Zelené oázy

 Více zeleně a vodních prvků ve městech a obcích – takový je cíl grantového programu Zelené oázy, který vyhlašuje společnost MOL Česká republika ve spolupráci s Nadací Partnerství. Do každého ročníku se přihlásí kolem stovky projektů z celé České republiky. Každoročně vybereme kolem dvaceti z nich, kteří si mezi sebe rozdělí 1,4 milionu korun. Jen do našeho pilotního ročníku se zapojilo přes dva tisíce lidí, kteří vysázeli tři tisíce bylin, téměř šest set keřů a sto třicet stromů.

Od roku 2012 měníme zpustlé tenisové kurty na přírodní zahradu. Návrh vznikl během komunitního plánování s dětmi,“ vysvětluje záměr jednoho z podpořených projektů – přírodní zahrady Na Beránku v Praze – Jana Neumajerová ze Spolku Montessori cesta. Díky grantu tak bude spolek moci založit nové záhony, upravit jezírko nebo vybudovat lávku.

Podobných podpořených projektů bývají celkem až dvě desítky a spojuje je touha po lepších veřejných prostranstvích, která nabízejí i zeleň nebo vodní prvky. „V loňském ročníku jsme se přesvědčili, že lidem není lhostejné, jak vypadá místo, kde žijí. Do dvaceti podpořených projektů se zapojilo po celé republice přes dva tisíce lidí. Sázeli stromy, čistili vodní toky nebo třeba pomáhali se stavbou nových prvků. Doufáme, že i druhý ročník bude ve finále podobně úspěšný,“ vysvětluje grantový manažer Nadace Partnerství František Brückner. Letos se vedle Pardubického, Libereckého, Ústeckého a Karlovarského kraje objeví nové zelené oázy i ve zbývajících krajích republiky. Komise vybírala ze stovky přihlášených a hodnotila třeba míru zapojení veřejnosti nebo správnou skladbu rostlin.

Podle ředitele Nadace Partnerství Miroslava Kundraty je podpora zeleně a vodních prvků ve městě klíčová pro adaptaci na změny klimatu. „Jeho důsledky zažíváme stále častěji na vlastní kůži v podobě extrémů, jako bylo třeba předloňské letní období bez dešťů. Každé i jakkoliv malé opatření, které vrací zeleň nebo zadržuje vodu, pomáhá snižovat negativní dopady klimatických změn,“ dodává Kundrata.

Většina podpořených organizací své aktivity směřuje na začátek léta a na podzim, kdy proběhne i přihlašování projektů do dalšího ročníku Zelených oáz. Své projekty do něj opět budou moci hlásit neziskové organizace, obce, ale třeba i školy a další sdružení přibližně od konce srpna.

 

 Letošní rok nám navíc můžete na našich facebookových stránkách pomoci vybrat Zelenou oázu roku. Hlasujte v termínu od 24. do 28. srpna a z níže uvedených projektů rozhodněte o tom nejlepším:

 

Rozvoj Lučního sadu / Kapradí, spolek

Kapradí koordinuje založení a rozvoj sadu/jedlého lesa o rozloze cca 2 ha na rozhraní lesa a polí v blízkosti Opavy. Cílem projektu je vysadit keře do již založeného extenzivního sadu, což přispívá k násobení biodiverzity místa. Sad je prozatímně chráněn oplocenkou, keře budou tvořit přirozenou ochranu, až oplocenka doslouží. Sad bude otevřen veřejnosti. Pro snadnější péči, rozvoj a udržitelnost projektu jsme ještě před sázením založili komunity "sadařů-srdcařů" a "přátel sadu". Budujeme přívětivý prostor, který vytváří podmínky a podněty pro přirozené setkávání lidí z města i vesnice.

 

 

Hmyzí koutek / Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice

Na části školní zahrady jsme vytvořili “ Hmyzí koutek”, který poslouží hmyzu i žákům při jeho pozorování. Tento koutek v sobě zahrnuje “motýlí keře” - komule, květinový záhon pro opylovače, skalku, domečky pro hmyz a pro děti záhon s lesními jahodami a smyslový chodníček. Na vytvoření koutku se podílely i děti svým návrhem, vysazením rostlin, vytvořením domečků pro hmyz a smyslového chodníku. Tímto koutkem bychom chtěli dále podpořit zájem dětí o ochranu hmyzu a znalost jeho významu v přírodě.

  

 

Tůně v k.ú. Český Dub a Jeřmanice / Jizersko-ještědský horský spolek

Projekt se zabývá vybudováním tůní ve dvou lokalitách v obcích Český Dub a Jeřmanicích, které slouží jako místo pro zachytávání zejména srážkové vody a její postupné vsakování, dále jako místo pro přirozený výskyt vodních a na vodu vázaných živočichů a rostlin. V neposlední řadě obě místa jsou situována v centrálních částech obcí, proto se mohou stát místem pro setkávání obyvatel, k čemuž poslouží i vybudování menší cestní sítě v podobě povalových chodníčků a posezení.  V obci Český Dub poslouží i klientům Domova pro seniory a místní pečovatelské službě či žákům školy pro výuku.

 

Když ti něco chybí vytvoř to / Okrašlovací spolek Slavětín

Výsadba stromů a keřů podél polních cest má za cíl udržení vody v krajině, eliminaci eroze půdy a vytvoření přirozených úkrytů pro drobnou zvěř. Navazujeme na ovocnářskou tradici, která v obci byla přerušena vykácením sadů a jejich přeměnu na pole. Při výběru odrůd se zaměřujeme na lokální staré odrůdy nebo odrůdy s vazbou na oblast Českého středohoří. Počítáme s možností přeroubování z genofondu, který se zachoval v zahradách starousedlíků. Širším záměrem je vytvoření procházkového okruhu kolem obce s vyhlídkou na České středohoří. Tato polní cesta  tvoří přibližně 1/3 procházkové trasy.

 

Zvelebení komunitní zahrady v Moravičanech / Římskokatolická farnost Moravičany

Projekt komunitní zahrady v Moravičanech řeší prostor bývalého farního sadu u místního kostela, který zase navazuje na již fungující komunitní centrum Beseda, vzniklé spoluprací farnosti a místních dobrovolníků. Cílem projektu je vytvořit rozvolněný krajinný útvar s prvky jedlého lesa i úkryt a obživu pro ptactvo. Předáváme naše dosavadní zkušenosti zájemcům z obce i širšího okolí, plánujeme v zahradě konat farmářské jarmarky, ukázky řemesel či výuku permakulturního zahradničení. Uvědomujeme si, že jsme stále na venkově, kde je zapotřebí si tuto identitu držet a předávat něco hodnotného dalším generacím.

 

 

Zelené oázy 2019 v číslech 

 • Počet přihlášených projektů: 105
 • Celkem podpořených projektů: 19
 • Celková rozdělovaná částka: 1,4 milionu


Zelené oázy 2018 v číslech 

 • Celkem přihlášených projektů: 143
 • Celkem podpořených projektů: 20
 • Celková rozdělovaná částka: 1,4 milionu korun

 

Zelené oázy 2017 v číslech

 • Celkem přihlášených projektů: 98
 • Celkem podpořených projektů: 20
 • Celková rozdělovaná částka: 1,42 milionu korun


Zelené oázy 2016 v číslech

 • Počet podpořených projektů: 20
 • Celková rozdělovaná částka: 1,4 milionu korun
 • Celkem vysázených stromů: 132
 • Celkem vysázených keřů: 566
 • Celkem vysázených bylin: 3071
 • Celkem zapojených osob: 2163


Ukázka projektů realizovaných v rámci minulých ročníků

Zelená oáza ve Velaticích na jižní Moravě baví dospělé i děti
V Horním Maršově mají zahradu „na dotek“
Jihomoravské Skoronice oživily zelenou plochu ve středu obce
Náchodské „Rozesmáté děcko“ vybudovalo „jedlou zahradu“

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×