Facebook Linkedin

Vážení návštěvníci!
Prosíme vás, pozorně se přečtěte text uvedený níže!

Ochrana údajů
Ochrana vašich osobních údajů je pro MOL Česká republika, s.r.o. prioritou. MOL Česká republika, s.r.o. bude s údaji, které mu byly zaslány on-line, pracovat stejně obezřetně, jako kdyby tyto informace obdržel jakýmkoliv jiným způsobem.

MOL Česká republika, s.r.o. bude s vašimi osobními údaji nakládat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů (v Maďarsku zákon CXII z roku 2011).

Spolu s poskytnutím Vašich osobních údajů dáváte souhlas, aby je MOL Česká republika, s.r.o. – k účelům transakce a po dobu jejího trvání – zpracovával a nakládal s nimi.

Příjem údajů
Pro zobrazení informací uvedených na webových stránkách není potřeba poskytnutí osobních údajů, ale pokud chcete využít některých z našich služeb, je poskytnutí osobních údajů nutné.

Služby, pro které MOL Česká republika, s.r.o. může vyžadovat Vaše osobní údaje:
- zájem o pracovní pozici
- zjištění informací o službách pro maloobchodní zákazníky
- žádost o zákaznickou kartu
- registrace k odběru letáku

K některým službám mohou být vyžádány i tyto údaje:
- jméno
- adresa
- emailová adresa
- t
elefonní číslo

V těchto případech před poskytnutím údajů Vás MOL Česká republika, s.r.o. informuje o konkrétních pravidlech o nakládání s danými údaji, s tím, že před odesláním údajů musíte udělit souhlas s jejich zpracováním, souhlas může být kdykoliv odvolán.

Kromě Vámi poskytnutých údajů MOL Česká republika, s.r.o. může pomocí nástrojů, které automaticky shromažďují informace (cookies), shromažďovat informace během používání webových stránek a webových aplikací.

Technický provoz webových stránek skupiny MOL automaticky a dočasně použije následující údaje, které neobsahují osobní údaje:
- IP (internetprotocol) Vašeho počítače
- Název domény (URL),
- Přístupová data,
- Filepolling (jaké stránky navštěvujete a na jaké odkazy klikáte),
- HTTP odpověď,
- Informace o webové stránce, ze které se uskutečnil přesun,
- Množství vyměněných bitů po dobu návštěvy našich webových stránek,
- Čas a doba trvání návštěvy,
- Informace o zobrazených stránkách,
- Typ a jazyk internetového prohlížeče.

Další informace najdete v části „Jak MOL Česká republika, s.r.o. nakládá s cookie soubory“.

Nakládání s osobními údaji, jejich předání 
V každém takovém případě kdyby MOL Česká republika, s.r.o. chtěl využít informace k jiným účelům, než za jejichž účelem byly tyto informace získány, budete informováni a zároveň požádáni, abyste tento krok schválili. Toto povolení můžete kdykoliv zrušit.

Osobní informace, které MOL Česká republika, s.r.o. vlastní a zpracovává, nikdy (s výjimkou podmínek stanovených v zákoně, či se souhlasem dotyčné osoby) neposkytuje třetí straně.

Vaše údaje a informace bude MOL Česká republika, s.r.o. využívat pro tyto účely:
- Průzkum trhu, analýza trhu,
- Analýza zvyků odběratele,
- Sestavení statistiky návštěvnosti,
- Ztížit vyskakování oken typu „vyhrál jste“ a podobných nežádoucích programů a her,
- Poskytování informacío nových produktech a službách,
- Poskytování informací o jiných akcích,
- Vyřizování odběratelských reklamací,
- Vyřizování objednávek.

S informacemi (o odběratelích a dalších obchodních partnerech obchodujících s MOL Česká republika, s.r.o.) nakládá MOL Česká republika, s.r.o. jako s obchodním tajemstvím.

Zabezpečení údajů
K neoprávněnému použití a zneužití osobních údajů zpracovávaných v naší databázi se společnost snaží zabránit pomocí komplexních technických a provozních bezpečnostních opatření.

Bezpečnostní opatření jsou pravidelně sledována a zlepšována v souladu s technickým vývojem.

Informování
Na základě Vaší písemné žádosti Vás MOL Česká republika, s.r.o. bude informovat o nakládání s Vámi poskytnutými údaji.


Rádi bychom Vás upozornili, že z webových stránek MOL Česká republika, s.r.o. se můžete dostat i na webové stránky jiných firem či jiných organizací. Za informace a bezpečnost informací, které poskytnete na takovýchto stránkách, MOL Česká republika, s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost. V případě, že se rozhodnete takovéto stránky používat, doporučujeme Vám si důkladně přečíst informace o tom, jakou politiku v ochraně a zpracování údajů tyto stránky zastávají.

Jak MOL Nyirt nakládá s cookie soubory
Cookie soubory jsou soubory, které web pošle uživateli na jeho pevný disk v počítači. MOL Česká republika, s.r.o. Vám zasílá cookie soubory, pokud navštívíte naše webové stránky nebo pokud jste na webové stránce, na níž je naše reklama.

MOL Česká republika, s.r.o. využívá hledací a Flashcookies například pro zjištění, jestli jste už někdy naši stránku navštívili a pomáhá identifikovat ty funkce/služby, které Vás mohou nejvíce zajímat. Hledací a Flashcookies mohou být použity k přizpůsobení uživatelského prostředí. Ani hledací ani Flashcookies Vás nedokáží identifikovat jako osobu.

Pokud povolíte cookies na našich stránkách, můžete tím poskytnout možnost přístupu k informacím o vašich návycích, které mohou být použity k přizpůsobení uživatelského prostředí. Cookies soubory rozlišujeme podle trvání relace na cookies „krátkodobé“ a cookies „stálé.“ Krátkodobé cookies zůstanou v počítači do té doby, dokud nezavřete Váš internetový prohlížeč. „Stálé“ cookies zůstanou v počítači až do jejich vymazání nebo do jejich splatnosti. Většina internetových prohlížečů automaticky přijímá soubory cookies, ale v nastavení internetového prohlížeče je možné zamítnout nebo povolit pouze určité soubory cookies. Pokud vypnete přijímání cookie souborů, je možné, že některé funkce webu a některé webové stránky nebudou fungovat správně.

U většiny internetových prohlížečů můžete cookies spravovat v nápovědě nebo v nastavení.

Cookies, které MOL Česká republika, s.r.o. používá:
Cookies sloužící k analýze - MOL Česká republika, s.r.o. umístil na své webové stránky program, který vytváří bezejmenné cookie soubory, které pomáhají zjistit, zda jste už někdy naše stránky v minulosti navštívili. Tyto cookie soubory pomáhají zjistit počet návštěvníků webových stránek, odkud se uživatel připojil a jaké webové stránky prohlížel. Zde získaná data nám pomáhají k zjištění návštěvnosti stránek a následně ke zvýšení jejich úrovně. Cookies sloužící k analýze slouží pouze ke statistickým účelům, neslouží k zjišťování osobních údajů.

Cookies spojené s řízením webových stránek - Některé cookies poskytují informace o tom, které nástroje nebo funkce uživatel používal. Při používání virtuální karty jsou využívány cookies, které zjišťují, pod jakým jménem se uživatel přihlásil, aby bylo toto pole možné při příštím přihlášení automaticky vyplnit. Tyto cookie soubory neobsahují žádné osobní informace.

Cookies nesoucí informace o zeměpisné polozeCookies nesoucí informace o zeměpisné poloze využívají informace z internetového prohlížeče. Zjišťují, odkuduživatel vstoupil na naše webové stránky.

Můžu si vypnout cookies?
Samozřejmě si můžete nastavit, aby Váš internetový prohlížeč nepřijímal žádné cookie soubory, nebo aby přijímal cookies pouze z Vámi určených webových stránek. Pokud kliknete na následující odkazy, můžete se seznámit s nastavením cookies u nejčastěji používaných internetových prohlížečů.

Chrome cookie nastavení (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en)
Firefoxcookie nastavení(http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies)
Internet Explorercookie nastavení(http://support.microsoft.com/kb/196955)
Safari cookienastavení(Mac) (http://support.apple.com/kb/PH5042)
Safari cookie nastavení(iPhone aiPad) (http://support.apple.com/kb/HT1677)

V případě, že byste chtěli vymazat poskytnuté osobní informace (email), musíte povolit JavaScript.

×