O Skupině MOL

Skupina MOL je vedoucí mezinárodní, integrovaná ropná a plynárenská společnost se sídlem v Maďarsku, s více než 75letou tradicí a dlouhodobě stabilními výsledky. Působí ve více než 40 zemích světa a zaměstnává téměř 28 000 lidí. Provozuje čtyři rafinérie a dva petrochemické závody v rámci integrovaného řízení dodavatelského řetězce v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvatsku. Skupina MOL má také vlastní síť více než 1 900 čerpacích stanic v 12 zemích střední a jihovýchodní Evropy. Akcie Skupiny MOL se obchodují na burze v Budapešti, Varšavě a v Lucembursku.

Do mezinárodní Skupiny MOL v České republice patří společnosti MOL Česká republika. S 304 čerpacími stanicemi je MOL druhým největším provozovatelem sítě čerpacích stanic na českém trhu. První MOL čerpací stanice v České republice byla otevřena 5. května 2015 v Praze na Barrandově. Silnou pozici zastává MOL také v oblasti velkoobchodu, kde patří k vedoucím obchodním společnostem v oblasti distribuce a prodeje motorových paliv a maziv. Ambicí Skupiny MOL v ČR je stát se první volbou pro zákazníky.

V České republice má společnost MOL ambice dostat značku do nejvyššího standardu. Každá čerpací stanice proto dostává nový design a s ním spojené nové interiérové vybavení. Modernizace s sebou nese i úpravy vybraných čerpacích stanic do nového konceptu Fresh Corner. MOL na konci října 2018 otevřel v České republice již svůj 75. Fresh Corner. Momentálně již máme v ČR téměř 190 Fresh cornerů a další budou následovat do konce roku. Čerpací stanice s Fresh Cornery poskytují rozšířenou nabídku kávy z prvotřídních zrn a čerstvého a na místě připraveného občerstvení a základních potravin.


Naše vize

Skupina MOL podporuje rozvoj v mnoha oblastech lidských činností, objevuje nové způsoby jak lépe naplňovat jejich energetické potřeby a vytváří hodnoty pro nadcházející generace.

Naše mise

Skupina MOL díky důvěře vložené ve své experty a špičkový management bude překonávat a zdolávat všechny hranice.

Naše hodnoty

TÝMOVÁ PRÁCE A PARTNERSTVÍ

Život a práce ve společenství a spolupráce s ostatními nám pomáhají vytvářet hodnoty a naplnit naše poslání. Svoboda myšlení nám otevírá velké možnosti pro tvořivou práci a umožňuje nám posunovat a realizovat naše vlastní i kolektivní nápady.

ODVAHA A ROZHODNOST

Potřebujeme odvahu a sounáležitost k překonávání bariér a vytváření hodnot pro nás samé i pro komunitu, v níž žijeme. Odborné znalosti a cit pro spolupráci jsou potřebné, ale samy o sobě nestačí – důležitá je rozhodnost, která nám pomáhá každý den posunovat věci kupředu.

ODBORNOST A ZODPOVEDNOST

Odbornost zaměstnanců a jejich znalosti jsou klíčem k dosažení stanovených cílů a strategických plánů Skupiny MOL. Uvědomujeme si svoji odpovědnost a podporujeme aktivity zaměřené na trvale udržitelný rozvoj a zlepšování životního prostředí. Chceme zachovat současné hodnoty a zároveň vytvářet i nové pro potřeby přítomnosti i rozvoj budoucích generací.

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×