Facebook Linkedin

POHONNÉ HMOTY

Kvalita pohonných hmot - automobilových benzinů, motorové nafty, autoplynů je stále více determinována požadavky na ochranu životního prostředí, proto jsme instalovali moderní procesy hydrogenačního odsíření, díky kterému dosahujeme téměř úplného odsíření všech komponent pohonných hmot.

Pro naše zákazníky vyrábíme motorové paliva prémiové kvality. Díky vývoji a správnému poměru vysoko kvalitních aditiv jsme zlepšili vlastnosti našich motorových paliv. Teď všechny naše paliva EVO čistí motor a dlouhodobě ho chrání.
Více

LPG
Příznivé emise, spolu s ekonomickou efektivností! Je složen především z propanu a butanu, hoří rychle a čistě. Při spalování vytváří nízký obsah škodlivých látek a tím se významně omezuje vylučování znečišťujících látek do ovzduší. Ve srovnání s jinými palivy a se zohledněním na poměr komfort / cena a pro vysokou přidanou hodnotu nezávislosti je využití této energie velmi příznivé.
Více

CNG
Nejnižší hodnota emisí, moderní ekologické a ekonomické palivo! Stlačený zemní plyn je směsí plynných uhlovodíků (zejména metanu 96-98% obj.) a s proměnnou příměsí neuhlovodíkových plynů. Vozidla na zemní plyn jsou bezpečnější než vozidla používající benzín nebo naftu. Zápalná teplota CNG je 600°C a oproti benzínu je dvojnásobná. Zemní plyn je nejčistší a zároveň nejekonomičtější palivo, které je v současné době v dopravě k dispozici.
Více

 

×