Facebook Linkedin

Vážení návštěvníci, prosíme vás, pozorně se přečtěte text uvedený níže!

Obecné právní podmínky a informace
Používáním stránek www.molcesko.cz či otevřením jakéhokoli odkazu souhlasíte se zmíněnými podmínkami. Prosím, pokud nesouhlasíte s podmínkami, neotevírejte naše webové stránky.

Informace
MOL Česká republika, s.r.o. a všichni členové Skupiny MOL vynaložili veškeré úsilí k tomu, aby zaručili, že všechny informace, které jsou k nalezení na webových stránkách, byly v době nahrání přesné. Nicméně, MOL Česká republika, s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za informace uvedené na těchto stránkách a vyhrazuje si právo bez předchozího upozornění kdykoliv provádět změny a vylepšení, popřípadě webové stránky nebo informace na nich zcela nebo zčásti odstranit.

MOL Česká republika, s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost za případné nepřesnosti nebo neúplnosti.

V případě konkurzu se musíte řídit zvláštními pravidly, která jsou tam označená a vztahují se na ně zvláštní pravidla.

Pokud se uživatel na základě informací z webových stránek www.molcesko.cz rozhodne cokoliv udělat, jedná tak na svou vlastní zodpovědnost.

MOL Česká republika, s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost k webovým stránkám, respektive k jakýmkoli informacím uvedeným na nich.

MOL Česká republika, s.r.o.  nenese odpovědnost za jakékoliv škody, ztráty nebo náklady, ke kterým by případně mohlo dojít v důsledku používání těchto webových stránek, v důsledku stavu, ve kterém by nebylo možné tyto stránky používat, v důsledku jejich nesprávného fungování, provozní poruchy, změny údajů nacházejících se na těchto stránkách zapříčiněných nekompetentním zásahem do nich, jako ani za škody způsobené opožděným poskytnutím informací, počítačovým virem, poruchou vedení nebo systému a ani za škody, které jsou důsledkem jakýchkoliv jiných podobných příčin.

Webové stránky MOL Česká republika, s.r.o. žádnými informacemi nevyzývají k investici do akcií MOL nebo do jejích ADR (Americké depozitní certifikáty akcií) nebo dalších souvisejících transakcí.

Kterýkoliv uživatel, který poskytne informace na webových stránkách MOL Česká republika, s.r.o., souhlasí s tím, že MOL Česká republika, s.r.o. má určitá práva k těmto informacím, čili MOL Česká republika, s.r.o. může s těmito informacemi nakládat dle svého uvážení. Informace poskytnuté uživatelem se považují za veřejné, a tudíž nebudou mít žádnou protihodnotu.

Copyright
Veškeré obrázky, zvuky a texty zobrazené na webových stránkách MOL Česká republika, s.r.o. jsou chráněny autorským právem. Jakékoliv použití a kopírování je možné pouze s písemným souhlasem MOL Česká republika, s.r.o..

Vezměte prosím na vědomí, že jiné než výše uvedené, nebo v rozporu s podmínkami užití autorského práva bude MOL Česká republika, s.r.o. řešit podle občanskoprávního zákona. Jakékoliv zjištěné porušení práv bude MOL Česká republika, s.r.o. řešit právními kroky.

 

×