SHAPE TOMORROW

Skupina MOL aktualizovala svoji dlouhodobou strategii, která je nyní plně integrována s novou strategií udržitelnosti v souladu s ambicemi ekologické dohody EU (Green Deal) a dále rozšířena o dlouhodobou vizi, kterou se Skupina MOL bude řídit i po roce 2030.

Naší vizí je stát se klíčovým hráčem cirkulární ekonomiky ve střední a východní Evropě. Chceme být vysoce efektivní společností poskytující udržitelné materiály pro ekonomiku, nízkouhlíková paliva pro mobilitu a inovativní produkty a služby pro lidi na cestách.

Naše dlouhodobá strategie se osvědčila jako progresivní, důvěryhodná a vhodně nasměrovaná. Přechod na zelenou energii se však zrychlil a spolu s ním urychlujeme i naši transformaci, abychom zachovali odolnost Skupiny MOL a zároveň mohli formovat udržitelnou budoucnost:

 • vylepšíme naše zaměření,
 • budeme zvyšovat naši efektivitu a
 • s novým odhodláním se pustíme do hledání nových příležitostí.

Naše ambice se nezměnily. Naším hlavním úkolem je transformovat tradiční podnikání na bázi fosilních paliv do nízkouhlíkového udržitelného podnikatelského modelu.

Máme schopnosti, vůli i odborné znalosti k tomu, abychom se mohli podílet na formování udržitelné budoucnosti a řídit rozvoj v regionu střední a východní Evropy. Skupina MOL má vyvážený integrovaný podnikatelský model, který poskytuje stabilní dlouhodobou ziskovost, a umožňuje nám posouvat se novými směry. V následujících pěti letech proto MOL vynaloží až 1 miliardu USD na inovativní nízkouhlíkové projekty směřující k rozvoji udržitelné cirkulární ekonomiky v regionu střední a východní Evropy.

KLÍČOVÉ SMĚROVÁNÍ

Strategické cíle

 

UDRŽITELNOST

Zaměření na klimatické změny a očekávání investorů

Změny kolem nás v poslední době nabraly bezprecedentní tempo. Plány rychlého přechodu na zelenou energii a cíle spojené s klimatickými změnami jsou stále ambicióznější a s tím roste i důležitost společensky odpovědného podnikání. Skupina MOL proto integrovala cíle udržitelnosti do své dlouhodobé strategie, která Skupině zajistí, aby úspěšně transformovala své podnikání podle zásad nízkouhlíkového hospodářství.

Naše cíle v oblasti klimatických změn:

 • Skupina MOL zrychlí svoji transformaci, aby se do roku 2050 stala nulovým producentem emisí CO2 v souladu s ekologickou dohodou EU (Green Deal)
 • MOL sníží do roku 2030 emise typu Scope 1 a 2 o 30 %
 • MOL do roku 2030 investuje každý druhý dolar do udržitelných projektů, zatímco 100 % kapitálových výdajů do roku 2050 budou tvořit ekologické projekty.

Další cíle udržitelnosti:

 • Zlepšíme výkonnost v oblasti bezpečnosti: cílem je dosáhnout nulového počtu fatálních nehod, poklesu TRIR (Total Recordable Incidence Rate) pod úroveň 1.0 a eliminovat významné události bezpečnosti procesů úrovně 1 API.
 • Do konce roku 2022 zavedeme v celé Skupině novou strategii odpovědného nákupu
 • Zajistíme pravidelné roční školení o etice a lidských právech pro 100 % zaměstnanců
 • Představíme novou strategii využívání a integrace odpadu a vodního hospodářství
 • Skóre angažovanosti zaměstnanců zůstane nad úrovní 75 %
 • MOL nadále vnímá diverzitu a inkluzi jako jednu ze svých klíčových hodnot a předpoklad úspěchu strategie, s cílem zvýšit účast žen na všech úrovních, dosáhnout 30 % žen na řídicích pozicích a zaměřit se na širší pohodu a zdraví zaměstnanců.
 • Skupina MOL bude také usilovat o úzkou spolupráci s místními komunitami, partnery v dodavatelském řetězci a také s regulačními orgány, abychom mohli naplnit cíle přechodu na zelenou energii.

DOWNSTREAM

Downstream se stane vysoce efektivním a udržitelným předním hráčem orientovaným na chemikálie.

Naším cílem je:

 • Do roku 2030 se zaměříme na transformaci 1,8 milionu tun motorových paliv v rafinérském procesu na hodnotnější petrochemické suroviny. Toho docílíme během dvou investičních cyklů prostřednictvím vysoce efektivních technologií a jejich cíleným zprovozněním do roku 2027, respektive do roku 2030.
 • Chceme integrovat technologie cirkulární ekonomiky do svých hlavních podnikatelských aktivit, začlenit biologické suroviny a odpady do procesu výroby, a zintenzivnit recyklaci.
 • MOL Downstream si v evropském rafinérském sektoru zachová přední pozici v oblasti generování hotovosti a jeho cílem je do roku 2025 dosáhnout EBITDA ve výši více než 1,2 miliardy USD.
 • Zvýšením efektivnosti bude MOL generovat do roku 2025 150 milionů USD ročně , a udrží si tak svou pozici mezi nejlepšími rafineriemi v Evropě.
 • MOL dosáhne zrychlení transformace směrem k udržitelné chemické společnosti s CAPEX ve výši 4,5 miliardy USD do roku 2030.
 • Využitím technologie CCS (Carbon Capture and Storage) na zachycování a ukládání uhlíku v průzkumných a těžebních aktivitách MOL dosáhne v současných provozech snížení emisí CO2 typu 1+2 o 20 % do roku 2030.

 

SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM

Služby zákazníkům se stanou nejlepším digitalizovaným prodejcem ve své třídě a Upstream bude efektivnějším a udržitelnějším strategickým pilířem generujícím hodnoty a volné finanční prostředky do roku 2030.

Naším cílem je:

 • Prodávat kilometry namísto litrů : rozšířit portfolio alternativních paliv a komplexních služeb mobility v druhé polovině této dekády.
 • Diverzifikovat prodejní kanály prostřednictvím integrovaných digitálních platforem a modelu franšízy, a zajistit tak organické rozšíření naší sítě čerpacích stanic.
 • Dále rozšiřovat nabídku jídel a produktů, standardizovat a digitalizovat procesy.
 • Dosáhnout EBITDA ve výši 700+ milionů USD do roku 2025.
 • Stát se uhlíkově neutrálními na úrovni emisí 1+2 do roku 2030 a soustředit se na odpovědné nakládání s odpady a recyklaci.

UPSTREAM

Orientace na generování hotovosti, řízený pokles těžby ve střední a východní Evropě, přístup k mezinárodním průzkumným a těžebním aktivitám zaměřený na příležitosti a investice do CCUS (zachytávání, využívání a ukládání uhlíku).

Naším cílem je:

 • Tvorba hotovosti namísto barelů : maximalizace hodnoty existujících investic a řízený pokles těžby ve střední a východní Evropě.
 • Efektivnost a snižování nákladů v každém možném ohledu.
 • Využití odborné znalosti geologie Panonské pánve pro zachycování, využívání a ukládání uhlíku (CCUS) ve střední a východní Evropě, a podpořit i tímto způsobem svou uhlíkovou neutralitu (Scope 1 a 2).
 • Maximalizace tvorby hodnoty s přibližně 1,8 miliardy USD zjednodušeného cash flow v letech 2021‒2025 při cenách ropy 50 USD/barel
 • Stát se uhlíkově neutrální společností (Scope 1 and 2) do roku 2030 na úrovni portfolia.

  

FINANČNÍ RÁMEC 2021‒2025

Plně financovaný přechod a stabilní, předvídatelné odměňování akcionářů, silná rozvaha.

 • Konzervativní střednědobé makroekonomické předpoklady, růst cen emisních povolenek (potenciální růst až na úroveň 100 EUR/t do roku 2030)
 • Růst EBITDA z 2,3 miliardy USD v roce 2021 na 2,6 miliardy USD do roku 2025, podpořený projekty segmentu Downstream, růstem Služeb zákazníkům a zvýšením efektivity.
 • Skupina MOL vygeneruje v letech 2021‒2025 dostatečné cash flow na pokrytí provozních investic, minimálně 3,5 miliardy USD strategických investic, včetně 1 miliardy USD na nízkouhlíkové investice do oběhového hospodářství, a také stabilních základních dividend.
 • udržení silného finančního profilu prostřednictvím robustní rozvahy a dostatečné finanční rezervy.
 • Nárůst využívání příležitostí zelených fondů v Evropě.
 • Flexibilitu rozvahy lze využít k financování nových podnikatelských příležitostí, včetně fúzí a akvizic v jakýchkoliv podnikatelských liniích generujících cash flow.

PODÍVEJTE SE NA NAŠI PREZENTACI PRO KAPITÁLOVÉ TRHY

×
{{-- content goes here from dom --}}
Cookies používané na těchto webových stránkách
Společnost MOL Česká republika, s.r.o. používá cookies k provozování svých webových stránek, zlepšování uživatelského komfortu, monitorování aktivit na webových stránkách a zobrazování relevantních nabídek. Zásady používání cookies naleznete zde.


Přizpůsobte si cookies používané na těchto webových stránkách

Společnost MOL Česká republika, s.r.o. používá cookies k provozování svých webových stránek, zlepšování uživatelského komfortu, monitorování aktivit na webových stránkách a zobrazování relevantních nabídek.

Tímto povolujete:

 • Relační (krátkodobé) cookies
 • Cookies usnadňující používání webových stránek

Tímto odmítáte:

 • Zobrazování remarketingových reklam, které odpovídají vašim zájmům mimo webové stránky (např. v sociálních médiích).
 • Využití analýz o využití stránek a aktivit měřených na webových stránkách společnosti MOL Česká republika, s.r.o., abychom vás mohli kontaktovat s personalizovanými nabídkami (v případě, že jste nám takové kontaktní údaje poskytli např. při registraci)

Tímto povolujete:

 • Relační (krátkodobé) cookies
 • Cookies usnadňující používání webových stránek
 • Webová analýza pro statistické účely
 • Zobrazování remarketingových reklam, které odpovídají vašim zájmům mimo webové stránky (např. v sociálních médiích).

Tímto odmítáte:

 • Využití analýz o využití stránek a aktivit měřených na webových stránkách společnosti MOL Česká republika, s.r.o., abychom vás mohli kontaktovat s personalizovanými nabídkami (v případě, že jste nám takové kontaktní údaje poskytli např. při registraci)

Tímto povolujete:

 • Relační (krátkodobé) cookies
 • Cookies usnadňující používání webových stránek
 • Webová analýza pro statistické účely
 • Zobrazování remarketingových reklam, které odpovídají vašim zájmům mimo webové stránky (např. v sociálních médiích).
 • Využití analýz o využití stránek a aktivit měřených na webových stránkách společnosti MOL Česká republika, s.r.o., abychom vás mohli kontaktovat s personalizovanými nabídkami (v případě, že jste nám takové kontaktní údaje poskytli např. při registraci)

Zásady používání souborů cookies

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×