Zpracování osobních údajů na čerpacích stanicích

Informace o zpracování osobních údajů – kamerové záznamy

Společnost MOL Česká republika, s.r.o., se sídlem Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 49450301 (dále jen MOL), tímto poskytuje svým zákazníkům informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, jež klade nové požadavky v oblasti ochrany osobních údajů.

Věnujte, prosím, pozornost dále uvedeným informacím, které by Vám měli poskytnout základní přehled o podmínkách a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s využitím služeb MOL z Vaší strany, a to ve formě otázek a odpovědí.

1. Jaké jsou činnosti společnosti MOL Česká republika s.r.o.?
1.1 Předmětem podnikání společnosti MOL je především distribuce pohonných hmot, provozování čerpacích stanic a s tím související prodej zboží pro motoristy, občerstvení a poskytování s tím souvisejících služeb. Pro společnost MOL je prioritou zajištění bezpečnosti pro své zákazníky.

2. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?
2.1 Správce osobních údajů je společnost MOL.
2.2 Dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů Vám budou zodpovězeny po jejich zaslání na kontaktní emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adresu sídla MOL. Informace ke zpracování Vašich osobních údajů jsou zpřístupněny webové adrese společnosti MOL nebo Vám budou kdykoli poskytnuty nebo zpřístupněny na adrese sídla MOL.

3. Proč zpracováváme Vaše údaje a pro jaké účely?
3.1 Pro společnost MOL je prioritou zajištění ochrany života a zdraví zákazníků, zvýšení jejich bezpečnosti a ochrany majetku MOL. Obrazové záznamy jsou zpracovávány pouze pro účely bezpečnostních incidentů za účelem jejich předání orgánům činným v trestním řízení, soudu nebo jinému oprávněnému subjektu, a jsou uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu, kdy následně jsou automaticky smazány.
3.2 Za účelem Vaší ochrany a ochrany majetku MOL na čerpacích stanicích kamerový systém.
3.3 Předmětem zpracování nejsou zvláštní kategorie osobních údajů.
3.4 Právním základem pro zpracování osobních údajů jsou oprávněné zájmy MOL.
3.5 Neposkytnutí osobních údajů pro uvedené účely znemožňuje naší společnosti řádné zajištění bezpečnosti a ochrany.

4. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?
4.1 Společnost zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu obrazové nahrávky. Kamerový záznam je pouze obrazovou, nikoli zvukovou nahrávkou. Předmětem zpracování nejsou zvláštní kategorie osobních údajů.
4.2 Na čerpacích stanicích je snímán pouze prostor prodejny, prostor stojanů a bezprostřední okolí čerpací stanice.
4.3 Jednotlivé kamery kamerového systému jsou na čerpací stanici umístěny tak, aby neohrožovaly důstojnost a nepřiměřeně nezasahovaly do soukromého a osobního života subjektů údajů. Kamery monitorují vnitřní prostor obchodu na čerpací stanici, kde probíhá prodej zboží a poskytování služeb, a z venkovních prostor čerpací stanice výdejní stojany pohonných hmot a prostor vstupu do obchodu. Kamery nemonitorují prostory, kde by mohlo být nepřiměřeně zasahováno do soukromého a osobního života subjektů údajů, zejména sociální zařízení a šatny pro zaměstnance působící na čerpací stanici.

5. Jaké subjekty mají přístup k Vašim údajům?
5.1 V této souvislosti jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny provozovateli konkrétní čerpací stanice, na níž je kamerový záznam pořízen a dále společnosti zajišťující funkčnost a správu kamerového zabezpečení. Přístup k Vašim osobním údajům mají tedy i třetí osoby při zachování maximálního zabezpečení. Zpracování osobních údajů mohou pro MOL provádět tito zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

6. Po jakou dobu zpracováváme Vaše osobní údaje?
6.1 Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu 14 dní. Po této době jsou veškeré kamerové záznamy automaticky zlikvidovány přepisem ve smyčce.

7. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?
7.1 Máte právo kdykoli se obrátit na MOL a požadovat informace a přístup k Vašim osobním údajům a jejich zpracování. Máte právo na přenositelnost osobních údajů, právo na opravu nepřesných či neúplných údajů, právo na omezení zpracování, právo uplatnit námitky proti profilování a automatizovanému rozhodování, právo na výmaz osobních údajů. Uvedená práva můžete uplatnit na níže uvedených kontaktech MOL. S případnou stížností se můžete obrátit i na Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.uoou.cz, tel: +420 234 665 800, který působí jako dozorový orgán na území České republiky.

8. Profilování a automatizované rozhodování při zpracování osobních údajů
8.1 Společnost MOL nepoužívá při zpracování osobních údajů automatizované rozhodování.

9. Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii
9.1 Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.

Užitečné odkazy

×
{{-- content goes here from dom --}}
Customise cookies used on this website

MOL Česká republika, s.r.o.'s website uses cookies to run the website, enhance user experience, monitor website activities and display relevant offers.

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies

With this option you deny:

 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)
 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Česká republika, s.r.o., so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies
 • Web analytics for statistical purpose
 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)

With this option you deny:

 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Česká republika, s.r.o., so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies
 • Web analytics for statistical purpose
 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)
 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Česká republika, s.r.o., so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

Cookie policy

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×