřenou myslí, kteří jí pomohou uskutečnit její Strategii 2030 poskytovat nejkvalitnější a nejžádanější služby lidem na cestách.

V rámci programu pro rok 2017 chce Skupina MOL obsadit celkem 175 pracovních míst v deseti zemích, z toho pět v České republice, odborníky z oblastí inženýrství, IT, ekonomiky, přírodních a společenských věd. Vedle toho jsou dostupná pracovní místa v Polsku, Rakousku, Maďarsku, Slovensku, Chorvatsku, Slovinsku, Bosně a Hercegovině a Pákistánu. Mladí odborníci se budou moci přihlásit do 7. dubna 2017. O pracovní místa se lze ucházet nejen v národních pobočkách Skupiny MOL; uchazeči jsou rovněž zváni ke spolupráci na mezinárodních projektech s tím, že stráví jeden rok v budapešťském ústředí.

Příležitost podílet se na programu jako je GROWWW, učit se a rozvíjet svou kariéru jeho prostřednictvím, oceňují i jeho čeští účastníci. „Program mi poskytuje přehled o firmě a jejím fungování a petrochemickém průmyslu jako celku. Mám příležitost se učit přímo od profesionálů z oboru a spolupracovat s nimi,“ říká za ostatní Nikol Kurtulíková,  která v rámci programu získává zkušenosti v týmu generálního ředitele MOL Česká republika.

Skupina MOL uvedla program GROWWW v roce 2007 s cílem získat do svého týmu talentované perspektivní zaměstnance, kteří budou mít chuť se neustále profesně zdokonalovat a pracovat na dalším rozvoji firmy. Vybraným kandidátům s univerzitním diplomem a nanejvýš roční pracovní zkušeností je k dispozici asistence mentora. Během dvanáctiměsíčního programu dále mohou „growwwers“ získat vhled do provozních operací Skupiny MOL, učit se přímo od zkušených manažerů či navštěvovat různá výrobní zařízení. Po skončení programu většina mladých odborníků pokračuje v pracovním poměru pro filmu.

„Asi nikdo v současné době nedokáže říct, jakým směrem se svět ubírá. Naše role je být připraveni na budoucí výzvy. Přesvědčujeme se každý den, že cesta vpřed nebude možná bez inovací. Role programu GROWWW je spojena s vyhledáváním mladých odborníků, s jejichž přispěním budeme úspěšní i v budoucnosti,“ řekl Zdravka Demeter Bubalo, viceprezident Skupiny MOL pro oblast lidských zdrojů.

 

2017-02-06 MOL letos podpoří dalších dvacet zelených oáz v České republice

Více zeleně a vodních prvků ve městech a obcích – takový je cíl grantového programu Zelené oázy, který vyhlašuje společnost MOL Česká republika ve spolupráci s Nadací Partnerství. Do druhého ročníku se přihlásila stovka projektů z celé České republiky. Uspěla dvacítka z nich, která si letos mezi sebe rozdělí 1,4 milionu korun. Do loňského pilotního ročníku se zapojilo přes dva tisíce lidí, kteří vysázeli tři tisíce bylin, téměř šest set keřů a sto třicet stromů.

„Od roku 2012 měníme zpustlé tenisové kurty na přírodní zahradu. Návrh vznikl během komunitního plánování s dětmi,“ vysvětluje záměr jednoho z podpořených projektů – přírodní zahrady Na Beránku v Praze – Jana Neumajerová ze Spolku Montessori cesta. Díky grantu tak bude spolek moci založit nové záhony, upravit jezírko nebo vybudovat lávku.

Podobných podpořených projektů je v tomto roce po celé republice celkem dvacet a spojuje je touha po lepších veřejných prostranstvích, která nabízejí i zeleň nebo vodní prvky „Je pravidlem, že je vždy velmi obtížné obhajovat úspěch něčeho, s čím jste jako s novinkou přišli před rokem. Alespoň podobné pocity jsme měli při zahájení druhého ročníku našich Zelených oáz. O to větší radost cítíme z projektu dnes, kdy máme za sebou výběr grantových projektů pro letošní rok. Jejich kvalita byla opět vysoká a dovolím si tvrdit, že v průměru převyšovala loňský ročník. Jsme také moc rádi, že letos uspěli žadatelé, kteří v loňském roce výběrem komise neprošli. To je určitě důležitý vzkaz všem, kteří uvažují o grantových žádostech do budoucna,“ uvedl Tomáš Pavlík, CSR společnosti MOL Česká republika. 

„V loňském ročníku jsme se přesvědčili, že lidem není lhostejné, jak vypadá místo, kde žijí. Do dvaceti podpořených projektů se zapojilo po celé republice přes dva tisíce lidí. Sázeli stromy, čistili vodní toky nebo třeba pomáhali se stavbou nových prvků. Doufáme, že i druhý ročník bude ve finále podobně úspěšný,“ vysvětluje grantový manažer Nadace Partnerství František Brückner. Letos se vedle Pardubického, Libereckého, Ústeckého a Karlovarského kraje objeví nové zelené oázy i ve zbývajících krajích republiky. Komise vybírala ze stovky přihlášených a hodnotila třeba míru zapojení veřejnosti nebo správnou skladbu rostlin.

Podle ředitele Nadace Partnerství Miroslava Kundraty je podpora zeleně a vodních prvků ve městě klíčová pro adaptaci na změny klimatu. „Jeho důsledky zažíváme stále častěji na vlastní kůži v podobě extrémů, jako bylo třeba předloňské letní období bez dešťů. Každé i jakkoliv malé opatření, které vrací zeleň nebo zadržuje vodu, pomáhá snižovat negativní dopady klimatických změn,“ dodává Kundrata.

Většina podpořených organizací své aktivity směřuje na začátek léta a na podzim, kdy proběhne i přihlašování projektů do třetího ročníku Zelených oáz. Své projekty do něj opět budou moci hlásit neziskové organizace, obce, ale třeba i školy a další sdružení přibližně od konce srpna.

Letošní Zelené oázy 2017 v číslech
Počet přihlášených projektů: 98
Celkem podpořených projektů: 20
Celková rozdělovaná částka: 1,42 milionu korun

Loňské Zelené oázy 2016 v číslech
Počet podpořených projektů: 20
Celková rozdělovaná částka: 1,4 milionu korun
Celkem vysázených stromů: 132
Celkem vysázených keřů: 566
Celkem vysázených bylin: 3071
Celkem zapojených osob: 2163

 

 

2017-01-13 Společnost MOL pokračuje v přeměně svých čerpacích stanic na komplexní servisní a odpočinková místa pro řidiče

Společnost MOL Česká republika pokračuje v souladu se svojí dlouhodobou strategií se zaváděním Fresh Cornerů na svých čerpacích stanicích. V současné době je rozšířená nabídka kvalitní kávy, čerstvého na místě připraveného občerstvení a základních potravin denní potřeby, řidičům k dispozici na 49 čerpacích stanicích v 11 krajích ČR.

Nejnovější Fresh Cornery byly otevřeny v posledních dnech loňského roku v Olomouci a v Praze. „Jde o vysoce flexibilní koncept. S Fresh Cornery je možné se potkat jak na tranzitních místech (např. Vyškov, Zdiby, Velké Meziříčí), ve větších a středně velkých městech (např. Hradec Králové, Pardubice, Olomouc, Šumperk, Most, Opava), i v hlavním městě,“ říká Mikolaj Komorowski, ředitel maloobchodu MOL v České republice. Další desítky nových Fresh Corner čerpacích stanic budou otevřeny během letošního roku.

Nabídka a rozsah sortimentu na čerpacích stanicích s Fresh Cornerem se liší podle velikosti a lokality jednotlivých čerpacích stanic. Řidiče láká především vynikající káva. Dokáží ocenit například espresso servírované do kvalitního porcelánu a připravované v profesionálních kávovarech z prvotřídních kávových zrn. Samozřejmě mají možnost si oblíbený druh kávy ze špičkových samoobslužných kávovarů zakoupit také sebou na cestu. „Objem prodané kávy se na všech čerpacích stanicích, kde byl zaveden koncept Fresh Corneru dramaticky zvýšil a zákazníci se k nám na kávu cíleně vrací,“ doplňuje Komorowski. Kromě kávy je ve Fresh Cornerech největší zájem o sendviče, toasty a panini, které se připravují na místě z kvalitních čerstvých surovin. Na vybraných stanicích si zákazníci mohou zakoupit i čerstvé sladké a slané pečivo, mléčné výrobky nebo sýry. Řidiči si při zastávce od řízení rádi vychutnají i teplou polévku.

Součástí nedávno představené dlouhodobé strategie celé Skupiny MOL je zavedení nového retailového konceptu sítě čerpacích stanic a rozšiřování služeb pro zákazníky. Počítá se s nabídkou dalších služeb, čerpací stanice by například měly sloužit i jako místo pro vyzvednutí zásilek a balíčků. Samozřejmostí je bezplatné Wi-Fi připojení k internetu. Čerpací stanice se postupně mění v servisní a odpočinkové oázy pro řidiče na cestě. Počet čerpacích stanic MOL s Fresh Cornery by měl v regionu střední a východní Evropy do roku 2021 přesáhnout počet 750 a vytvořit nový koncept fast/street food založeného na čerstvých a zdravých surovinách a prvotřídní gastro přípravě. Velký podíl na tomto čísle budou tvořit Fresh Cornery právě v České republice.

Otevírání nových Fresh Corner je většinou spojeno rovněž s celkovou modernizací interiérů čerpacích stanic. Po nedávno dokončeném rebrandingu čerpacích stanic Agip nese bílo-zeleno-červené barvy společnosti MOL celkem více než 170 stanic. Celkově jich společnost v České republice pod značky MOL a Pap Oil provozuje 308.

„Naší ambici je stát se první volbou zákazníka v České republice, a to zejména díky excelentnímu zákaznickému servisu a inovované nabídce. Čerpací stanice MOL postupně proměňujeme v místa, kde si řidiči mohou v příjemném prostředí odpočinout, pochutnat na kvalitním čerstvém jídle a vynikající kávě a díky bezplatné Wi-Fi si třeba i vyřídit e-maily. Zpětná vazba od zákazníků je zatím velmi pozitivní,” uzavírá Komorowski

2016-12-20 Hlasujte v soutěži Mastercard Obchodník roku v kategorii Čerpací stanice 2016

Společnost MOL Česká republika soutěží v kategorii Čerpací stanice 2016 projektu Mastercard Obchodník roku. Už jen do 8. ledna 2017 je možné hlasovat prostřednictvím internetu na www.obchodnik-roku.cz, nebo zasláním SMS na číslo 605 977 605.

Děkujeme za Váš hlas.

MOL Česká republika

2016-11-08 Skupina MOL oznámila finanční a provozní cíle pro období 2017–2021

Po zveřejnění strategie "Skupina MOL 2030 – Enter Tomorrow" dnes Skupina MOL zveřejnila svoje finanční a provozní cíle na následujících pět let.

Integrovaný model podnikání Skupiny MOL bude během následujících 10-15 let generovat stabilní a vysoký zisk. Tvorba značného objemu hotovosti z hlavních podnikatelských aktivit plně pokryje strategické projekty a menší fúze a akvizice Skupiny MOL do roku 2030.

Skupina MOL vyčlenila pro období 2017-2021 celkově 2 miliardy USD na strategické investice související s implementací nové dlouhodobé strategie. Suma převyšuje roční organické kapitálové výdaje, které se očekávají na úrovni 1,01,1 miliardy USD.

Zpracování ropy – efektivní a flexibilní aktiva: V oblasti zpracování ropy se bude Skupina MOL nadále soustředit na zvyšování efektivnosti a implementaci iniciativ programu Next Downstream (2015–2017), který má přinést zvýšení provozního zisku (EBITDA) o 500 milionů USD. Jako součást svojí dlouhodobé strategie se Skupina MOL zaměřuje na postupné zvyšování svého podílu hodnotných produktů mimo segment motorových paliv na více než 50 % do roku 2030 ze současných méně než 30 %. Skupina MOL má v úmyslu zvyšovat dodávky vstupních surovin pro své petrochemické závody a zároveň využít narůstající poptávku po ziskových produktech, jakými jsou letecké palivo, maziva a základní oleje. MOL rozšíří svůj tržní podíl i v oblasti LPG. Skupina MOL plánuje do svých rafinérií v Maďarsku a na Slovensku investovat kolem 80–130 milionů USD, čímž zvýší flexibilitu výroby propylenu a maziv. Aby zpracovávala co nejvýnosnější ropu a pokryla poptávku po svých produktech, chce Skupina MOL zvýšit přísun ropy z námořních tras do svých vnitrozemských rafinérií ze současných 10 % na 33 % do roku 2030.

Petrochemické produkty – průmyslová transformace: Skupina MOL vyčlenila do roku 2021 až 1,9 miliardy USD na rozvoj podnikání s petrochemickými produkty. Zlepšení výnosů z propylenu a investice do atraktivních propylenových derivátů budou hlavním směřováním na následujících 5 let. Aby Skupina MOL umožnila další diverzifikaci produktů z propylenu, investuje více než 500 milionů USD do svých etylénových jednotek v Maďarsku a na Slovensku. Skupina MOL bude také investovat do polyolů na bázi propylenoxidu, vysoce hodnotných produktů používaných v automobilovém průmyslu, obalovém průmyslu a při výrobě nábytku. Skupina MOL by se tak stala jediným plně integrovaným dodavatelem v regionu střední a východní Evropy, který bude pohánět růst dodávek v Evropě. Navíc se plánují i další investice do jiných produktů.

Služby pro zákazníky – transformace maloobchodu: Skupina MOL má v úmyslu dále rozvíjet svou síť čerpacích stanic, která má vedoucí postavení na trhu v regionu střední a východní Evropy, a pokračovat v hledání příležitostí na fúze a akvizice v dodavatelském okruhu svých rafinérií mimo tři hlavní země (Maďarsko, Slovensko a Chorvatsko). Skupina MOL staví na své maloobchodní síti a desetimilionové spotřebitelské základně a plánuje představit nové služby a produkty. Do roku 2018 zmodernizuje svoje čerpací stanice a na 700 čerpacích stanicích bude nadále zkvalitňovat svůj koncept Fresh Corner. Podíl provozního zisku (EBITDA) ze spotřebního zboží a zákaznických služeb by měl do roku 2021 dosáhnout 450-500 milionů USD a měl by představovat více než 20 % provozního zisku (EBITDA) Skupiny a do roku 2030 by měl ještě narůstat.

Průzkum a těžba – tvorba hodnot v prostředí nízkých cen ropy: Skupina MOL má v letech 2017–2021 v úmyslu vynaložit více než 2 miliardy USD organických kapitálových výdajů, přičemž je bude důkladně kontrolovat. Přibližně 35 % financí bude vynaložených na těžbu se zaměřením na střední a východní Evropu, Pákistán a Norsko, zatímco 45 % financí se vyčlení na projekty rozvoje ve střední a východní Evropě, Spojeném království, Pákistánu, Kazachstánu a na nalezišti v Baituganu v Rusku. Skupina MOL je přesvědčená o výhodnosti integrovaného modelu podnikání, který předpokládá, že těžba ropy a plynu si udrží přinejmenším svou současnou úroveň. Toto si však vyžádá organické a možná také neorganické investice do doplnění rezerv, aby se zastavil pokles, který nastane po roce 2019. Vzhledem k tomu musí mít všechny budoucí potenciální kroky v prostředí nízkých cen ropy z finančního hlediska smysl. Skupina MOL si chce udržet svou pozici z hlediska konkurenčních cen s jednocifernými přímými výrobními náklady (v současnosti na úrovni 6,3 USD/barel ropného ekvivalentu) a pokračovat v cíleném samofinancování, v udržitelných a ziskotvorných operacích průzkumu a těžby i v prostředí s nízkými cenami ropy (ceny ropy na úrovni 50 USD/barel anebo nižší).

Zsolt Hernádi, předseda představenstva a generální ředitel Skupiny MOL, řekl: „Po zveřejnění naší dlouhodobé strategie „Skupina MOL 2030 – Enter Tomorrow“ je nám dnes potěšením poskytnout finanční komunitě nejnovější informace o našich finančních cílech a implementaci naší strategie v následujících pěti letech. Spoléhajíc se na tvorbu hotovosti z našeho integrovaného modelu podnikání a také na naši silnou rozvahu budeme investovat značné finanční prostředky do strategických investic, kterými ještě více rozšíříme své podnikání a zvýšíme vliv v oblastech, které nejsou závislé na poptávce po motorových palivech. V důsledku naší průmyslové transformace očekáváme, že první fáze strategických projektů v petrochemických produktech se bude na našem provozním zisku (EBITDA) podílet sumou 250-300 milionů USD ročně a zároveň očekáváme, že podíl zákaznických služeb do roku 2021 převýší 20 % našeho celkového provozního zisku (EBITDA). Zároveň bude tvorba hotovosti schopná jednoduše udržet narůstající trend v dividendách pro naše akcionáře.“

2016-10-14 Představenstvo Skupiny MOL schválilo dlouhodobou strategii společnosti

Pod názvem „Skupina MOL 2030“ schválilo představenstvo Skupiny MOL dne 13. října 2016 novou dlouhodobou strategii společnosti. Hlavními pilíři nové strategie jsou:

Udržení a posílení pozice regionálního lídra ve střední a východní Evropě. Záměrem Skupiny MOL je udržet si pozici regionálního lídra ve svých hlavních činnostech, stát se vedoucí společností v chemickém průmyslu ve střední a východní Evropě, být první volbou pro zákazníky a vhodnými produkty a službami naplňovat jejich rozmanité a měnící se potřeby a stát se primárním zdrojem řešení pro mobilitu a inovace. Zároveň bude Skupina MOL vytvářet pro svoje akcionáře rostoucí a atraktivní výnosnost jejich investicí. Cílem Skupiny MOL je zvýšit svůj podíl na trhu s palivy v širším regionu střední a východní Evropy ze současných více než 20 % na 25 až 30 % a nadále patřit ve svém sektoru z hlediska jednotkové ziskovosti mezi 25 % nejúspěšnějších společností.

Zpracování ropy: komplexnost, efektivnost, pružnost a diverzifikace produkce. Skupina MOL bude v střednědobém horizontu nadále provozovat velmi komplexní, efektivní a ziskové rafinérie, které patří z hlediska tvorby čisté marže ze zpracování ropy k nejlepším evropským rafinérským společnostem. Skupina MOL bude v sektoru zpracování ropy dále pokračovat v úsilí o neustálé zvyšování svojí nákladové i energetické efektivnosti s cílem zařazení se mezi 25 % nejefektivnějších společností v tomto odvětví. Zároveň, jako reakce na střednědobý pohled Skupiny MOL na trendy na trhu s palivy, rychle se šířící alternativní technologie a změnu spotřebitelského chování, bude cílem Skupiny MOL do roku 2030 významně diverzifikovat svoje rafinérské činnosti. Do roku 2030 plánuje postupně zvýšit podíl výroby dalších produktů, než jsou motorová paliva na víc než 50 % (ze současných méně než 30 %), a to pomocí pečlivě vybraných investičních projektů, zaměřených především na oblast petrochemie (plastů a dalších petrochemických derivátů) a chemikálií.

Petrochemie a chemikálie: cílový segment na alokaci kapitálu s významným růstem do budoucna. Skupina MOL věří, že logickým krokem ve strategii diverzifikace finálních produktů jsou další investice do výroby plastů, dalších petrochemických výrobků a chemikálií při udržení si svého integrovaného zaměření se na oblast downstreamu (odvětví zpracování ropy a prodeje ropných a petrochemických produktů). Do roku 2030 plánuje Skupina MOL investovat do rozvoje v segmentu výroby petrochemie a chemikálií každých 5 let okolo 1,5 miliardy USD. Tyto investice budou zaměřené na růstové projekty v regionu střední a východní Evropy. Záměrem je zvýšit vstupní surovinovou základnu pro oblast petrochemie a chemikálií na 3 milióny tun a vstoupit do oblasti výroby nových produktů a produktových skupin. Investice do segmentu petrochemie a chemikálií by měly být postavené na existující surovinové základně z produkce rafinérií v rámci Skupiny MOL. Byly by tak pokračováním současné strategie prohlubování integrace v downstreamu v rámci hodnotového řetězce spolu s částečným orientováním se také na vysoce specializované produkty a též na polokomodity.

Maloobchod: transformace „tradičního“ maloobchodu s palivem na tržního lídra v oblasti poskytování zboží a služeb zákazníkům. Skupina MOL bude provozovat a dále rozvíjet svojí vedoucí regionální středo- a východoevropskou síť čerpacích stanic a chce byť první volbou pro zákazníka. Současně však v reakci na vývoj na trhu a změny v preferencích a chování zákazníků přetransformuje svůj maloobchod na poskytovatele „služeb pro spotřebitele“, který bude nejen uspokojovat stávající poptávku zákazníků, a zároveň i generovat nové typy zákaznických požadavků. Cílem je, aby segment produktů a služeb pro zákazníky maloobchodu postupně přispíval až jednou třetinou k celkovému provoznímu zisku (EBITDA) Skupiny MOL.

Průzkum a těžba: cílené aktivity s rostoucí hodnotou. Skupina MOL chce být cílevědomým a efektivním operátorem v oblasti průzkumu a těžby, schopným provozovat zařízení menší až střední velikosti v pečlivě vybraných klíčových regionech tak, aby tyto aktivity generovaly rostoucí celkovou hodnotu. Skupina MOL si hodlá udržet svojí konkurenční nákladovou pozici udržováním přímých nákladů na úrovni jednociferného čísla (v současnosti je to méně než 7 USD/barel). Aktivity a investice v této oblasti bude Skupina MOL vykonávat tak, aby projekty byly samofinancovatelné, trvale udržitelné a to i v prostředí nízkých cen ropy (na úrovni 50 USD/bbl ropy nebo méně).

Osvojení si inovací a nových směrů podnikání. Nová dlouhodobá strategie počítá s postupnými investicemi Skupiny MOL do nových směrů podnikání s cílem, aby tyto nové aktivity vytvářeli do roku 2030 okolo 10 % provozního zisku (EBITDA) Skupiny MOL. Také pro tyto investice do nových aktivit platí, že budou podléhat přísné finanční disciplíně, přičemž je záměrem, aby postupně do roku 2030 generovali přebytkový cash flow.

Strategie 2030 – kultura 2030. Úspěch strategie Skupiny MOL do roku 2030 a splnění strategických podnikatelských cílů bude rovněž velmi záviset na úspěšnosti probíhající transformace vnitrofiremní kultury. Spolupráce, schopnost podstupovat riziko, inovace, na služby orientovaný přístup – toto všechno bude klíčem k zabezpečení toho, aby Skupina MOL vynikala v odvětví a přispívala k rozvoji regionu a společnosti, kde působí.

Atraktivní výnosnost pro akcionáře. MOL bude usilovat o prvotřídní zhodnocení investicí svých akcionářů. Nadále se bude zaměřovat na neustálý růst svých ročních dividend. V střednědobém horizontu bude MOL také podporovat vyšší obchodovatelnost svých akcií na trhu.

Zsolt Hernádi, předseda představenstva a generální ředitel Skupiny MOL, řekl: „Po dobu uplynulých 15 let byla společnost MOL lídrem v konsolidaci ropného a plynárenského průmyslu střední a východní Evropy a stala se skutečným mezinárodním hráčem. Náš provozní zisk EBITDA jsme zvýšili sedminásobně a naší tržní kapitalizaci pětinásobně. Počet našich čerpacích stanic vzrostl ze 450 na více než 2000 a dnes denně obsloužíme milión zákazníků. Naši strategii jsme naplnili. Rozhodně se však nezastavíme. V externím prostředí, které se mění stále rychleji, a v kterém se objevují nové globální vzorce spotřeby energie, paliv a nové návyky zákazníků, jsme si zabezpečili dobrou pozici na další dlouhodobý růst. Cílem strategie „Skupina MOL 2030“ je nejen udržet a posílit naše regionální postavení v hlavních činnostech, ale zůstat nadále hnacím motorem změn v střední a východní Evropě. V rámci naší nové strategie budeme nadále diverzifikovat a rozšiřovat svoje portfolio v oblasti petrochemie a chemikálií s cílem stát se vedoucí skupinou v chemickém průmyslu. Rovněž nebudeme pouze prodávat palivo prostřednictvím naší maloobchodní sítě, ale naším cílem bude stát se první volbou pro zákazníky a vhodnými výrobky a službami uspokojovat jejich stále rozmanitější a měnící se potřeby. Divize Upstream (průzkum a těžba) bude nadále sehrávat klíčovou úlohu jako přirozený stabilizační pilíř, který je schopný generovat zisk a přidanou hodnotu i v prostředí nízkých cen ropy. Jsem přesvědčený, že kombinací našich vysoko kvalitních aktiv, finanční síly, rostoucích trhů, talentovaných lidí a vhodné kultury bude Skupina MOL během následujících 15 let znovu udávat tempo, přinášet konkurenceschopnou výnosnost našim akcionářům a přispívat k dlouhodobé sociální a hospodářské prosperitě regionu."

2016-10-12 O granty programu Zelené oázy už jen do 31. 10. 2016

Již jen něco přes dva týdny mají obce, školy, spolky a další organizace možnost žádat o finanční podporu v grantovém programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika. Celkem rozdělí 1,4 milionu korun, jejichž prostřednictvím podpoří lokální projekty, které do měst a obcí pomohou vrátit zeleň a vodní prvky. O granty ve výši až 140 000 Kč lze žádat do 31. října. Všechny informace o grantovém programu jsou dostupné na webové adrese www.zelene-oazy.cz.

„Loňský ročníky byl pro naši společnost první zkušeností s projektem Zelených oáz v České republice. Byli jsme nadšeni kvalitou žádostí a následně i kvalitou provedení jednotlivých podpořených grantových projektů. Těšíme se proto i na ročník druhý, který přinese další zajímavé projekty a přinese inspiraci pro uplatnění našeho programu i pro další subjekty,“ komentuje Tomáš Pavlík, CSR MOL Česká republika.

Předcházející první ročník grantového programu Zelené oázy se těšil velkému zájmu. Nejčastěji o podporu žádaly obce, asociace, školky a základní školy. V rámci 20 podpořených projektů z celé republiky, se zbudovaly například bylinné zahrádky, vodní biotopy či vodárna pro děti. Podporu v rámci programu Zelené oázy je možné využít třeba i na nákup sazenic, materiálu, odborné poradenství nebo přípravu a tisk výukových a propagačních materiálů.

„Každé i jakkoliv malé opatření, které vrací zeleň nebo zadržuje vodu v urbanizovaném prostoru, pomáhá snižovat negativní dopady klimatických změn. Například ochlazovat okolí za letních veder nebo zpomalovat odtok za přívalových dešťů a zadrženou vodu hospodárně využívat. Je potřeba, aby se česká města a obce na změny klimatu postupně připravovala a adaptovala,“ říká ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata ke smyslu Zelených oáz.

Žádosti je možné podávat prostřednictvím systému Grantys na adrese www.granty.cz. „Chceme, aby podání žádosti bylo co nejjednodušší, a proto jsou nároky na žadatele minimální,“ vysvětluje grantový manažer František Brückner s tím, že projekty mají pomoci v co největší míře propojit obyvatele obce nebo města. „Taková společná aktivita totiž může být vynikajícím nástrojem, jak lidi učit zodpovědnosti k místu, ve kterém sami žijí.“

2016-09-29 Společnost MOL povede od října Richard Austen, přichází z pozice ředitele velkoobchodu Slovnaftu

Aktivity mezinárodní ropné a plynárenské Skupiny MOL v České republice bude řídit od 1. října Richard Austen. Funkci generálního ředitele společnosti MOL Česká republika přebírá od Kristíny Félové, která z Prahy odchází z rodinných důvodů a zůstává součástí managementu Skupiny MOL. Austen bude zároveň ve společnosti MOL Česká republika jednatelem.

Richard Austen nastoupil do společnosti SLOVNAFT, a.s., v roce 2007 jako ředitel logistiky. Od roku 2011 byl viceprezidentem pro Logistiku Skupiny MOL a od listopadu 2013 vedl velkoobchod Slovnaftu. Zároveň je také členem dozorčí rady SLOVNAFT, a.s. Richard Austen je absolventem Obchodní fakulty Ekonomické univerzity v Bratislavě a držitelem titulu MBA z Webster University v Missouri v USA. V minulosti pracoval pro společnosti Coca Cola a Holcim.

„Pro Skupinu MOL, je Česká republika strategickým trhem, kde se chce stát první volbou pro zákazníky jak ve velkoobchodě, tak i maloobchodě. Společnost MOL zde úspěšně prošla několikaletým náročným procesem integrace. Mým cílem v Česku je navázat na práci mé předchůdkyně a společně s celým týmem dále budovat silnou, na vynikající zákaznický servis orientovanou značku ” řekl Austen.

Vedoucí funkci přebírá R. Austen od K. Félové, která byla zodpovědná za kompletní řízení aktivit Skupiny MOL v České republice od září minulého roku. Předtím v České republice jako projektová manažerka pro strategické akvizice Skupiny MOL řídila úspěšný proces převzetí a integrace společností Lukoil a Eni do Skupiny MOL. Během jejího působení společnost MOL významně posílila svou pozici v České republice jak ve velkoobchodě, tak i maloobchodě, kde se stala druhou největší sítí čerpacích stanic. Během posledního roku se pod vedením Félové podařilo uskutečnit fúzi čtyř společností, integrovat vnitřní procesy společnosti, „převléci“ do barev MOLu celou síť Lukoil a Agip a rozšířit tak značku MOL na téměř 170 čerpacích stanic v České republice. Úspěšně pokračuje i implementace nové nepalivové strategie společnosti – výstavba Fresh cornerů a orientace na efektivnost a rozvoj obchodních aktivit.

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×