Souhrnný výkaz

 

Číslo paragrafu standardu Standard Počet případů vyplacených náhrad Vyplacené náhrady celkem v tis. Kč Průměrná náhrada v tis. Kč
4 Lhůty obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše 0 0 0
6 Lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu 0 0 0
7 Lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu 0 0 0
8 Dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu 0 0 0
9 Zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přepravní nebo distribuční soustavě 0 0 0
10 Umožnění přepravy nebo distribuce plynu 0 0 0
11 Obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu 0 0 0
12 Obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby 0 0 0
13 Lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu 0 0 0
14 Lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu 0 0 0
15 Obnovy dodávky plynu po přerušení z důvodu prodlení konečného zákazníka s úhradou plateb za odebraný plyn 0 0 0
16 Lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování 0 0 0
Celkem   0 0 0

 

Souhrnný výkaz dodržování standardů za rok 2017

Naleznete: ZDE

Vyhláška č. 545/2006 Sb., §17
Držitel licence:
MOL Česká republika, s.r.o.
Licence skupiny:
22 – Distribuce plynu

Souhrnný výkaz dodržování standardů za rok 2016

Vyhláška č. 545/2006 Sb., §17
Držitel licence:
MOL čerpací stanice, s.r.o.

Licence skupiny:
22 – Distribuce plynu

Hledat

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×