Zelené oázy

Více zeleně a vodních prvků ve městech a obcích – takový je cíl grantového programu Zelené oázy, který vyhlašuje společnost MOL Česká republika ve spolupráci s Nadací Partnerství. Do druhého ročníku se přihlásila stovka projektů z celé České republiky. Uspěla dvacítka z nich, která si letos mezi sebe rozdělí 1,4 milionu korun. Do loňského pilotního ročníku se zapojilo přes dva tisíce lidí, kteří vysázeli tři tisíce bylin, téměř šest set keřů a sto třicet stromů.

Od roku 2012 měníme zpustlé tenisové kurty na přírodní zahradu. Návrh vznikl během komunitního plánování s dětmi,“ vysvětluje záměr jednoho z podpořených projektů – přírodní zahrady Na Beránku v Praze – Jana Neumajerová ze Spolku Montessori cesta. Díky grantu tak bude spolek moci založit nové záhony, upravit jezírko nebo vybudovat lávku.

Podobných podpořených projektů je v tomto roce po celé republice celkem dvacet a spojuje je touha po lepších veřejných prostranstvích, která nabízejí i zeleň nebo vodní prvky „Je pravidlem, že je vždy velmi obtížné obhajovat úspěch něčeho, s čím jste jako s novinkou přišli před rokem. Alespoň podobné pocity jsme měli při zahájení druhého ročníku našich Zelených oáz. O to větší radost cítíme z projektu dnes, kdy máme za sebou výběr grantových projektů pro letošní rok. Jejich kvalita byla opět vysoká a dovolím si tvrdit, že v průměru převyšovala loňský ročník. Jsme také moc rádi, že letos uspěli žadatelé, kteří v loňském roce výběrem komise neprošli. To je určitě důležitý vzkaz všem, kteří uvažují o grantových žádostech do budoucna,“ uvedl Tomáš Pavlík, CSR společnosti MOL Česká republika.

„V loňském ročníku jsme se přesvědčili, že lidem není lhostejné, jak vypadá místo, kde žijí. Do dvaceti podpořených projektů se zapojilo po celé republice přes dva tisíce lidí. Sázeli stromy, čistili vodní toky nebo třeba pomáhali se stavbou nových prvků. Doufáme, že i druhý ročník bude ve finále podobně úspěšný,“ vysvětluje grantový manažer Nadace Partnerství František Brückner. Letos se vedle Pardubického, Libereckého, Ústeckého a Karlovarského kraje objeví nové zelené oázy i ve zbývajících krajích republiky. Komise vybírala ze stovky přihlášených a hodnotila třeba míru zapojení veřejnosti nebo správnou skladbu rostlin.

Podle ředitele Nadace Partnerství Miroslava Kundraty je podpora zeleně a vodních prvků ve městě klíčová pro adaptaci na změny klimatu. „Jeho důsledky zažíváme stále častěji na vlastní kůži v podobě extrémů, jako bylo třeba předloňské letní období bez dešťů. Každé i jakkoliv malé opatření, které vrací zeleň nebo zadržuje vodu, pomáhá snižovat negativní dopady klimatických změn,“ dodává Kundrata.

Většina podpořených organizací své aktivity směřuje na začátek léta a na podzim, kdy proběhne i přihlašování projektů do třetího ročníku Zelených oáz. Své projekty do něj opět budou moci hlásit neziskové organizace, obce, ale třeba i školy a další sdružení přibližně od konce srpna.


Letošní Zelené oázy 2017 v číslech

  • Počet přihlášených projektů: 98
  • Celkem podpořených projektů: 20
  • Celková rozdělovaná částka: 1,42 milionu korun


Loňské Zelené oázy 2016 v číslech

  • Počet podpořených projektů: 20
  • Celková rozdělovaná částka: 1,4 milionu korun
  • Celkem vysázených stromů: 132
  • Celkem vysázených keřů: 566
  • Celkem vysázených bylin: 3071
  • Celkem zapojených osob: 2163


Ukázka projektů realizovaných v rámci loňského prvního ročníku

Zelená oáza ve Velaticích na jižní Moravě baví dospělé i děti
V Horním Maršově mají zahradu „na dotek“
Jihomoravské Skoronice oživily zelenou plochu ve středu obce
Náchodské „Rozesmáté děcko“ vybudovalo „jedlou zahradu“

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×