Reach

Nová chemická legislativa, všeobecně známá jako nařízení „REACH“ vstoupila v platnost 1. června 2007.
REACH je zkratka pro REGISTARCI, HODNOCENÍ, AUTORIZACI a OMEZOVÁNÍ chemických látek.
Cílem nařízení REACH je zlepšení ochrany zdraví a životního prostředí při zachování konkurenceschopnosti a zvýšení inovační schopnosti chemického průmyslu EU.

Na základě tohoto nařízení se zodpovědnost za bezpečnost při manipulaci s chemickými látkami přenáší na chemický průmysl. Nyní je úkolem průmyslu zabezpečit, aby se každá jednotlivá chemická látka testovala a aby byli veřejnosti dostupné všechny údaje týkající se bezpečnosti při jejím používání.
Evropská komise odhadla, že v průběhu následujících 11 roků chemický průmysl zaregistruje okolo 30 000 existujících látek.
Požadavky na informace o produktech

REACH věnuje pozornost tomu, aby všechny zúčastněné strany získávali informace o bezpečném používání výrobků obsahujících chemické látky. Výrobci, dovozci a následní uživatelé jsou povinni zabezpečit svým zákazníkům a spotřebitelům podrobné informace o bezpečné manipulaci.

Další informace o nařízení REACH můžete získat na stránkách

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×