Členové MOL zákaznického programu

Informace o zpracování osobních údajů v rámci MOL zákaznického programu a marketingových aktivit společnosti MOL

1. Činnost společnosti MOL Česká republika s.r.o.
1.1 Předmětem podnikání společnost MOL Česká republika, s.r.o., IČO: 49450301, se sídlem Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 96735 (dále jen MOL) je především distribuce pohonných hmot, provozování čerpacích stanic a s tím související prodej zboží pro motoristy, občerstvení a poskytování s tím souvisejících služeb. Nedílnou součástí podnikatelské činnosti je i marketingová činnost na propagaci společnosti a jejího zboží a zlepšování služeb zákazníků. Společnost MOL proto založila MOL zákaznický program, který umožňuje svým členům získat odměnu za opakované cesty na čerpací stanice MOL.

2. MOL zákaznický program
2.1 Hlavním obsahem a nedílnou součástí MOL zákaznického programu je:

a) sbírání věrnostních bodů a jejich následné uplatňování při koupi zboží;
b) poskytování slev;
c) nabízení akčního zboží;
d) soutěže a věrnostní kampaně;
e) profilování nákupního chování za účelem zaslání adresné nabídky na akční zboží a služby;
f) zasílání obchodních sdělení tj. adresných nabídek na akční zboží a služby.

2.2 Zpracování osobních údajů je nezbytné pro základní fungování zákaznického programu a poskytování z něj plynoucích výhod a služeb. Bez poskytnutí osobních údajů není možné plnit účel zákaznického programu, zejména zpracovávat údaje pro poskytování výhod a služeb. Členství v zákaznickém programu však není podmínkou pro nákup zboží a služeb u MOL.

3. Ostatní marketingové aktivity
3.1 Ke zpracování osobních údajů dochází i v souvislosti s ostatními marketingovými aktivitami MOL, zejména pořádáním soutěží, slevových akcí, kampaní apod. V rámci marketingových aktivit jsou vždy zpracovávány osobní údaje subjektů údajů v souvislosti s jejich účastí v těchto marketingových aktivitách nebo v souvislosti s nákupem zboží a služeb. Osobní údaje jsou zpracovávány vždy pouze ke stanovenému účelu, v rozsahu jimi uděleného souhlasu nebo rozsahu souvisejícím s prodejem zboží a služeb.

4. Správce nebo zpracovatel?
4.1 MOL je správcem osobních údajů.
4.2 Skupina MOL a řídící společnost Slovnaft bude jmenovat v oblasti zpracování osobních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje na pověřence budou zveřejněny na webové stránce www.molprogram.cz v sekci O programu.
4.3 Dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů Vám budou kdykoli poskytnuty nebo zpřístupněny na kontaktní emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adresu sídla MOL.

5. Co musíme splnit, abychom mohli Vaše údaje zpracovávat?
5.1 MOL jako správce osobních údajů je povinen při zpracování osobních údajů dodržovat povinnosti vyplývající z právních předpisů. MOL pravidelně kontroluje soulad svých postupů s platnými právními předpisy a přistupuje odpovědně k plnění těchto povinností, s důrazem na zachování soukromí fyzických osob a ochrany jejich údajů. 

6.Jaké o Vás zpracováváme údaje a k jakým účelům?
6.1 V souvislosti se zákaznickým programem MOL jsou zpracovávány údaje poskytnuté v přihlášce do zákaznického programu a dále údaje týkající se Vašeho nákupního chování. />6.2 Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem řádného provozování zákaznického programu, zejména poskytování služeb a výhod, které jsou jeho podstatou, a dále za účelem správy účtu člena, profilování nákupního chování jeho členů a možnosti poskytování cílených adresných nabídek zboží a služeb a s tím souvisejících marketingových aktivit a služeb.
6.3 MOL jako správce osobních údajů vede elektronickou databázi (CRM systém), ve které eviduje osobní a kontaktní údaje členů, sleduje a vyhodnocuje jejich nákupní chování za účelem poskytování individualizovaných nabídek a akcí.
6.4 Při návštěvě internetových stránek provozovaných MOL se může stát, že budou ukládány informace ve formě cookie na počítači subjektu údajů, které jej automaticky rozpoznají při příští návštěvě. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookie.

7. Jak se dostávají údaje do naší databáze?
7.1 Nové údaje do naší databáze (CRM systému) získáváme přímo od členů MOL zákaznického programu.

8. S kým sdílíme Vaše údaje nebo komu je předáváme?
8.1 Všechny osobní údaje zpracovává MOL jako správce.
8.2 Údaje jsou zpřístupňovány rámci skupinových marketingových aktivit a správy zákaznického programu i mateřské společnosti MOL. 
8.3 Zákaznická databáze není sdílena s dalším správcem osobních údajů.
8.4 Omezeně můžeme sdílet zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří pro nás zajišťují některé činnosti, jako je správa e-shopu MOL zákaznického programu, správa zákaznické emailové a telefonické linky, rozesílání hromadných mailingových nabídek, včetně nabídek zasílaných elektronickou poštou, průzkum trhu a průzkum spokojenosti členů, vyhodnocení nákupního chování a obdobné marketingové aktivity. Kontaktní údaje členů dále v omezeném rozsahu sdílíme s provozovateli čerpacích stanic MOL, jejichž obsluha vydává oproti vyplněné přihlášce do MOL zákaznického programu členům kartu MOL zákaznického programu a se společnostmi, které pro nás zajišťují dopravu, skladování či kontrolu prodávaného zboží, avšak jen v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Zpracování osobních údajů mohou pro MOL provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům. Aktuální seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce www.molprogram.cz v sekci O programu, podsekci Pravidla.
8.5 IT služby související se zpracováním údajů zajišťujeme vlastními silami - za využití našich zaměstnanců, za účelem maximální ochrany dat a Vašeho soukromí. K osobním údajům může mít přístup IT oddělení koncernu MOL (včetně externích zpracovatelů) s tím, že osobní údaje jsou zpracovávány na území EU, za účelem zálohování a archivace dat, a zajištění funkčnosti a inovací systému IT využívaného v koncernu.

9. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje, a jak dlouho je uchováváme?
9.1 Údaje členů v databázi uchováváme po celou dobu trvání účasti člena v MOL zákaznickém programu a následně po zákonem stanovenou promlčecí dobu k uplatnění práv vyplývajících z programu. 

10. Jaká jsou práva fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů?
10.1 Máte právo kdykoli se obrátit na MOL a požadovat informace a přístup k Vašim osobním údajům a jejich zpracování. Máte právo na přenositelnost osobních údajů, právo na opravu nepřesných či neúplných údajů, právo na omezení zpracování, právo uplatnit námitky proti profilování a automatizovanému rozhodování, právo na výmaz osobních údajů. Uvedená práva můžete uplatnit na uvedených kontaktech MOL. S případnou stížností se můžete obrátit i na Úřad na ochranu osobních údajů, který působí jako dozorový orgán na území České republiky.

11. Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii
Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.

Užitečné odkazy

×
{{-- content goes here from dom --}}
Customise cookies used on this website

MOL Česká republika, s.r.o.'s website uses cookies to run the website, enhance user experience, monitor website activities and display relevant offers.

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies

With this option you deny:

 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)
 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Česká republika, s.r.o., so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies
 • Web analytics for statistical purpose
 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)

With this option you deny:

 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Česká republika, s.r.o., so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies
 • Web analytics for statistical purpose
 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)
 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Česká republika, s.r.o., so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

Cookie policy

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×